Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقال نزدیک به ۵۰۰ هزار تُن کالا از راه‌آهن‌های کشور از ماه حمل تا اکنون

اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که از آغاز ماه حمل تا اکنون، نزدیک به ۵۰۰ هزار تُن کالاهای بازرگانی از چهار راه‌آهن کشور صادر و وارد شده‌اند.

عبدالسمیع درانی سخن‌گوی اداره راه‌آهن می‌گوید که بیش‌ترین انتقالات از راه‌آهن حیرتان، تورغندی، روزنک و آقینه انجام می‌شوند.

آقای درانی در این باره گفت: «در این مدت بیش از ۷۱۰۰ تن صادرات و ترانزیت از طریق راه‌های آهن انجام شده است. این انتقالات از چهار راه‌آهن روزنک در هرات، تورغندی در هرات، بندر آقینه در فاریاب و حیرتان در بلخ انتقالات صورت گرفته است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که توسعه راه‌آهن در کشور در افزایش صادرات و کاهش هزینه انتقال نقش مهم دارد.

خانجان‌الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «اهمیت راه‌آهن در تمام دنیا بعد از کشتی ارزان‌ترین ‌و سریع‌ترین انتقالات است که از طریق راه‌آهن محموله بسیار زیاد به مصرف کم انتقال داده می‌شود.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن به این باور است که به منظور توسعه تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان، نیاز است تا سرمایه‌گذاری بیش‌تر در ساخت راه‌های آهن انجام شود.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «اگر کشورهای ذیدخل می‌خواهند وصل شوند از این ترانزیت افغانستان به عنوان یک چهار راه کار گرفته شود.»

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «افغانستان روی خط آهن سرمایه‌گذاری جدی کند در صورتی‌که خطوط آهن در افغانستان تامین باشد، روی افزایش حجم تجارت افغانستان و سرعت انتقالات می‌تواند موثریت ویژه خود را داشته باشد و فرصت‌های کلان تجارتی به افغانستان مهیا شود.»

بر بنیاد اطلاعات اداره راه‌آهن، در سراسر کشور حدود ۲۳۰ کیلومتر راه‌آهن فعال است و همه‌روزه از این راه‌ها به کشورهای گوناگون انتقالات انجام می‌شود.

انتقال نزدیک به ۵۰۰ هزار تُن کالا از راه‌آهن‌های کشور از ماه حمل تا اکنون

عبدالسمیع درانی سخن‌گوی اداره راه‌آهن می‌گوید که بیش‌ترین انتقالات از راه‌آهن حیرتان، تورغندی، روزنک و آقینه انجام می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که از آغاز ماه حمل تا اکنون، نزدیک به ۵۰۰ هزار تُن کالاهای بازرگانی از چهار راه‌آهن کشور صادر و وارد شده‌اند.

عبدالسمیع درانی سخن‌گوی اداره راه‌آهن می‌گوید که بیش‌ترین انتقالات از راه‌آهن حیرتان، تورغندی، روزنک و آقینه انجام می‌شوند.

آقای درانی در این باره گفت: «در این مدت بیش از ۷۱۰۰ تن صادرات و ترانزیت از طریق راه‌های آهن انجام شده است. این انتقالات از چهار راه‌آهن روزنک در هرات، تورغندی در هرات، بندر آقینه در فاریاب و حیرتان در بلخ انتقالات صورت گرفته است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که توسعه راه‌آهن در کشور در افزایش صادرات و کاهش هزینه انتقال نقش مهم دارد.

خانجان‌الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «اهمیت راه‌آهن در تمام دنیا بعد از کشتی ارزان‌ترین ‌و سریع‌ترین انتقالات است که از طریق راه‌آهن محموله بسیار زیاد به مصرف کم انتقال داده می‌شود.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن به این باور است که به منظور توسعه تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان، نیاز است تا سرمایه‌گذاری بیش‌تر در ساخت راه‌های آهن انجام شود.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «اگر کشورهای ذیدخل می‌خواهند وصل شوند از این ترانزیت افغانستان به عنوان یک چهار راه کار گرفته شود.»

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «افغانستان روی خط آهن سرمایه‌گذاری جدی کند در صورتی‌که خطوط آهن در افغانستان تامین باشد، روی افزایش حجم تجارت افغانستان و سرعت انتقالات می‌تواند موثریت ویژه خود را داشته باشد و فرصت‌های کلان تجارتی به افغانستان مهیا شود.»

بر بنیاد اطلاعات اداره راه‌آهن، در سراسر کشور حدود ۲۳۰ کیلومتر راه‌آهن فعال است و همه‌روزه از این راه‌ها به کشورهای گوناگون انتقالات انجام می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره