Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دلاور: معادن، منافع ملی و متعلق به همه است

شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم در برنامه آفرگشایی سه بلاک معدن نمک ولایت فاریاب گفته است که دست مافیا به نفت کشور کوتاه شده و تلاش می‌شود از دست‌یابی آنان (مافیا) به معادن نمک کشور نیز جلوگیری شود.

آقای دلاور در این برنامه از بازرگانان نمک انتقاد کرده و از آنان خواسته است تا صداقت را در پیش گیرند.

بنا بر گفته‌های سرپرست وزارت معادن و پترولیم، این وزارت منافع ملی را در قراردادهای معادن کشور به‌گونه‌ی جدی در نظر می‌گیرد.

شهاب‌الدین دلاور گفت: «در منافع ملی، لحاظ کسی را نمی‌کنم. این معادن منافع ملی افغانستان است و در آن مرد، زن، کودک، شیعه، سنی، هندوها و همه شریک هستند.»

سرپرست وزارت معادن و پترولیم هم‌چنان گفته است که یک بخش بزرگ بودجه کشور از معادن گوناگون کشور تامین می‌شود و این وزارت سال گذشته بیش از هفده میلیارد افغانی را وارد خزانه امارت اسلامی کرده است.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در این باره افزود: «هر سالی که عواید زیاد داشته باشیم، فیصدی زیادی را تمویل می‌کنیم. گرچه عواید کم و زیاد می‌شود آما یک حصه بزرگ از این [معادن] است و در کنارش، عواید از گمرک‌های ماست که خیلی شفافیت دارند.»

او هم‌چنان اضافه کرده است که کارمندان نظامی و ملکی امارت اسلامی نسبت به دوره جمهوریت افزایش چشم‌گیر داشته و همه نیازمندی‌های آنان از عواید معادن و دیگر عواید داخلی تامین می‌شوند.

آقای دلاور هم‌چنان افزود: «ارگان‌های امنیتی ما از رژیم گذشته بالاتر رفته، ما از بودجه خود این ارگان‌ها را تمویل می‌کنیم در حالی‌که سه و نیم میلیارد دالر امریکایی‌ها برای تمویل آن می‌دادند.»

افزون بر آفرگشایی سه بلاک معدن نمک ولایت فاریاب، وزارت معادن و پترولیم داوطلبی ۹ پروژه مختلف در بلاک قشقری حوزه نفتی آمو دریا را نیز میان شرکت‌های داخلی برگزار کرد.

دلاور: معادن، منافع ملی و متعلق به همه است

سرپرست وزارت معادن و پترولیم هم‌چنان گفته است که یک بخش بزرگ بودجه کشور از معادن گوناگون کشور تامین می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم در برنامه آفرگشایی سه بلاک معدن نمک ولایت فاریاب گفته است که دست مافیا به نفت کشور کوتاه شده و تلاش می‌شود از دست‌یابی آنان (مافیا) به معادن نمک کشور نیز جلوگیری شود.

آقای دلاور در این برنامه از بازرگانان نمک انتقاد کرده و از آنان خواسته است تا صداقت را در پیش گیرند.

بنا بر گفته‌های سرپرست وزارت معادن و پترولیم، این وزارت منافع ملی را در قراردادهای معادن کشور به‌گونه‌ی جدی در نظر می‌گیرد.

شهاب‌الدین دلاور گفت: «در منافع ملی، لحاظ کسی را نمی‌کنم. این معادن منافع ملی افغانستان است و در آن مرد، زن، کودک، شیعه، سنی، هندوها و همه شریک هستند.»

سرپرست وزارت معادن و پترولیم هم‌چنان گفته است که یک بخش بزرگ بودجه کشور از معادن گوناگون کشور تامین می‌شود و این وزارت سال گذشته بیش از هفده میلیارد افغانی را وارد خزانه امارت اسلامی کرده است.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در این باره افزود: «هر سالی که عواید زیاد داشته باشیم، فیصدی زیادی را تمویل می‌کنیم. گرچه عواید کم و زیاد می‌شود آما یک حصه بزرگ از این [معادن] است و در کنارش، عواید از گمرک‌های ماست که خیلی شفافیت دارند.»

او هم‌چنان اضافه کرده است که کارمندان نظامی و ملکی امارت اسلامی نسبت به دوره جمهوریت افزایش چشم‌گیر داشته و همه نیازمندی‌های آنان از عواید معادن و دیگر عواید داخلی تامین می‌شوند.

آقای دلاور هم‌چنان افزود: «ارگان‌های امنیتی ما از رژیم گذشته بالاتر رفته، ما از بودجه خود این ارگان‌ها را تمویل می‌کنیم در حالی‌که سه و نیم میلیارد دالر امریکایی‌ها برای تمویل آن می‌دادند.»

افزون بر آفرگشایی سه بلاک معدن نمک ولایت فاریاب، وزارت معادن و پترولیم داوطلبی ۹ پروژه مختلف در بلاک قشقری حوزه نفتی آمو دریا را نیز میان شرکت‌های داخلی برگزار کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره