Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گرامی‌داشت از هفته کتاب با برگزاری نمایش‌گاه یک روزه در بامیان

نمایش‌گاه یک روزه کتاب و قرآن‌کریم، به هدف گسترش و نهادینه شدن مطالعه در بامیان برگزار شده است.

در این نمایش‌گاه هزاران جلد کتاب‌ گوناگون از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ، کتاب‌فروشان و شماری از کتاب‌خانه‌ها‌ی خصوصی، به دید عموم گذاشته شده است.

گرامی‌داشت از هفته کتاب از علت‌های دیگر برگزاری این نمایش‌گاه گفته شده است.

صفی‌الله رائد رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت: «امروز نمایش‌گاه قران‌کریم و کتاب خواندن است برای مطالعه تشویق و ترغیب دانشجویان و نویسنده‌ها است که بیایند و به کتاب دست‌رسی داشته باشند.»

بیش‌تر بازدید کننده‌‌های این نمایش‌گاه که جوانان و فرهنگیان هستند، می‌گویند که چالش‌های اقتصادی سبب شده که آنان نتوانند برای خود کتاب‌های مورد نیاز شان را تهیه کنند.

محمد زمان بازدید کننده گفت: «این‌طور نمایش‌گاه‌ها خیلی مفید است چون می‌شود که یک فرد کتاب مورد علاقه خود را پیدا کند و به مطالعه رو بیاورد.»

رضا بهزاد بازدید کننده دیگر گفت: «همچو نمایش‌گاه‌ها خیلی مفید است چون سبب می‌شود که جوانان به مطالعه رو بیاورند.»

برخی از کتاب‌فروشان که در این نمایش‌گاه شرکت کرده‌اند می‌گویند که در سال‌های پسین میزان فروش کتاب در این ولایت به گونه‌ی کم‌پیشینه‌ی کاهش یافته است.

امام علی  کتاب‌فروش گفت: «در ولایت بامیان دو کتاب‌فروشی است که همان هم خوب پیش نمی‌رود در این ولایتی که چندین دانشکده  وجود دارد و دو کتاب‌خانه نمی چلد کار ما.»

حسین جان کتاب‌فروش دیگر گفت: «فروش کتاب در این اواخر خیلی کم‌رنگ شده و عواید خوبی هم ندارد.»

این نمایش‌گاه در حالی برگزار شده که به گفته‌ی کتاب‌فروشان برخی از آنان از رهگذر فروش کتاب، عواید کم‌تری بدست می‌آورند.

گرامی‌داشت از هفته کتاب با برگزاری نمایش‌گاه یک روزه در بامیان

برخی از کتاب‌فروشان که در این نمایش‌گاه شرکت کرده‌اند می‌گویند که در سال‌های پسین میزان فروش کتاب در این ولایت به گونه‌ی کم‌پیشینه‌ی کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

نمایش‌گاه یک روزه کتاب و قرآن‌کریم، به هدف گسترش و نهادینه شدن مطالعه در بامیان برگزار شده است.

در این نمایش‌گاه هزاران جلد کتاب‌ گوناگون از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ، کتاب‌فروشان و شماری از کتاب‌خانه‌ها‌ی خصوصی، به دید عموم گذاشته شده است.

گرامی‌داشت از هفته کتاب از علت‌های دیگر برگزاری این نمایش‌گاه گفته شده است.

صفی‌الله رائد رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت: «امروز نمایش‌گاه قران‌کریم و کتاب خواندن است برای مطالعه تشویق و ترغیب دانشجویان و نویسنده‌ها است که بیایند و به کتاب دست‌رسی داشته باشند.»

بیش‌تر بازدید کننده‌‌های این نمایش‌گاه که جوانان و فرهنگیان هستند، می‌گویند که چالش‌های اقتصادی سبب شده که آنان نتوانند برای خود کتاب‌های مورد نیاز شان را تهیه کنند.

محمد زمان بازدید کننده گفت: «این‌طور نمایش‌گاه‌ها خیلی مفید است چون می‌شود که یک فرد کتاب مورد علاقه خود را پیدا کند و به مطالعه رو بیاورد.»

رضا بهزاد بازدید کننده دیگر گفت: «همچو نمایش‌گاه‌ها خیلی مفید است چون سبب می‌شود که جوانان به مطالعه رو بیاورند.»

برخی از کتاب‌فروشان که در این نمایش‌گاه شرکت کرده‌اند می‌گویند که در سال‌های پسین میزان فروش کتاب در این ولایت به گونه‌ی کم‌پیشینه‌ی کاهش یافته است.

امام علی  کتاب‌فروش گفت: «در ولایت بامیان دو کتاب‌فروشی است که همان هم خوب پیش نمی‌رود در این ولایتی که چندین دانشکده  وجود دارد و دو کتاب‌خانه نمی چلد کار ما.»

حسین جان کتاب‌فروش دیگر گفت: «فروش کتاب در این اواخر خیلی کم‌رنگ شده و عواید خوبی هم ندارد.»

این نمایش‌گاه در حالی برگزار شده که به گفته‌ی کتاب‌فروشان برخی از آنان از رهگذر فروش کتاب، عواید کم‌تری بدست می‌آورند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره