Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت: به ارزش ۲ میلیون دالر صادرات سنگ‌های قیمتی داشتیم

وزارت صنعت و تجارت از صادرات سنگ‌های قیمتی به ارزش بیش از دو میلیون دالر در یک سال پسین به کشورهای همسایه خبر می‌دهد.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که کشورهای پاکستان، چین، ازبیکستان، سویس، امارات متحده عربی و آلمان از خریداران مهم سنگ‌های قیمتی افغانستان بوده‌اند.

آقای جواد افزود: «افغانستان طی سه ربع سال ۱۴۰۲به ارزش بیش‌تر از دو میلیون دوصد هزار دالر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به کشورهای پاکستان، چین، قزاقستان، سویس، آلمان، امارات متحده عربی، تایلند، ایران، هندوستان و روسیه صادر کرده است.»

خالد که از پانزده سال به این‌سو در کوچه انتیک فروشی کابل سرگرم فروش سنگ‌های قیمتی است، می‌گوید‌ که بیش از ۱۰۰ نوع سنگ‌های مختلف نزد او موجود است و این سنگ‌ها از معادن داخل و خارج کشور اند.

خالد به طلو‌ع‌نیوز گفت: «بعضی سنگ‌های است که از کشور خودمان است بعضی سنگ‌های دیگر است از کشورهای همسایه مثل ایران، یمن، عراق، مصر از این‌جا وارد می‌کنیم هر کدام‌اش دوست‌دار‌های خود را دارد.»

هم‌زمان با این، شماری از فروشنده‌های سنگ‌های قیمتی از کم‌رنگ شدن بازار فروش شان ابراز نگرانی کرده و از امارت اسلامی خواهان برگزاری نمایش‌گاه‌هایی سنگ‌های قیمتی هستند.

اکرام‌الدین فروشنده گفت: «خواست ما از امارت اسلامی افغانستان این است که نمایش‌گاه‌ها برگزار شود، تا کار‌های مردم ترویج پیدا کند و پیش‌رفت کند و فرصت‌های کاری برای ما فراهم شود، تا ما بتوانیم آزادانه لاجورد خود را صادر کنیم و دوباره وارد کنیم و کار‌های خود را ترویج دهیم.»

فرهاد احمدی  فروشنده دیگر جواهر گفت: «فعلن فروش زیاد نداریم، اما در فصل گرما فروش ما خوب است در حدی»

سنگ‌های قیمتی افغانستان بازار خوبی در کشورهای مختلف دارد، اما پروسس این سنگ‌ها در کشور یکی از چالش‌های مهم تجارت به شمار می‌رود.

وزارت صنعت و تجارت: به ارزش ۲ میلیون دالر صادرات سنگ‌های قیمتی داشتیم

سنگ‌های قیمتی افغانستان بازار خوبی در کشورهای مختلف دارد، اما پروسس این سنگ‌ها در کشور یکی از چالش‌های مهم تجارت به شمار می‌رود.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت از صادرات سنگ‌های قیمتی به ارزش بیش از دو میلیون دالر در یک سال پسین به کشورهای همسایه خبر می‌دهد.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که کشورهای پاکستان، چین، ازبیکستان، سویس، امارات متحده عربی و آلمان از خریداران مهم سنگ‌های قیمتی افغانستان بوده‌اند.

آقای جواد افزود: «افغانستان طی سه ربع سال ۱۴۰۲به ارزش بیش‌تر از دو میلیون دوصد هزار دالر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به کشورهای پاکستان، چین، قزاقستان، سویس، آلمان، امارات متحده عربی، تایلند، ایران، هندوستان و روسیه صادر کرده است.»

خالد که از پانزده سال به این‌سو در کوچه انتیک فروشی کابل سرگرم فروش سنگ‌های قیمتی است، می‌گوید‌ که بیش از ۱۰۰ نوع سنگ‌های مختلف نزد او موجود است و این سنگ‌ها از معادن داخل و خارج کشور اند.

خالد به طلو‌ع‌نیوز گفت: «بعضی سنگ‌های است که از کشور خودمان است بعضی سنگ‌های دیگر است از کشورهای همسایه مثل ایران، یمن، عراق، مصر از این‌جا وارد می‌کنیم هر کدام‌اش دوست‌دار‌های خود را دارد.»

هم‌زمان با این، شماری از فروشنده‌های سنگ‌های قیمتی از کم‌رنگ شدن بازار فروش شان ابراز نگرانی کرده و از امارت اسلامی خواهان برگزاری نمایش‌گاه‌هایی سنگ‌های قیمتی هستند.

اکرام‌الدین فروشنده گفت: «خواست ما از امارت اسلامی افغانستان این است که نمایش‌گاه‌ها برگزار شود، تا کار‌های مردم ترویج پیدا کند و پیش‌رفت کند و فرصت‌های کاری برای ما فراهم شود، تا ما بتوانیم آزادانه لاجورد خود را صادر کنیم و دوباره وارد کنیم و کار‌های خود را ترویج دهیم.»

فرهاد احمدی  فروشنده دیگر جواهر گفت: «فعلن فروش زیاد نداریم، اما در فصل گرما فروش ما خوب است در حدی»

سنگ‌های قیمتی افغانستان بازار خوبی در کشورهای مختلف دارد، اما پروسس این سنگ‌ها در کشور یکی از چالش‌های مهم تجارت به شمار می‌رود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره