Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معادن وپترولیم قراردادهای استخراج معادن یاقوت و باریت را امضا کرد

وزارت معادن و پترولیم قرارداد معادن یاقوت جگدلک ولایت کابل و باریت ولایت هرات را با دو شرکت امضاء کرده است.

شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت می‌گوید که ارزش این دو معدن بیش از سی و سه میلیون دالر است که به مدت پانزده سال قرارداد شده است.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم افزود: «منرال یاقوت است موقعیت پروژه کابل ولسوالی سربی مساحت آن ۶.۸ کیلومتر مربع است مجموعه سرمایه‌گذاری روی این معدن ۲۷.۵ میلیون دالر است.»

برخی از سرمایه‌گذارانی که در این معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اطمینان می‌دهند که پروسس معادن را نیز در داخل کشور انجام می‌دهند.

عبدالرحیم سرمایه‌گذار گفت:‌ «یکی از ضرورت‌های حفاری چاه نفت باریت است که در آینده این باریتی را که ما استخراج می‌کنیم و پودر می‌شود در این چاه‌ها استفاده خواهد شد و در این عرصه خودکفا می‌شویم در افغانستان.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که توجه در بخش استخراج معادن و واگذاری قراردادها به گونه‌ی شفاف در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار است.

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در قسمت معادن چون دوام‌دار نیست و یکبار استفاده می‌شود و منحیث سوراخی در زمین باقی می‌ماند که این روند شرایط خاص خودش را کار دارد و  در حقیقت سنجش منافع ملی قیمت‌های منطقه، جهانی و  مسایل انتقال مطرح می‌شود.»

آمارهای وزارت معادن و پترولیم نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی قرارداد پانزده معدن به مقایس بزرگ را با شرکت داخلی و خارجی به امضاء رسانده‌اند.

وزارت معادن وپترولیم قراردادهای استخراج معادن یاقوت و باریت را امضا کرد

برخی از سرمایه‌گذارانی که در این معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اطمینان می‌دهند که پروسس معادن را نیز در داخل کشور انجام می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم قرارداد معادن یاقوت جگدلک ولایت کابل و باریت ولایت هرات را با دو شرکت امضاء کرده است.

شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت می‌گوید که ارزش این دو معدن بیش از سی و سه میلیون دالر است که به مدت پانزده سال قرارداد شده است.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم افزود: «منرال یاقوت است موقعیت پروژه کابل ولسوالی سربی مساحت آن ۶.۸ کیلومتر مربع است مجموعه سرمایه‌گذاری روی این معدن ۲۷.۵ میلیون دالر است.»

برخی از سرمایه‌گذارانی که در این معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اطمینان می‌دهند که پروسس معادن را نیز در داخل کشور انجام می‌دهند.

عبدالرحیم سرمایه‌گذار گفت:‌ «یکی از ضرورت‌های حفاری چاه نفت باریت است که در آینده این باریتی را که ما استخراج می‌کنیم و پودر می‌شود در این چاه‌ها استفاده خواهد شد و در این عرصه خودکفا می‌شویم در افغانستان.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که توجه در بخش استخراج معادن و واگذاری قراردادها به گونه‌ی شفاف در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار است.

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در قسمت معادن چون دوام‌دار نیست و یکبار استفاده می‌شود و منحیث سوراخی در زمین باقی می‌ماند که این روند شرایط خاص خودش را کار دارد و  در حقیقت سنجش منافع ملی قیمت‌های منطقه، جهانی و  مسایل انتقال مطرح می‌شود.»

آمارهای وزارت معادن و پترولیم نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی قرارداد پانزده معدن به مقایس بزرگ را با شرکت داخلی و خارجی به امضاء رسانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره