Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان و پاکستان به توافق جدید برای تسهیل تجارت رسیده‌اند

وزارت صنعت و تجارت از تلاش‌ها در راستای رفع چالش‌های فراراه بازرگانان کشور با پاکستان سخن گفته است.

نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت گفته است که با پاکستان به توافق رسیده‌اند تا رفت‌وآمد موترها و تجارت با این کشور در سال روان خورشیدی به‌گونه عادی جریان داشته باشد.

بیش‌تر اقلام بازرگانی افغانستان به پاکستان صادر می‌شود. بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، افغانستان سالانه به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر صادرات به پاکستان دارد.

نورالدین عزیزی در این باره گفت: «یگانه نقطه‌ای که پار سال یک زره مسایل در آن‌جا پیچید بند شدن تورخم بود و بعضی بنادر دیگر بود امروز ما ان‌شاءالله به توافقی رسیدیم که تا یک سال دیگر تردد لاری‌ها به گونه‌ی عادی خواهد بود.»

سرپرست وزارت صنعت و تجارت ‌افزوده است که برای صادرات ۱۵۰هزار تن سیخ گول و ۱۰۰هزار تن مترمکعب سنگ مرمر با ترکمنستان نیز توافق کرده‌اند و قرار است در آینده نزدیک به این کشور صادر شود.

با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که برای جلوگیری از وارد شدن زیان به سکتور خصوصی، نیاز است تا دو کشور توافق‌های بازرگانی را که میان دو طرف انجام شده، حرمت بدارند.

محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «بار اساس قراردادهای که با حکومت پاکستان شده نه آن‌ها باید به مال ما ضرر برساند نه ما ولی پاکستان آن را انجام داد که تقریبا ۸۰ درصد ترانزیت ما با پاکستان اکنون کم شده است.»

زلمی عظیمی بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «از سوی پاکستان گرانتی برای بانک که وضع شده یا این‌که ۱۰ درصد مالیه می‌گیرند و مشکلاتی که در بندرها وجود دارد ما آن را حل می‌کنیم، اما پاکستان به حرف و قول خود ایستاده نیست.»

مسدود شدن گذرگاه‌های پاکستان به‌روی موترهای باربری افغانستان برای چندین روز و متوقف شدن بیش از ۴هزار کانتینر اموال بازرگانان کشور در بندر کراچی از چالش‌های اصلی بازرگانان در سال ۱۴۰۲ با پاکستان بود که زیان‌های هنگفت مالی به بازرگانان کشور وارد کرد.

افغانستان و پاکستان به توافق جدید برای تسهیل تجارت رسیده‌اند

بیش‌تر اقلام بازرگانی افغانستان به پاکستان صادر می‌شود. بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، افغانستان سالانه به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر صادرات به پاکستان دارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت از تلاش‌ها در راستای رفع چالش‌های فراراه بازرگانان کشور با پاکستان سخن گفته است.

نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت گفته است که با پاکستان به توافق رسیده‌اند تا رفت‌وآمد موترها و تجارت با این کشور در سال روان خورشیدی به‌گونه عادی جریان داشته باشد.

بیش‌تر اقلام بازرگانی افغانستان به پاکستان صادر می‌شود. بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، افغانستان سالانه به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر صادرات به پاکستان دارد.

نورالدین عزیزی در این باره گفت: «یگانه نقطه‌ای که پار سال یک زره مسایل در آن‌جا پیچید بند شدن تورخم بود و بعضی بنادر دیگر بود امروز ما ان‌شاءالله به توافقی رسیدیم که تا یک سال دیگر تردد لاری‌ها به گونه‌ی عادی خواهد بود.»

سرپرست وزارت صنعت و تجارت ‌افزوده است که برای صادرات ۱۵۰هزار تن سیخ گول و ۱۰۰هزار تن مترمکعب سنگ مرمر با ترکمنستان نیز توافق کرده‌اند و قرار است در آینده نزدیک به این کشور صادر شود.

با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که برای جلوگیری از وارد شدن زیان به سکتور خصوصی، نیاز است تا دو کشور توافق‌های بازرگانی را که میان دو طرف انجام شده، حرمت بدارند.

محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «بار اساس قراردادهای که با حکومت پاکستان شده نه آن‌ها باید به مال ما ضرر برساند نه ما ولی پاکستان آن را انجام داد که تقریبا ۸۰ درصد ترانزیت ما با پاکستان اکنون کم شده است.»

زلمی عظیمی بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «از سوی پاکستان گرانتی برای بانک که وضع شده یا این‌که ۱۰ درصد مالیه می‌گیرند و مشکلاتی که در بندرها وجود دارد ما آن را حل می‌کنیم، اما پاکستان به حرف و قول خود ایستاده نیست.»

مسدود شدن گذرگاه‌های پاکستان به‌روی موترهای باربری افغانستان برای چندین روز و متوقف شدن بیش از ۴هزار کانتینر اموال بازرگانان کشور در بندر کراچی از چالش‌های اصلی بازرگانان در سال ۱۴۰۲ با پاکستان بود که زیان‌های هنگفت مالی به بازرگانان کشور وارد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره