Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هند و ایران قرارداد ده ساله برای بهره‌برداری از بندر چابهار امضا کردند

رسانه‌های خارجی از امضا قرار داد ده ساله میان هند و ایران به هدف توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار خبر می‌دهند.

بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، هند استفاده از بندر چابهار را به هدف افزایش حمل و نقل کالاهای بازرگانی و ترانزیتی با ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هم‌چون بدیلی بندر کراچی و گوادر در پاکستان انجام داده است.

اقدام‌های اخیر هند درباره توسعه بندر چابهار به منظور افزایش داد و ستد بازرگانی و ترانزیتی میان کشورهای منطقه با پشتیبانی بازرگانان افغان روبه‌رو شده است.

علی احمد امیرزاده بازرگان گفت: «ما می‌خواهیم که این بندر توسعه پیدا کند و بتواند بدیلی برای بندرهای که ما از طریق آن صادرات و واردات می‌کنیم باشد تا بتوانیم با سهولت و امکانات بهتر اجناس خود را از طریق این بندر صادر کنیم.»

با این حال، وزارت صنعت و تجارت افزایش داد و ستد افغانستان با هند را از طریق بندر چابهار به سود هردو کشور می‌داند.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «این نوید خوش است برای سکتور خصوصی، بخش ترانزیت و ترانسپورت ما. ما می‌توانیم سهولت‌های را که هندوستان در خاک ما خواسته باشد برایش فراهم کنیم.»

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «ما می‌توانیم که به عنوان یک راه بدیل از بندر چابهار استفاده کنیم.»

در همین حال، وزارت خارجه امریکا در مورد قرار داد ده ساله هند با ایران، بر پابرجایی تحریم‌هایی این کشور علیه ایران تاکید می‌ورزد و می‌گوید که ممکن شرکت کشورهای دیگر نیز از جمله هند از این تحریم‌ها متاثر شوند.

ودانت پاتل معاون سخن‌گوی وزارت خارجه امریکا گفت: «ما از این گزارش‌ها آگاه هستیم که ایران و هند قراردادی را درباره بندر چابهار امضا کرده‌اند. من به دولت هند اجازه خواهم داد تا درباره اهداف سیاست خارجی خود در قبال بندر چابهار و همچنین روابط دوجانبه خود با ایران صحبت کند. تنها می‌گویم، از آنجایی‌که به ایالات متحده مربوط می‌شود، تحریم‌های امریکا در برابر ایران هم‌چنان پابرجاست و ما به اجرای آنان ادامه خواهیم داد.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت از فراهم‌سازی زمین و ایجاد یک منطقه خاص در بندر چابهار ایران برای بازرگانان کشور خبر داده و گفته بود که این منطقه توانسته افزون بر افزایش صادرات و واردات، سهولت‌های فراوانی را نیز برای بازرگانان به میان بیاورد.

هند و ایران قرارداد ده ساله برای بهره‌برداری از بندر چابهار امضا کردند

اقدام‌های اخیر هند درباره توسعه بندر چابهار به منظور افزایش داد و ستد بازرگانی و ترانزیتی میان کشورهای منطقه با پشتیبانی بازرگانان افغان روبه‌رو شده است.

تصویر بندانگشتی

رسانه‌های خارجی از امضا قرار داد ده ساله میان هند و ایران به هدف توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار خبر می‌دهند.

بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، هند استفاده از بندر چابهار را به هدف افزایش حمل و نقل کالاهای بازرگانی و ترانزیتی با ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هم‌چون بدیلی بندر کراچی و گوادر در پاکستان انجام داده است.

اقدام‌های اخیر هند درباره توسعه بندر چابهار به منظور افزایش داد و ستد بازرگانی و ترانزیتی میان کشورهای منطقه با پشتیبانی بازرگانان افغان روبه‌رو شده است.

علی احمد امیرزاده بازرگان گفت: «ما می‌خواهیم که این بندر توسعه پیدا کند و بتواند بدیلی برای بندرهای که ما از طریق آن صادرات و واردات می‌کنیم باشد تا بتوانیم با سهولت و امکانات بهتر اجناس خود را از طریق این بندر صادر کنیم.»

با این حال، وزارت صنعت و تجارت افزایش داد و ستد افغانستان با هند را از طریق بندر چابهار به سود هردو کشور می‌داند.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «این نوید خوش است برای سکتور خصوصی، بخش ترانزیت و ترانسپورت ما. ما می‌توانیم سهولت‌های را که هندوستان در خاک ما خواسته باشد برایش فراهم کنیم.»

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «ما می‌توانیم که به عنوان یک راه بدیل از بندر چابهار استفاده کنیم.»

در همین حال، وزارت خارجه امریکا در مورد قرار داد ده ساله هند با ایران، بر پابرجایی تحریم‌هایی این کشور علیه ایران تاکید می‌ورزد و می‌گوید که ممکن شرکت کشورهای دیگر نیز از جمله هند از این تحریم‌ها متاثر شوند.

ودانت پاتل معاون سخن‌گوی وزارت خارجه امریکا گفت: «ما از این گزارش‌ها آگاه هستیم که ایران و هند قراردادی را درباره بندر چابهار امضا کرده‌اند. من به دولت هند اجازه خواهم داد تا درباره اهداف سیاست خارجی خود در قبال بندر چابهار و همچنین روابط دوجانبه خود با ایران صحبت کند. تنها می‌گویم، از آنجایی‌که به ایالات متحده مربوط می‌شود، تحریم‌های امریکا در برابر ایران هم‌چنان پابرجاست و ما به اجرای آنان ادامه خواهیم داد.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت از فراهم‌سازی زمین و ایجاد یک منطقه خاص در بندر چابهار ایران برای بازرگانان کشور خبر داده و گفته بود که این منطقه توانسته افزون بر افزایش صادرات و واردات، سهولت‌های فراوانی را نیز برای بازرگانان به میان بیاورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره