Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توسعه راه‌آهن افغانستان با سه پروژه جدید در آینده نزدیک

اداره راه‌آهن از ایجاد راه‌های آهن میان سپین بولدک-قندهار، اندخوی-مزار شریف و شبرغان - مزار در آینده نزدیک خبر داده است.

عبدالسمیع درانی سخن‌گوی این اداره می‌گوید که هم‌اکنون در سراسر افغانستان حدود ۲۳۰ کیلومتر راه‌آهن فعال است و همه روزه از این راه‌ها به کشورهای گوناگون انتقالات صورت می‌گیرد.

سخن‌گوی اداره راه‌آهن گفت: «سه پروژه زیر کار ما است که یکی از آن کار بخش اول فاز چهارم خواف-هرات است که کار فزیکی آن تقریبا ۶۰ درصد پیش رفته است و در کنار آن کار بخش دوم این راه‌آهن است که ۴۷ درصد پیش رفته است که ولسوالی غوریان هرات را به میدان هوایی و شهرک‌های صنعتی این ولایت وصل می‌کند.»

به گفته‌ی این اداره، کاربارسازی فاز چهارم بخش دوم راه‌آهن هرات-خواف  که ۴۷ کیلومتر امتداد دارد و ولسوالی غوریان هرات را به میدان هوایی و شهرک‌های صنعتی این ولایت وصل می‌کند تکمیل شده و به زودی کار عملی این خط آغاز خواهد شد.

یادگار خواجه شادمانوف  سفیر ازبیکستان در کابل نیز با توجه به اهمیت راه‌آهن ترمز-مزارشریف و کابل- پشاور می‌گوید که در این باره میان مقام‌های افغانستان و ازبیکستان دید و بازدیدهای صورت گرفته است.

سفیر ازبیکستان در کابل گفت: «درباره پروژه راه‌آهن ترمز-مزارشریف-کابل-پشاور دید و بازدیدهای زیاد صورت گرفته و می‌گیرد. در همین دو سه روز گذشته مسوولان ترانسپورت افغانستان و ازبیکستان و برخی دیگر مسوولان ترانسپورت کشورهای زی‌نفع نشست‌هایی را انجام دادند. و من فکر می‌کنم که این نشست‌ها هم‌چنان ادامه خواهند داشت.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد و بازسازی راه‌های آهن را در افزایش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه مهم می‌داند.

محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «راه‌آهن یکی از ارزان‌ترین راه است که ما باید از این راه استفاده کنیم تا بتوانیم به قیمت خوب و ارزان صادرات و واردات داشته باشیم.»

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «افغانستان یک کشور محاط به خشکه است که ما همواره در پیدا کردن راه‌های بدیل مشکلاتی را داشته‌ایم راه‌های ترانزیتی به ویژه افغان-ترانس از نظر اقتصادی برای افغانستان حایز اهمیت است.»

هم‌اکنون بیش‌ترین انتقالات از طریق را‌ه‌آهن حیرتان، آقینه و تورغندی انجام می‌شود.

توسعه راه‌آهن افغانستان با سه پروژه جدید در آینده نزدیک

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد و بازسازی راه‌های آهن را در افزایش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه مهم می‌داند.

تصویر بندانگشتی

اداره راه‌آهن از ایجاد راه‌های آهن میان سپین بولدک-قندهار، اندخوی-مزار شریف و شبرغان - مزار در آینده نزدیک خبر داده است.

عبدالسمیع درانی سخن‌گوی این اداره می‌گوید که هم‌اکنون در سراسر افغانستان حدود ۲۳۰ کیلومتر راه‌آهن فعال است و همه روزه از این راه‌ها به کشورهای گوناگون انتقالات صورت می‌گیرد.

سخن‌گوی اداره راه‌آهن گفت: «سه پروژه زیر کار ما است که یکی از آن کار بخش اول فاز چهارم خواف-هرات است که کار فزیکی آن تقریبا ۶۰ درصد پیش رفته است و در کنار آن کار بخش دوم این راه‌آهن است که ۴۷ درصد پیش رفته است که ولسوالی غوریان هرات را به میدان هوایی و شهرک‌های صنعتی این ولایت وصل می‌کند.»

به گفته‌ی این اداره، کاربارسازی فاز چهارم بخش دوم راه‌آهن هرات-خواف  که ۴۷ کیلومتر امتداد دارد و ولسوالی غوریان هرات را به میدان هوایی و شهرک‌های صنعتی این ولایت وصل می‌کند تکمیل شده و به زودی کار عملی این خط آغاز خواهد شد.

یادگار خواجه شادمانوف  سفیر ازبیکستان در کابل نیز با توجه به اهمیت راه‌آهن ترمز-مزارشریف و کابل- پشاور می‌گوید که در این باره میان مقام‌های افغانستان و ازبیکستان دید و بازدیدهای صورت گرفته است.

سفیر ازبیکستان در کابل گفت: «درباره پروژه راه‌آهن ترمز-مزارشریف-کابل-پشاور دید و بازدیدهای زیاد صورت گرفته و می‌گیرد. در همین دو سه روز گذشته مسوولان ترانسپورت افغانستان و ازبیکستان و برخی دیگر مسوولان ترانسپورت کشورهای زی‌نفع نشست‌هایی را انجام دادند. و من فکر می‌کنم که این نشست‌ها هم‌چنان ادامه خواهند داشت.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد و بازسازی راه‌های آهن را در افزایش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه مهم می‌داند.

محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «راه‌آهن یکی از ارزان‌ترین راه است که ما باید از این راه استفاده کنیم تا بتوانیم به قیمت خوب و ارزان صادرات و واردات داشته باشیم.»

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «افغانستان یک کشور محاط به خشکه است که ما همواره در پیدا کردن راه‌های بدیل مشکلاتی را داشته‌ایم راه‌های ترانزیتی به ویژه افغان-ترانس از نظر اقتصادی برای افغانستان حایز اهمیت است.»

هم‌اکنون بیش‌ترین انتقالات از طریق را‌ه‌آهن حیرتان، آقینه و تورغندی انجام می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره