Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی بر هم‌کاری ایران برای جلوگیری از قاچاق سنگ‌های قیمتی تاکید کرد

قدیر قیافه معاون رييس اتاق تجارت ایران گفته که سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی استخراج شده افغانستان از راه‌های قاچاق وارد ایران شده و به فروش می‌رسند.

او افزوده‌ که ایران علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان است؛ اما تحریم‌های وضع شده از سوی امریکا سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان را متاثر کرده‌است.

اما امارت اسلامی از تلاش‌ها در راستای جلوگیری قاچاق مواد معدنی به ویژه سنگ‌های قیمتی افغانستان به بیرون از کشور اطمینان داده و بر هم‌کاری ایران مبنی بر جلوگیری از قاچاق آن  تاکید می‌وزرد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی افغانستان با تمامی توانی که دارد تلاش نهایی خود را کرده و می‌کند که جلو قاچاق به کلی گرفته شود در این راستا هم‌کاری جهت ایران هم نیاز است ما به نیروهای خود دستور دادیم که از قاچاق چیزهای که ممنوع است جلوگیری و به گونه‌ی جدی توجه داشته باشند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بر ایجاد بازارهای فروش مواد معدنی افغانستان به ویژه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از سوی امارت اسلامی به هدف جلوگیری از قاچاق مواد معدنی کشور شده است.

جان آقا نوید سخن‌گوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در آن زمان شوروی سابق و ایالات متحده، هند بازارهای مخصوص افغانستان را داشتیم اکنون هم می‌توانیم این بازارها را دوباره فعال کنیم و هم‌چنان می‌توانیم در داخل افغانستان این زمینه را فراهم کنیم تا پروسس و فروش در داخل کشور صورت گیرد.»

هم‌زمان با این، شماری از بازرگانان ایرانی می‌گویند که بازار لاجورد، یاقوت، لعل و زمرد افغانستان در ایران از رونقی خاص برخوردار است و از این سنگ‌ها بیش‌تر در تزیین جواهرات قیمتی استفاده می‌شوند.

این بازرگانان خواهان ایجاد یک فابریکه پروسس سنگ‌های قیمتی ونیمه قیمتی معیاری مشترک میان افغانستان و ایران در داخل افغانستان هستند.

علی اکبر شیبانی فرد بازرگان ایرانی گفت: «یک کار مشترک میان بازرگانان افغان و ایرانی انجام شود در یک نقطه مشخص استخراج و پروسس و از آن نقطه به کشورهای دیگر فرستاده شوند.»

مرتضی جلالی بازرگان دیگر گفت: «لاجورد خیلی کاربرد دارد عقیق، می‌بینم که وارد می‌شوند و کاربرد خوبی دارند.»

پیش از این نیز وزارت صنعت و تجارت آمار داده بود که در سال ۱۴۰۲خورشیدی به ارزش بیش از دو میلیون دالر سنگ‌های قیمتی به پاکستان، چین، ازبیکستان، سویس، امارات متحده عربی و آلمان صادر شده‌است.

امارت اسلامی بر هم‌کاری ایران برای جلوگیری از قاچاق سنگ‌های قیمتی تاکید کرد

این بازرگانان خواهان ایجاد یک فابریکه پروسس سنگ‌های قیمتی ونیمه قیمتی معیاری مشترک میان افغانستان و ایران در داخل افغانستان هستند.

تصویر بندانگشتی

قدیر قیافه معاون رييس اتاق تجارت ایران گفته که سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی استخراج شده افغانستان از راه‌های قاچاق وارد ایران شده و به فروش می‌رسند.

او افزوده‌ که ایران علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان است؛ اما تحریم‌های وضع شده از سوی امریکا سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان را متاثر کرده‌است.

اما امارت اسلامی از تلاش‌ها در راستای جلوگیری قاچاق مواد معدنی به ویژه سنگ‌های قیمتی افغانستان به بیرون از کشور اطمینان داده و بر هم‌کاری ایران مبنی بر جلوگیری از قاچاق آن  تاکید می‌وزرد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی افغانستان با تمامی توانی که دارد تلاش نهایی خود را کرده و می‌کند که جلو قاچاق به کلی گرفته شود در این راستا هم‌کاری جهت ایران هم نیاز است ما به نیروهای خود دستور دادیم که از قاچاق چیزهای که ممنوع است جلوگیری و به گونه‌ی جدی توجه داشته باشند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بر ایجاد بازارهای فروش مواد معدنی افغانستان به ویژه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از سوی امارت اسلامی به هدف جلوگیری از قاچاق مواد معدنی کشور شده است.

جان آقا نوید سخن‌گوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در آن زمان شوروی سابق و ایالات متحده، هند بازارهای مخصوص افغانستان را داشتیم اکنون هم می‌توانیم این بازارها را دوباره فعال کنیم و هم‌چنان می‌توانیم در داخل افغانستان این زمینه را فراهم کنیم تا پروسس و فروش در داخل کشور صورت گیرد.»

هم‌زمان با این، شماری از بازرگانان ایرانی می‌گویند که بازار لاجورد، یاقوت، لعل و زمرد افغانستان در ایران از رونقی خاص برخوردار است و از این سنگ‌ها بیش‌تر در تزیین جواهرات قیمتی استفاده می‌شوند.

این بازرگانان خواهان ایجاد یک فابریکه پروسس سنگ‌های قیمتی ونیمه قیمتی معیاری مشترک میان افغانستان و ایران در داخل افغانستان هستند.

علی اکبر شیبانی فرد بازرگان ایرانی گفت: «یک کار مشترک میان بازرگانان افغان و ایرانی انجام شود در یک نقطه مشخص استخراج و پروسس و از آن نقطه به کشورهای دیگر فرستاده شوند.»

مرتضی جلالی بازرگان دیگر گفت: «لاجورد خیلی کاربرد دارد عقیق، می‌بینم که وارد می‌شوند و کاربرد خوبی دارند.»

پیش از این نیز وزارت صنعت و تجارت آمار داده بود که در سال ۱۴۰۲خورشیدی به ارزش بیش از دو میلیون دالر سنگ‌های قیمتی به پاکستان، چین، ازبیکستان، سویس، امارات متحده عربی و آلمان صادر شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره