Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش ۱۳درصدی فرآورده‌های گندم در کشور

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که در سال روان خورشیدی، فرآورده‌های گندم در کشور در مقایسه با سال گذشته ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت.

مصباح‌الدین مستعین سخن‌گوی این وزارت می‌گوید در سال روان خورشیدی، نزدیک به دو اعشاریه ۱۴ میلیون هکتار زمین گندم کشت شده که از آن‌ها نزدیک به چهار اعشاریه ۹ میلیون متریک تُن گندم در کشور حاصل به‌دست خواهد آمد.

سخن‌گوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در این باره گفت: «امسال حاصلات گندم ما هرچند که به خودکفایی نرسیدیم و نیاز به واردات داشتیم؛ اما این امید را برای ما پیدا می‌کند که مثل دو سال گذشته تلاش کنیم و ساحه کشاورزی را زیاد بسازیم.»

به گفته مصباح‌الدین مستعین، در سال روان خورشیدی نسبت به سال گذشته شش درصد زمین بیش‌تر گندم کشت شده؛ اما برای رسیدن به خودکفایی تلاش‌ها برای گسترش ساحات کشت و تولید تخم‌های اصلاح شده جریان دارد.

شماری از کشاورزان در جنوب کشور می‌گویند با آن‌که زمین‌های شان در سالیان گذشته با خشک‌سالی روبه‌رو بود؛ اما فرآورده‌های گندم امسال برای شان قناعت‌بخش است.

عبدالحکیم کشاورز گفت: «امسال ما خوب گندم برداشت کردیم و بسیار یک سال خوب بود.»

در سوی دیگر، شماری از کشاورزان می‌گویند که جاری‌شدن سیلاب‌ها در برخی از ولایت‌ها، ساحات کشت گندم را ویران کرده است.

همایون باشنده ولسوالی درزاب جوزجان گفت: «باران و ژاله ده جریب زمین من را از بین برده است. خواست ما از دولت این است که دیوارهای استنادی جور کند.»

در این میان، اتاق زراعت و مالداری از مسوولان می‌خواهد تا زمین‌های کشاورزانی که در نتیجه سیلاب‌های پسین ویران شده‌اند، کمک کند تا زمین‌های آنان برای کشت گندم دوباره آماده شود.

میرویس حاجی‌زاده معاون اتاق زراعت و مالداری گفت: «به نمایندگی از دهاقین کشور ما پیشنهاد ما این است که آن عده از زمین‌های دهاقین که از بین رفته است و دهقان ما متضرر شده، باید سروی صورت بگیرد و با دهاقین ما کمک شود.»

بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، افغانستان سالانه نیازمند ۶.۹ میلیون متریک تُن از رهگذر مصارف گندم است. بیش‌ترین ساحه کشت محصولات کشاورزی در کشور را گندم تشکیل می‌دهد.

افزایش ۱۳درصدی فرآورده‌های گندم در کشور

شماری از کشاورزان در جنوب کشور می‌گویند با آن‌که زمین‌های شان در سالیان گذشته با خشک‌سالی روبه‌رو بود؛ اما فرآورده‌های گندم امسال برای شان قناعت‌بخش است.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که در سال روان خورشیدی، فرآورده‌های گندم در کشور در مقایسه با سال گذشته ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت.

مصباح‌الدین مستعین سخن‌گوی این وزارت می‌گوید در سال روان خورشیدی، نزدیک به دو اعشاریه ۱۴ میلیون هکتار زمین گندم کشت شده که از آن‌ها نزدیک به چهار اعشاریه ۹ میلیون متریک تُن گندم در کشور حاصل به‌دست خواهد آمد.

سخن‌گوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در این باره گفت: «امسال حاصلات گندم ما هرچند که به خودکفایی نرسیدیم و نیاز به واردات داشتیم؛ اما این امید را برای ما پیدا می‌کند که مثل دو سال گذشته تلاش کنیم و ساحه کشاورزی را زیاد بسازیم.»

به گفته مصباح‌الدین مستعین، در سال روان خورشیدی نسبت به سال گذشته شش درصد زمین بیش‌تر گندم کشت شده؛ اما برای رسیدن به خودکفایی تلاش‌ها برای گسترش ساحات کشت و تولید تخم‌های اصلاح شده جریان دارد.

شماری از کشاورزان در جنوب کشور می‌گویند با آن‌که زمین‌های شان در سالیان گذشته با خشک‌سالی روبه‌رو بود؛ اما فرآورده‌های گندم امسال برای شان قناعت‌بخش است.

عبدالحکیم کشاورز گفت: «امسال ما خوب گندم برداشت کردیم و بسیار یک سال خوب بود.»

در سوی دیگر، شماری از کشاورزان می‌گویند که جاری‌شدن سیلاب‌ها در برخی از ولایت‌ها، ساحات کشت گندم را ویران کرده است.

همایون باشنده ولسوالی درزاب جوزجان گفت: «باران و ژاله ده جریب زمین من را از بین برده است. خواست ما از دولت این است که دیوارهای استنادی جور کند.»

در این میان، اتاق زراعت و مالداری از مسوولان می‌خواهد تا زمین‌های کشاورزانی که در نتیجه سیلاب‌های پسین ویران شده‌اند، کمک کند تا زمین‌های آنان برای کشت گندم دوباره آماده شود.

میرویس حاجی‌زاده معاون اتاق زراعت و مالداری گفت: «به نمایندگی از دهاقین کشور ما پیشنهاد ما این است که آن عده از زمین‌های دهاقین که از بین رفته است و دهقان ما متضرر شده، باید سروی صورت بگیرد و با دهاقین ما کمک شود.»

بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، افغانستان سالانه نیازمند ۶.۹ میلیون متریک تُن از رهگذر مصارف گندم است. بیش‌ترین ساحه کشت محصولات کشاورزی در کشور را گندم تشکیل می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره