Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درخواست کارخانه‌داران بلخ برای جلوگیری از واردات آرد

شماری از مسوولان کارخانه‌های تولید آرد در بلخ با نگرانی از متوقف بودن فعالیت‌هایشان، خواستار جلوگیری از واردات آرد از کشورهای همسایه هستند.

این کارخانه‌داران در یک نشست خبری در بلخ، از حکومت سرپرست می‌خواهند که از کارخانه‌های تولیدی در کشور پشتیبانی کند.

به گفته آنان، در حال حاضر از میان بیش از ۲۰۰ کارخانه تولید آرد در سراسر کشور، تنها ده کارخانه فعال‌اند.

کارخانه‌داران می‌افزایند که در صورت فعالیت دوباره، نزدیک به پنجاه هزار فرصت شغلی فراهم خواهد شد.

بسم‌الله همدرد رییس اتحادیه فابریکه‌داران تولید آرد در حوزه شمال گفت: «تقاضای ما از دولت همین است که فیصدی محصول آرد را تا حدی بالا ببرد تا دیگر فابریکه‌ها ایجاد شود و ما صدفیصد به خودکفایی برسیم.»

احمد شاه ستانکزی مسوول یکی از کارخانه‌های تولید آرد در بلخ گفت: «تا پنج سال دیگر ما کاملن به خودکفایی می‌رسیم و هیچ ضرورتی نداریم که آرد وارد شود.»

برخی دیگر کارخانه‌داران خواستار توقف واردات آرد از کشورهای همسایه هستند.

مبشر سادات سرپرست اتاق صنایع و معادن بلخ گفت: «اگر دولت با ما هم‌کاری بکند ما می‌توانیم که اضافه‌تر از دوصد فابریکه فعال داشته باشیم و ده‌ها هزار کارگر را در آن استخدام بکنیم.»

محمد یوسف شهباز مسوول یکی از کارخانه‌های تولید آرد در بلخ گفت: «اگر برای ما اجازه داده شود و مواد خام برای ما برسد و سهولت‌ها را برای ما ایجاد بکند، ما می‌توانیم که در بیرون از افغانستان هم صادرات داشته باشیم.»

بر بنیاد گزارش‌ها، سالانه آرد مورد نیاز افغانستان به ۶ میلیون تُن می‌رسد، و به گفته مسوولان در بلخ، کارخانه‌های تولید آرد داخلی هم‌ اکنون ظرفیت تولید ۵ میلیون تُن آرد را دارد.

درخواست کارخانه‌داران بلخ برای جلوگیری از واردات آرد

این کارخانه‌داران در یک نشست خبری در بلخ، از حکومت سرپرست می‌خواهند که از کارخانه‌های تولیدی در کشور پشتیبانی کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مسوولان کارخانه‌های تولید آرد در بلخ با نگرانی از متوقف بودن فعالیت‌هایشان، خواستار جلوگیری از واردات آرد از کشورهای همسایه هستند.

این کارخانه‌داران در یک نشست خبری در بلخ، از حکومت سرپرست می‌خواهند که از کارخانه‌های تولیدی در کشور پشتیبانی کند.

به گفته آنان، در حال حاضر از میان بیش از ۲۰۰ کارخانه تولید آرد در سراسر کشور، تنها ده کارخانه فعال‌اند.

کارخانه‌داران می‌افزایند که در صورت فعالیت دوباره، نزدیک به پنجاه هزار فرصت شغلی فراهم خواهد شد.

بسم‌الله همدرد رییس اتحادیه فابریکه‌داران تولید آرد در حوزه شمال گفت: «تقاضای ما از دولت همین است که فیصدی محصول آرد را تا حدی بالا ببرد تا دیگر فابریکه‌ها ایجاد شود و ما صدفیصد به خودکفایی برسیم.»

احمد شاه ستانکزی مسوول یکی از کارخانه‌های تولید آرد در بلخ گفت: «تا پنج سال دیگر ما کاملن به خودکفایی می‌رسیم و هیچ ضرورتی نداریم که آرد وارد شود.»

برخی دیگر کارخانه‌داران خواستار توقف واردات آرد از کشورهای همسایه هستند.

مبشر سادات سرپرست اتاق صنایع و معادن بلخ گفت: «اگر دولت با ما هم‌کاری بکند ما می‌توانیم که اضافه‌تر از دوصد فابریکه فعال داشته باشیم و ده‌ها هزار کارگر را در آن استخدام بکنیم.»

محمد یوسف شهباز مسوول یکی از کارخانه‌های تولید آرد در بلخ گفت: «اگر برای ما اجازه داده شود و مواد خام برای ما برسد و سهولت‌ها را برای ما ایجاد بکند، ما می‌توانیم که در بیرون از افغانستان هم صادرات داشته باشیم.»

بر بنیاد گزارش‌ها، سالانه آرد مورد نیاز افغانستان به ۶ میلیون تُن می‌رسد، و به گفته مسوولان در بلخ، کارخانه‌های تولید آرد داخلی هم‌ اکنون ظرفیت تولید ۵ میلیون تُن آرد را دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره