Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورود لاری‌های بازرگانی افغانستان با مجوز موقت به پاکستان

لاری‌های بازرگانی افغانستان با مجوز ورود موقت از گذرگاه دندپتان وارد پاکستان شده‌اند.

اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان از کندی روند توزیع این جواز انتقاد کرده و گفته است که باید برای راننده‌ها در زمینه گرفتن این جوازها، سهولت‌های بیشتر ایجاد شود.

خانجان الکوزی رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان در این باره افزود: «اولین محموله‌ای ما از دند پتان عبور کرده به سمت پاکستان ما امیدوار هستیم که این روند دیگر هم ساده شوند تا مشکلات بازرگانان ما حل شود؛ اما چون موتورهای زیادی می‌روند این مسئله بسیار به کندی پش‌ می‌رود.»

با این حال برخی بازرگانان می‌گویند که در بخش تجارت با پاکستان با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند و بر اجرای توافق‌نامه اپتا از سوی پاکستان نیز تاکید می‌ورزند.

زلمی عظیمی بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «در قرارداد این چیز را طرف پاکستان نگفته که کلینران و راننده‌ها ویزا داشته باشد بر این اساس من خواهش دارم که دو طرف در نقطه صفری چون تورخم، سپین‌بولدک و غلام خان توکن را دو کشور تبادله کنند تا تجارت به شکل درست صورت گیرد.»

محمدنبی افغان یکی از آگاهان مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز می‌گوید: «ما باید با آن‌ها یک موافقه داشته باشیم بخاطری‌که اکثر وقت بنادر به بهانه‌های مختلف مسدود می‌شود و تجاران ما متضرر می‌شوند.»

به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، به علت بسته ماندن گذرگاه‌های این کشور به‌روی موترهای باربری افغانستان در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، داد و ستد افغانستان با این کشور کاهش چشم‌گیری داشت.

ورود لاری‌های بازرگانی افغانستان با مجوز موقت به پاکستان

با این حال برخی بازرگانان می‌گویند که در بخش تجارت با پاکستان با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند و بر اجرای توافق‌نامه اپتا از سوی پاکستان نیز تاکید می‌ورزند.

تصویر بندانگشتی

لاری‌های بازرگانی افغانستان با مجوز ورود موقت از گذرگاه دندپتان وارد پاکستان شده‌اند.

اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان از کندی روند توزیع این جواز انتقاد کرده و گفته است که باید برای راننده‌ها در زمینه گرفتن این جوازها، سهولت‌های بیشتر ایجاد شود.

خانجان الکوزی رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان در این باره افزود: «اولین محموله‌ای ما از دند پتان عبور کرده به سمت پاکستان ما امیدوار هستیم که این روند دیگر هم ساده شوند تا مشکلات بازرگانان ما حل شود؛ اما چون موتورهای زیادی می‌روند این مسئله بسیار به کندی پش‌ می‌رود.»

با این حال برخی بازرگانان می‌گویند که در بخش تجارت با پاکستان با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند و بر اجرای توافق‌نامه اپتا از سوی پاکستان نیز تاکید می‌ورزند.

زلمی عظیمی بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «در قرارداد این چیز را طرف پاکستان نگفته که کلینران و راننده‌ها ویزا داشته باشد بر این اساس من خواهش دارم که دو طرف در نقطه صفری چون تورخم، سپین‌بولدک و غلام خان توکن را دو کشور تبادله کنند تا تجارت به شکل درست صورت گیرد.»

محمدنبی افغان یکی از آگاهان مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز می‌گوید: «ما باید با آن‌ها یک موافقه داشته باشیم بخاطری‌که اکثر وقت بنادر به بهانه‌های مختلف مسدود می‌شود و تجاران ما متضرر می‌شوند.»

به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، به علت بسته ماندن گذرگاه‌های این کشور به‌روی موترهای باربری افغانستان در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، داد و ستد افغانستان با این کشور کاهش چشم‌گیری داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره