Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فروش ۲۰ هزار تُن نفت خام از حوزه آمو دریا به یک شرکت خصوصی

۲۰ هزار تُن نفت خام استخراج‌شده از ساحه انگوت حوزه نفتی آمو دریا به یک شرکت خصوصی به فروش رسید.

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که این مقدار نفت را پس از به داوطلبی گذاشتن میان ده شرکت داخلی، به ارزش بیش از ده میلیون دالر به فروش رسانیده‌اند.

شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت، در جریان داوطلبی می‌گوید که جنگ‌های بیش از چهل سال اخیر افغانستان را متاثر ساخته و این وزارت تلاش دارد تا از طریق جمع‌آوری عواید از معادن، افغانستان را دوباره بازسازی کند.

آقای دلاور هم‌چنان می‌افزاید که در حال حاضر یازده بلاک حوزه نفت‌خیز هرات با مساحت ۲۳ هزار کیلومتر مربع را نیز به اعلان گذاشته‌اند که شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی در استخراج این معدن علاقمندی نشان داده‌اند.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت: «کمپنی‌ها و شرکت‌های بزرگ ملی و بین‌المللی آمده‌اند، بسیار زود پروپوزل‌های آن‌ها جمع می‌شوند و قرارداد استخراج و اکتشاف یازده بلاک که در ولایت هرات ما و شما داریم که تمام ساحه آن ۲۳ هزار کیلومتر مربع ساحه نفت و گاز داریم.»

مسوولان شرکت برنده این دواطلبی از پروسس این مقدار نفت در داخل کشور نیز اطمینان می‌دهند.

گلزاده کتوازی مسوول شرکت برنده داوطلبی گفت: «ما در داوطلبی بیست هزار تُن نفت ساحوی آمو دریا اشتراک کرده بودیم که در آن ده شرکت داخلی اشتراک کرده بود و شرکت ما برنده اعلام شد و به ارزش ده اعشاریه پنجاه و پنج میلیون دالر قرارداد است.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، در جریان ده روز گذشته، حدود ۱۳۰هزار تُن نفت استخراج شده از حوزه آمو دریا به ارزش ۷۲میلیون دالر به شرکت‌های داخلی به فروش رسیده است.

فروش ۲۰ هزار تُن نفت خام از حوزه آمو دریا به یک شرکت خصوصی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که این مقدار نفت را پس از به داوطلبی گذاشتن میان ده شرکت داخلی، به ارزش بیش از ده میلیون دالر به فروش رسانیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

۲۰ هزار تُن نفت خام استخراج‌شده از ساحه انگوت حوزه نفتی آمو دریا به یک شرکت خصوصی به فروش رسید.

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که این مقدار نفت را پس از به داوطلبی گذاشتن میان ده شرکت داخلی، به ارزش بیش از ده میلیون دالر به فروش رسانیده‌اند.

شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت، در جریان داوطلبی می‌گوید که جنگ‌های بیش از چهل سال اخیر افغانستان را متاثر ساخته و این وزارت تلاش دارد تا از طریق جمع‌آوری عواید از معادن، افغانستان را دوباره بازسازی کند.

آقای دلاور هم‌چنان می‌افزاید که در حال حاضر یازده بلاک حوزه نفت‌خیز هرات با مساحت ۲۳ هزار کیلومتر مربع را نیز به اعلان گذاشته‌اند که شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی در استخراج این معدن علاقمندی نشان داده‌اند.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت: «کمپنی‌ها و شرکت‌های بزرگ ملی و بین‌المللی آمده‌اند، بسیار زود پروپوزل‌های آن‌ها جمع می‌شوند و قرارداد استخراج و اکتشاف یازده بلاک که در ولایت هرات ما و شما داریم که تمام ساحه آن ۲۳ هزار کیلومتر مربع ساحه نفت و گاز داریم.»

مسوولان شرکت برنده این دواطلبی از پروسس این مقدار نفت در داخل کشور نیز اطمینان می‌دهند.

گلزاده کتوازی مسوول شرکت برنده داوطلبی گفت: «ما در داوطلبی بیست هزار تُن نفت ساحوی آمو دریا اشتراک کرده بودیم که در آن ده شرکت داخلی اشتراک کرده بود و شرکت ما برنده اعلام شد و به ارزش ده اعشاریه پنجاه و پنج میلیون دالر قرارداد است.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، در جریان ده روز گذشته، حدود ۱۳۰هزار تُن نفت استخراج شده از حوزه آمو دریا به ارزش ۷۲میلیون دالر به شرکت‌های داخلی به فروش رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره