Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رای‌زنی‌ها درباره ساخت‌وساز بند دوم سروبی ولایت کابل

کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا در نشستی درباره ساخت‌وساز بند دوم سروبی ولایت کابل و تولید ۳۰۰ میگاوات برق گازی در ولایت جوزجان گفت‌وگو کرد.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا به وزارت انرژی و آب دستور داده است تا در مورد ساخت‌وساز بند دوم سروبی کابل با شرکت‌های مختلف بحث‌های تخنیکی انجام دهد.

در همین حال وزارت انرژی و آب گفته است که پروژه بند برق دوم سروبی دوم کابل در اولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد.

به گفته‌ی اطلاعات وزارت انرژی و آب، ساخت‌وساز بند دوم سربی در دو مرحله انجام خواهد شد و هزینه آن حدود ۳۰۰ میلیون دالر برآورد شده است.

مطیع‌الله عابد سخن‌گوی وزارت انرژی و آب به طلوع‌نیوز گفت: «این پروژه در دو مرحله جور می‌شود که ظرفیت تولید در مرحله اول به ۱۱۱ میگاوات می‌رسد و در مجموع در حدود ۳۰۰ میلیون دالر هزینه دارد.»

در سوی دیگر امان‌الله غالب رییس پیشین شرکت برشنا ساخت‌وساز بند دوم سروبی کابل را در راستای مدیریت آب و تولید انرژی در کشور مهم می‌داند.

او در این باره افزود: «آب در بند یک و دوی سربی گردان می‌شود و دوباره سر توربین‌ها میاید. در وقت‌های که آب کم است، تولیدش کم است، ظرفیت اش ۱۰۸ میگاوات تخمین شده و اگر آب زیاد باشد، تا ۱۴۰ و ۱۶۰ میگاوات برق تولید کرده می‌تواند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و برخی از آگاهان، سرمایه‌گذاری روی تولید انرژی در کشور را برای رسیدن به خودبسندگی در بخش انرژی مهم می‌خوانند.

خانجان الکوزی عضو هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «سرمایه‌گذاری در بخش انرژی بسیار برای ما مهم است. اگر آبی، ذعالی یا بادی باشد، یگ ضرورت مبرم است، نه تنها برای مردم بل در تولید نیز مهم است.»

بر بنیاد معلومات شرکت برشنا، انرژی تولید شده از بند سروبی و ماهیپر در کابل بیشتر در ساحات سبز و شفاخانه‌های پایتخت به مصرف می‌رسند.

رای‌زنی‌ها درباره ساخت‌وساز بند دوم سروبی ولایت کابل

در همین حال وزارت انرژی و آب گفته است که پروژه بند برق دوم سروبی دوم کابل در اولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا در نشستی درباره ساخت‌وساز بند دوم سروبی ولایت کابل و تولید ۳۰۰ میگاوات برق گازی در ولایت جوزجان گفت‌وگو کرد.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا به وزارت انرژی و آب دستور داده است تا در مورد ساخت‌وساز بند دوم سروبی کابل با شرکت‌های مختلف بحث‌های تخنیکی انجام دهد.

در همین حال وزارت انرژی و آب گفته است که پروژه بند برق دوم سروبی دوم کابل در اولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد.

به گفته‌ی اطلاعات وزارت انرژی و آب، ساخت‌وساز بند دوم سربی در دو مرحله انجام خواهد شد و هزینه آن حدود ۳۰۰ میلیون دالر برآورد شده است.

مطیع‌الله عابد سخن‌گوی وزارت انرژی و آب به طلوع‌نیوز گفت: «این پروژه در دو مرحله جور می‌شود که ظرفیت تولید در مرحله اول به ۱۱۱ میگاوات می‌رسد و در مجموع در حدود ۳۰۰ میلیون دالر هزینه دارد.»

در سوی دیگر امان‌الله غالب رییس پیشین شرکت برشنا ساخت‌وساز بند دوم سروبی کابل را در راستای مدیریت آب و تولید انرژی در کشور مهم می‌داند.

او در این باره افزود: «آب در بند یک و دوی سربی گردان می‌شود و دوباره سر توربین‌ها میاید. در وقت‌های که آب کم است، تولیدش کم است، ظرفیت اش ۱۰۸ میگاوات تخمین شده و اگر آب زیاد باشد، تا ۱۴۰ و ۱۶۰ میگاوات برق تولید کرده می‌تواند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و برخی از آگاهان، سرمایه‌گذاری روی تولید انرژی در کشور را برای رسیدن به خودبسندگی در بخش انرژی مهم می‌خوانند.

خانجان الکوزی عضو هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «سرمایه‌گذاری در بخش انرژی بسیار برای ما مهم است. اگر آبی، ذعالی یا بادی باشد، یگ ضرورت مبرم است، نه تنها برای مردم بل در تولید نیز مهم است.»

بر بنیاد معلومات شرکت برشنا، انرژی تولید شده از بند سروبی و ماهیپر در کابل بیشتر در ساحات سبز و شفاخانه‌های پایتخت به مصرف می‌رسند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره