Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش سازمان ملل: ۲۷ درصد افغان‌ها در بحران غذایی اضطراری قرار دارند

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است که ۲۷ درصد از جمعیت افغانستان در وضعیت بحران غذایی، آن هم در سطح اضطراری، قرار دارند.

بر بنیاد این گزارش، تقویت کشاورزی در افغانستان می‌تواند به گونه چشم‌گیری در راستای رسیدن به خودبسندگی اثر بگذارد.

رفیع که از بام تا شام برای تامین هزینه خانواده هفت نفری‌اش در گوشه‌ای از شهر کابل سرگرم کار است، از حکومت و نهادهای مددرسان خواهان دست‌گیری است.

رفیع به طلوع‌نیوز گفت: «به ما کمک شود، ما از همین افغانستان هستیم و از کدام جای دیگر هم نیستیم. در شهر کهنه کابل زندگی می‌کنیم و حتی یک خانه از خود نداریم. ماهی ۳ هزار افغانی کرایه خانه می‌دهیم.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای غلبه بر ناامنی غذایی در کشور، با نهادهای امدادرسان در زمینه افزایش کمک‌رسانی هم‌کاری می‌کند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «ما با جامعه بین‌المللی و نهادهای مددرسان در تماس هستیم تا مشکل ناامنی غذایی را از طریق افزایش کمک حل کنیم.»

به باور برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های بزرگ زیربنایی به ویژه در بخش توسعه کشاورزی، افغانستان را به خودکفایی نزدیک می‌کند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «اگر جهانیان بخواهند این خیرات را خاتمه دهند و روی پروژه‌های زیربنایی کار کنند، آن وقت ما می‌توانیم خودکفا شویم.»

یک ماه پیش، سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داده بود که در سال روان میلادی، ۱۵.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد.

گزارش سازمان ملل: ۲۷ درصد افغان‌ها در بحران غذایی اضطراری قرار دارند

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای غلبه بر ناامنی غذایی در کشور، با نهادهای امدادرسان در زمینه افزایش کمک‌رسانی هم‌کاری می‌کند.

تصویر بندانگشتی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است که ۲۷ درصد از جمعیت افغانستان در وضعیت بحران غذایی، آن هم در سطح اضطراری، قرار دارند.

بر بنیاد این گزارش، تقویت کشاورزی در افغانستان می‌تواند به گونه چشم‌گیری در راستای رسیدن به خودبسندگی اثر بگذارد.

رفیع که از بام تا شام برای تامین هزینه خانواده هفت نفری‌اش در گوشه‌ای از شهر کابل سرگرم کار است، از حکومت و نهادهای مددرسان خواهان دست‌گیری است.

رفیع به طلوع‌نیوز گفت: «به ما کمک شود، ما از همین افغانستان هستیم و از کدام جای دیگر هم نیستیم. در شهر کهنه کابل زندگی می‌کنیم و حتی یک خانه از خود نداریم. ماهی ۳ هزار افغانی کرایه خانه می‌دهیم.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای غلبه بر ناامنی غذایی در کشور، با نهادهای امدادرسان در زمینه افزایش کمک‌رسانی هم‌کاری می‌کند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «ما با جامعه بین‌المللی و نهادهای مددرسان در تماس هستیم تا مشکل ناامنی غذایی را از طریق افزایش کمک حل کنیم.»

به باور برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های بزرگ زیربنایی به ویژه در بخش توسعه کشاورزی، افغانستان را به خودکفایی نزدیک می‌کند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «اگر جهانیان بخواهند این خیرات را خاتمه دهند و روی پروژه‌های زیربنایی کار کنند، آن وقت ما می‌توانیم خودکفا شویم.»

یک ماه پیش، سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داده بود که در سال روان میلادی، ۱۵.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره