Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ کابل برای راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی و اثربخشی کمک‌ها

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با اعضای کمیته مشورتی مالی و اداری سازمان ملل متحد و نماینده‌های یوناما از راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی در کشور پشتیبانی کرده است.

آقای متقی در این دیدار تاکید کرده که امارت اسلامی نمی‌خواهد افغانستان به‌گونه‌ی درازمدت وابسته به کمک‌های بشری باشد.

اثربخشی بیشتر کمک‌های بشردوستانه یکی دیگر از مسایل بحث شده در این دیدار بوده است.

شفیع اعظم رییس روابط اقتصادی وزارت خارجه درباره این دیدار گفت: «بحث‌ها سر از این شد که سکتور خصوصی تقویت شود، خریداری‌ها از داخل صورت بگیرد، تجارت‌های کوچک و متوسط تقویت شود و در کل پروژه‌های تطبیق شود که باعث اشتغال‌زایی می‌شود.»

وزارت خارجه همچنان هدف از سفر هیات کمیته مشورتی سازمان ملل متحد به کابل را تعیین اولویت‌های مردم افغانستان عنوان کرده‌ است. این هیات قرار است به هدف بررسی نیازهای مردم افغانستان به ولایت‌ها نیز سفر کند.

آگاهان مسایل اقتصادی، سفر این هیات را در شرایط کنونی به افغانستان مهم ارزیابی می‌کنند.

شبیر بشیری آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «از همکاری‌های که می‌توانند این است که بر دنیا فشار وارد کنند خصوصا بالای امریکا و متحدانش که بانک‌های افغانستان را مانند سایر تعاملات اقتصادی مبرا بدانند و از تحریم‌ها خارج شود.»

عبدالبصیر ترکی یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: «از جامعه جهانی می‌خواهیم اگر واقعا بالای مردم افغانستان دل‌سوزی می‌کنند و می‌خواهند که زمینه کار و اشتغال مهیا شود، باید نخستین اقدام باید به‌رسمیت شناختن ما باشد تا ما بتوانیم با تمام دنیا داد و ستد داشته باشیم.»

از سویی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که کمک‌های بشردوستانه جهان موثریت زیاد در کاهش فقر ندارد؛ بل برای رشد اقتصادی، نیاز است تا توجه بیشتر به پروژه‌های زیربنایی، صنعت و پشتیبانی از تجارت صورت بگیرد.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره افزود: «دنیا باید به این فکر کند که این کمک‌ها در ‌پروژه‌های زیربنایی مصرف شود تا مردم به فرصت‌ها دست یابند و‌ سر پای خود ایستاد شوند. از فکر و انرژی مردم استفاده شود تا مردم آهسته آهسته ذهن شان از مفت‌خوری خلاص شود.»

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، کمک‌ها در بخش‌های توسعه‌ای متوقف شد و تنها تمرکز جهان به کمک‌های بشردوستانه است که تا اکنون نتوانسته بحران اقتصادی در کشور را حل بسازد.

خواست‌ کابل برای راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی و اثربخشی کمک‌ها

آقای متقی در این دیدار تاکید کرده که امارت اسلامی نمی‌خواهد افغانستان به‌گونه‌ی درازمدت وابسته به کمک‌های بشری باشد.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با اعضای کمیته مشورتی مالی و اداری سازمان ملل متحد و نماینده‌های یوناما از راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی در کشور پشتیبانی کرده است.

آقای متقی در این دیدار تاکید کرده که امارت اسلامی نمی‌خواهد افغانستان به‌گونه‌ی درازمدت وابسته به کمک‌های بشری باشد.

اثربخشی بیشتر کمک‌های بشردوستانه یکی دیگر از مسایل بحث شده در این دیدار بوده است.

شفیع اعظم رییس روابط اقتصادی وزارت خارجه درباره این دیدار گفت: «بحث‌ها سر از این شد که سکتور خصوصی تقویت شود، خریداری‌ها از داخل صورت بگیرد، تجارت‌های کوچک و متوسط تقویت شود و در کل پروژه‌های تطبیق شود که باعث اشتغال‌زایی می‌شود.»

وزارت خارجه همچنان هدف از سفر هیات کمیته مشورتی سازمان ملل متحد به کابل را تعیین اولویت‌های مردم افغانستان عنوان کرده‌ است. این هیات قرار است به هدف بررسی نیازهای مردم افغانستان به ولایت‌ها نیز سفر کند.

آگاهان مسایل اقتصادی، سفر این هیات را در شرایط کنونی به افغانستان مهم ارزیابی می‌کنند.

شبیر بشیری آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «از همکاری‌های که می‌توانند این است که بر دنیا فشار وارد کنند خصوصا بالای امریکا و متحدانش که بانک‌های افغانستان را مانند سایر تعاملات اقتصادی مبرا بدانند و از تحریم‌ها خارج شود.»

عبدالبصیر ترکی یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: «از جامعه جهانی می‌خواهیم اگر واقعا بالای مردم افغانستان دل‌سوزی می‌کنند و می‌خواهند که زمینه کار و اشتغال مهیا شود، باید نخستین اقدام باید به‌رسمیت شناختن ما باشد تا ما بتوانیم با تمام دنیا داد و ستد داشته باشیم.»

از سویی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که کمک‌های بشردوستانه جهان موثریت زیاد در کاهش فقر ندارد؛ بل برای رشد اقتصادی، نیاز است تا توجه بیشتر به پروژه‌های زیربنایی، صنعت و پشتیبانی از تجارت صورت بگیرد.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره افزود: «دنیا باید به این فکر کند که این کمک‌ها در ‌پروژه‌های زیربنایی مصرف شود تا مردم به فرصت‌ها دست یابند و‌ سر پای خود ایستاد شوند. از فکر و انرژی مردم استفاده شود تا مردم آهسته آهسته ذهن شان از مفت‌خوری خلاص شود.»

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، کمک‌ها در بخش‌های توسعه‌ای متوقف شد و تنها تمرکز جهان به کمک‌های بشردوستانه است که تا اکنون نتوانسته بحران اقتصادی در کشور را حل بسازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره