Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حضور هیات افغانستان در نشست سن پترزبورگ و تاثیر آن بر روابط بازرگانی

عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حضور هیات امارت اسلامی را در نشست اقتصادی سن پترزبورگ برای اقتصاد، بازسازی، استحکام و استقلال افغانستان مهم عنوان می‌کند.

آقای عمری می‌گوید که در چنین نشست‌ها دو طرف باید منافع یکدیگر را در نظر بگیرند.

او تاکید کرد: «همیشه باید منافع دو طرف از سوی دو طرف در نظر گرفته شود.»

عبدالمنان عمری در حاشیه این نشست با وزیر اقتصاد و رییس اتاق تجارت جمهوری داغستان دیدار و درباره توسعه تجارت، تقویت روابط اقتصادی و ارایه تسهیلات ویزا به بازرگانان افغانستان گفتگو کرده است.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «در این دیدار دو طرف درباره گسترش تجارت، تقویت روابط اقتصادی و ارایه تسهیلات ویزا به بازرگانان افغانستان بحث‌های تفصیلی کرده‌اند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری حضور هیات امارت اسلامی را در نشست‌های جهانی در بهبود روابط اقتصادی و افزایش صادرات از افغانستان به کشورهای منطقه تاثیرگذار می‌داند.

محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان درخواست دارد که منطقه‌ای جهانی را با همه اتاق‌های تجارت دیگر متصل کند.»

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «هرچقدر که حضور هیات افغانی در چنین نشست‌ها بیشتر باشد، به همان اندازه می‌تواند راه را برای تعاملات سیاسی و اقتصادی باز کند. من فکر می‌کنم در چنین نشست‌ها وزارت‌خانه‌های سکتوری هم باید شرکت کنند تا در بحث سرمایه‌گذاری‌ها گفتگوهای مفیدی داشته باشند.»

پیش از این، سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز به جلب و جذب سرمایه‌گذاری و افزایش داد و ستد با روسیه در پانزدهمین نشست بین‌المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام شرکت کرده بود.

حضور هیات افغانستان در نشست سن پترزبورگ و تاثیر آن بر روابط بازرگانی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری حضور هیات امارت اسلامی را در نشست‌های جهانی در بهبود روابط اقتصادی و افزایش صادرات از افغانستان به کشورهای منطقه تاثیرگذار می‌داند.

تصویر بندانگشتی

عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حضور هیات امارت اسلامی را در نشست اقتصادی سن پترزبورگ برای اقتصاد، بازسازی، استحکام و استقلال افغانستان مهم عنوان می‌کند.

آقای عمری می‌گوید که در چنین نشست‌ها دو طرف باید منافع یکدیگر را در نظر بگیرند.

او تاکید کرد: «همیشه باید منافع دو طرف از سوی دو طرف در نظر گرفته شود.»

عبدالمنان عمری در حاشیه این نشست با وزیر اقتصاد و رییس اتاق تجارت جمهوری داغستان دیدار و درباره توسعه تجارت، تقویت روابط اقتصادی و ارایه تسهیلات ویزا به بازرگانان افغانستان گفتگو کرده است.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «در این دیدار دو طرف درباره گسترش تجارت، تقویت روابط اقتصادی و ارایه تسهیلات ویزا به بازرگانان افغانستان بحث‌های تفصیلی کرده‌اند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری حضور هیات امارت اسلامی را در نشست‌های جهانی در بهبود روابط اقتصادی و افزایش صادرات از افغانستان به کشورهای منطقه تاثیرگذار می‌داند.

محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان درخواست دارد که منطقه‌ای جهانی را با همه اتاق‌های تجارت دیگر متصل کند.»

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «هرچقدر که حضور هیات افغانی در چنین نشست‌ها بیشتر باشد، به همان اندازه می‌تواند راه را برای تعاملات سیاسی و اقتصادی باز کند. من فکر می‌کنم در چنین نشست‌ها وزارت‌خانه‌های سکتوری هم باید شرکت کنند تا در بحث سرمایه‌گذاری‌ها گفتگوهای مفیدی داشته باشند.»

پیش از این، سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز به جلب و جذب سرمایه‌گذاری و افزایش داد و ستد با روسیه در پانزدهمین نشست بین‌المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام شرکت کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره