Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان نمایش‌گاه فرآورده‌های کشاورزی و جشن دهقان

نمایش‌گاه فرآورده‌های کشاورزی و جشن دهقان که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در بادام‌باغ کابل برگزار شده بود، امروز (شنبه) پایان یافت.

مسولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری این نمایش‌گاه را پردست‌آورد خوانده و گفته‌ است که چندین تفاهم‌نامه‌ی همکاری نیز میان بخش خصوصی و غرفه‌داران امضا شده است.

صدراعظم عثمانی معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در باره این نمایش‌گاه گفت: «وزارت زراعت با دهقانان در قمست بازاریابی و صادرات تولیدات داخلی کشور همکاری می‌کند.»

در این نمایش‌گاه، ۲۶۳ غرفه فرآورده‌ها و تولیدات زراعتی را از سراسر افغانستان به نمایش گذاشته بود که در آن برای بیش از ۵۰ نفر از زنان و دختران متشبث نیز سهم داده شده بود.

با این حال برخی غرفه‌داران نیز برگزاری این نمایش‌گاه را پردست‌آورد خوانده‌اند.

شایسته که به‌خاطر یافتن بازار برای محصولاتش از کاپیسا به این نمایش‌گاه شرکت کرد، گفت: «تولیدی که می‌کنیم از جنس با کیفیت محل خود ما است که آن را می‌خریم و مواد غذایی تولید می‌کنیم.»

لیلی یکی دیگر از زنان متشبث به طلوع‌نیوز گفت: « شاسته «فروشات ما کم است. از امارت اسلامی می‌خواهیم که محصولات ما در بیرون از کشور عرضه شود؛ اما فعلن توان نداریم چون حمایت نمی‌شویم.»

غرفه‌داران دیگر بر برگزاری نمایش‌گاه‌های داخلی و خارجی بیشتر از سوی امارت اسلامی تاکید کرده‌اند.

وهاب غرفه‌دار گفت: «ما از وزارت زراعت که نمایش‌گاه را در این‌جا برگزار کرده و هم‌وطنان ما از محصولات داخلی ما بازدید می‌کنند خوش‌حال هستیم.»

این در حالی‌ست که تا یک هفته دیگر نمایش‌گاه تولیدات سکتورهای گوناگون داخلی از سوی اتاق صنایع و معادن با همکاری وزارت صنعت و تجارت در کابل برگزار می‌شود. گفته شده است که تولیدکنندگان و صنعت‌کاران فرآورده‌های شان را در بیش از ۸۰۰ غرفه به مدت یک هفته به نمایش خواهند گذاشت.

پایان نمایش‌گاه فرآورده‌های کشاورزی و جشن دهقان

در این نمایش‌گاه، ۲۶۳ غرفه فرآورده‌ها و تولیدات زراعتی را از سراسر افغانستان به نمایش گذاشته بود.

تصویر بندانگشتی

نمایش‌گاه فرآورده‌های کشاورزی و جشن دهقان که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در بادام‌باغ کابل برگزار شده بود، امروز (شنبه) پایان یافت.

مسولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری این نمایش‌گاه را پردست‌آورد خوانده و گفته‌ است که چندین تفاهم‌نامه‌ی همکاری نیز میان بخش خصوصی و غرفه‌داران امضا شده است.

صدراعظم عثمانی معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در باره این نمایش‌گاه گفت: «وزارت زراعت با دهقانان در قمست بازاریابی و صادرات تولیدات داخلی کشور همکاری می‌کند.»

در این نمایش‌گاه، ۲۶۳ غرفه فرآورده‌ها و تولیدات زراعتی را از سراسر افغانستان به نمایش گذاشته بود که در آن برای بیش از ۵۰ نفر از زنان و دختران متشبث نیز سهم داده شده بود.

با این حال برخی غرفه‌داران نیز برگزاری این نمایش‌گاه را پردست‌آورد خوانده‌اند.

شایسته که به‌خاطر یافتن بازار برای محصولاتش از کاپیسا به این نمایش‌گاه شرکت کرد، گفت: «تولیدی که می‌کنیم از جنس با کیفیت محل خود ما است که آن را می‌خریم و مواد غذایی تولید می‌کنیم.»

لیلی یکی دیگر از زنان متشبث به طلوع‌نیوز گفت: « شاسته «فروشات ما کم است. از امارت اسلامی می‌خواهیم که محصولات ما در بیرون از کشور عرضه شود؛ اما فعلن توان نداریم چون حمایت نمی‌شویم.»

غرفه‌داران دیگر بر برگزاری نمایش‌گاه‌های داخلی و خارجی بیشتر از سوی امارت اسلامی تاکید کرده‌اند.

وهاب غرفه‌دار گفت: «ما از وزارت زراعت که نمایش‌گاه را در این‌جا برگزار کرده و هم‌وطنان ما از محصولات داخلی ما بازدید می‌کنند خوش‌حال هستیم.»

این در حالی‌ست که تا یک هفته دیگر نمایش‌گاه تولیدات سکتورهای گوناگون داخلی از سوی اتاق صنایع و معادن با همکاری وزارت صنعت و تجارت در کابل برگزار می‌شود. گفته شده است که تولیدکنندگان و صنعت‌کاران فرآورده‌های شان را در بیش از ۸۰۰ غرفه به مدت یک هفته به نمایش خواهند گذاشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره