Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت هیات ا.ا در نشست کازان؛ جلب سرمایه‌گذاری یکی از اهداف است

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس هیاتی برای شرکت در پانزدهمین نشست بین‌المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام به کازان رفته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که آقای عزیزی در حاشیه این نشست در زمینه جلب سرمایه‌گذاری در کشو نیز با مقام‌های روس گفت‌وگو خواهد کرد.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «ضمن اشتراک در این گردهمایی، در رابطه به تسهیل تجارت، رشد سرمایه‌گذاری بین دو کشور و جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان با مقام‌های روسیه و کشورهای دیگر و هم‌چنان با شرکت‌های بزرگ دیدار و گفت‌وگو می‌کنند.»

با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور تلاش‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون را در رشد و توسعه اقتصاد کشور مهم می‌داند.

خان‌جان الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «این سفرها بسیار مفید است و در روابط اقتصادی مثمر تمام می‌شود و ما امیدوار هستیم که قراردادهایی هم در آن‌جا صورت بگیرد.»

از سویی‌هم برخی آگاهان، شرکت هیات امارت اسلامی را در نشست‌های اقتصادی کشورهای منطقه در رشد و توسعه روابط اقتصادی با این کشورها اثرگذار می‌دانند.

شمس‌الرحمن احمدزی آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «تاکید روی این نشست به این خاطر است که سرمایه‌گذاری برای افغانستان جلب کند و مردم بیایند و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.»

محمدنبی افغان یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گوید: «کشورهای همسایه و دیگر کشورها صنعت شان را سر ما می‌فرشند و تجارت می‌کنند، در مقابل، ما هم باید با آنان تجارت کنیم و صادرات داشته باشیم.»

نشست بین‌المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام همه‌ساله برگزار می‌شود و سال پار نیز نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس یک هیأت به نمایندگی از امارت اسلامی در این نشست اشتراک کرده بود.

شرکت هیات ا.ا در نشست کازان؛ جلب سرمایه‌گذاری یکی از اهداف است

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که آقای عزیزی در حاشیه این نشست در زمینه جلب سرمایه‌گذاری در کشو نیز با مقام‌های روس گفت‌وگو خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس هیاتی برای شرکت در پانزدهمین نشست بین‌المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام به کازان رفته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که آقای عزیزی در حاشیه این نشست در زمینه جلب سرمایه‌گذاری در کشو نیز با مقام‌های روس گفت‌وگو خواهد کرد.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «ضمن اشتراک در این گردهمایی، در رابطه به تسهیل تجارت، رشد سرمایه‌گذاری بین دو کشور و جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان با مقام‌های روسیه و کشورهای دیگر و هم‌چنان با شرکت‌های بزرگ دیدار و گفت‌وگو می‌کنند.»

با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور تلاش‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون را در رشد و توسعه اقتصاد کشور مهم می‌داند.

خان‌جان الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «این سفرها بسیار مفید است و در روابط اقتصادی مثمر تمام می‌شود و ما امیدوار هستیم که قراردادهایی هم در آن‌جا صورت بگیرد.»

از سویی‌هم برخی آگاهان، شرکت هیات امارت اسلامی را در نشست‌های اقتصادی کشورهای منطقه در رشد و توسعه روابط اقتصادی با این کشورها اثرگذار می‌دانند.

شمس‌الرحمن احمدزی آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «تاکید روی این نشست به این خاطر است که سرمایه‌گذاری برای افغانستان جلب کند و مردم بیایند و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.»

محمدنبی افغان یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گوید: «کشورهای همسایه و دیگر کشورها صنعت شان را سر ما می‌فرشند و تجارت می‌کنند، در مقابل، ما هم باید با آنان تجارت کنیم و صادرات داشته باشیم.»

نشست بین‌المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام همه‌ساله برگزار می‌شود و سال پار نیز نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در راس یک هیأت به نمایندگی از امارت اسلامی در این نشست اشتراک کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره