Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرط پاکستان برای ورود کالای بازرگانی افغانستان

پاکستان تصمیم گرفته تا ورود کالاهای بازرگانی افغانستان به این کشور را به جواز موقت مشروط بسازد.

بربنیاد گزارش‌ها پس از این موترهای لاری برگه جواز به پاکستان را ندارند، نمی‌توانند وارد این کشور شوند.

با این حال، آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که سرپرست وزارت صنعت و تجارت با معین وزارت تجارت پاکستان برای رفت و برگشت موترها بازرگانی برای یک سال تفاهم کرده‌اند.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «یکی از موارد توافق شده روی سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری‌ها به مدت یک سال به طور آزمایشی میان دو کشور بود که از اول ماه می ۲۰۲۴ تطبیق می‌شود در صورت داشتن سند موقت نیاز به ویزا و پاسپورت نیست.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «زمانی که معین تجارت پاکستان به افغانستان آمدند آن‌ها زیاد وعده‌ها سپردند در این مورد ما فکر می‌کنیم مشکل پیش نمی‌آید اگر مشکل پیش بیاید ما راه‌های بدیل برای متضرر نشدن بازرگانان داریم.»

اتاق مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان-پاکستان می‌گوید که با توجه به اوضاع اقتصادی پاکستان، این کشور اکنون می‌خواهد که روی مشکلات فنی بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان کار کند.

نقیب الله صافی رییس مشترک اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان-پاکستان گفت: «پاکستان اکنون می‌خواهد با دیدن اقتصاد کشور خود با افغانستان و ارتباط تجارتی و ترانزیتی که دارند مشکل مهم که از سال‌ها به این سو وجود داشت روی آن کار می‌کنند.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که باز بهر  به میان آوردن سهولت برای بازرگانان باید حکومت‌هایی پاکستان و افغانستان به آنچه تعهد می‌کنند، عمل کنند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ما از پاکستان می‌خواهیم که در این وضعیت وقت بیش‌تری به ما بدهند و در آینده باید شرایط را فراهم کنند که مردم بیایند آن را بگیرند.»

بر بنیاد تصمیم پاکستان، پس از این، راننده‌های موترهای حامل کالاهای ترانزیتی باید جواز ورود به پاکستان را از پشاور و کویته بدست بیاورند و برای بدست‌آوردن این جواز، باید اسناد هویتی خود را همراه با جوازسیر و برگه‌ی حمل‌و‌نقل کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را پیشکش کنند.

شرط پاکستان برای ورود کالای بازرگانی افغانستان

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که باز بهر  به میان آوردن سهولت برای بازرگانان باید حکومت‌هایی پاکستان و افغانستان به آنچه تعهد می‌کنند، عمل کنند.

تصویر بندانگشتی

پاکستان تصمیم گرفته تا ورود کالاهای بازرگانی افغانستان به این کشور را به جواز موقت مشروط بسازد.

بربنیاد گزارش‌ها پس از این موترهای لاری برگه جواز به پاکستان را ندارند، نمی‌توانند وارد این کشور شوند.

با این حال، آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که سرپرست وزارت صنعت و تجارت با معین وزارت تجارت پاکستان برای رفت و برگشت موترها بازرگانی برای یک سال تفاهم کرده‌اند.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «یکی از موارد توافق شده روی سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری‌ها به مدت یک سال به طور آزمایشی میان دو کشور بود که از اول ماه می ۲۰۲۴ تطبیق می‌شود در صورت داشتن سند موقت نیاز به ویزا و پاسپورت نیست.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «زمانی که معین تجارت پاکستان به افغانستان آمدند آن‌ها زیاد وعده‌ها سپردند در این مورد ما فکر می‌کنیم مشکل پیش نمی‌آید اگر مشکل پیش بیاید ما راه‌های بدیل برای متضرر نشدن بازرگانان داریم.»

اتاق مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان-پاکستان می‌گوید که با توجه به اوضاع اقتصادی پاکستان، این کشور اکنون می‌خواهد که روی مشکلات فنی بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان کار کند.

نقیب الله صافی رییس مشترک اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان-پاکستان گفت: «پاکستان اکنون می‌خواهد با دیدن اقتصاد کشور خود با افغانستان و ارتباط تجارتی و ترانزیتی که دارند مشکل مهم که از سال‌ها به این سو وجود داشت روی آن کار می‌کنند.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که باز بهر  به میان آوردن سهولت برای بازرگانان باید حکومت‌هایی پاکستان و افغانستان به آنچه تعهد می‌کنند، عمل کنند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ما از پاکستان می‌خواهیم که در این وضعیت وقت بیش‌تری به ما بدهند و در آینده باید شرایط را فراهم کنند که مردم بیایند آن را بگیرند.»

بر بنیاد تصمیم پاکستان، پس از این، راننده‌های موترهای حامل کالاهای ترانزیتی باید جواز ورود به پاکستان را از پشاور و کویته بدست بیاورند و برای بدست‌آوردن این جواز، باید اسناد هویتی خود را همراه با جوازسیر و برگه‌ی حمل‌و‌نقل کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را پیشکش کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره