Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: تهدید هجوم ملخ‌ها در شمال افغانستان افزایش یافته

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از تهدید افزایش هجوم ملخ‌ها در مناطق حاصل‌خیز شمال افغانستان هشدار می‌دهد.

این سازمان افزوده است که زمین‌های کشاورزی شمال افغانستان برای دومین سال پیاپی با هجوم ملخ‌ها روبه‌رو شده است.

ریچارد ترنچارد نماینده سازمان خواربار و کشاورزی در افغانستان، گفت: «دو یا سه روز پیش، این یک مزرعه گندم بود که گندم در آن به خوبی رشد می‌کرد. اکنون، ملخ‌ها، حتی ملخ‌های جوان، اینجا آمده و همه چیز را برداشته‌اند. این غذای یک خانواده را تأمین می‌کرد و درآمد آنها برای چند ماه آینده حالا از بین رفته است.»

ترنچارد تأکید کرد که برای رسیدگی به هجوم ملخ‌ها در زمین‌های کشاورزی باید تلاش‌های بیش‌تری صورت گیرد.

او افزود: «ملخ مراکشی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات جهانی به گیاهان است. اینجا می‌توانیم هزاران تازه متولد شده از آن‌ها که فقط یک یا دو هفته سن دارند را ببینیم که می‌توانند روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر پیش‌روی کنند. گندم‌ها حالا کاملاً از بین رفته‌اند. به همین دلیل بسیار مهم است که وزارت زراعت، به ویژه بخش مدیریت حفاظت گیاهان، یک کارزار بزرگ را در اینجا آغاز کند تا مناطق حاصل‌خیز شمال افغانستان از این تهدید نجات یابند.»

برخی از کشاورزان می‌گویند به علت هجوم ملخ‌ها، حاصلات کشت‌زارهای‌شان از بین رفته است.

محمد ابراهیم کشاورز گفت: «ببینید از این طرفی که کشت کرده بودم ملخ‌ها شروع به خوردن کرده‌اند و هیچ‌چیز باقی نمانده است. برگ‌ها را که این ملخ‌ها بخورند، اکنون فصلش است و به ما چیزی نمی‌ماند.»

این کشاورز همچنین از نهادهای مددرسان و مسوولان می‌خواهد که برای جلوگیری از تخریب بیش‌تر زمین کشت‌شده‌اش با او هم‌کاری کنند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «من در اینجا ۲۰ جریب زمین کشت دارم. ۱۱ جریب تخریب شده و ۹ جریب مانده است. گندم کشت کرده بودم. اگر فصلش بگذرد، من هزینه خانواده‌ام را چگونه تأمین کنم؟»

بر اساس اطلاعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، افغانستان در حال حاضر یک کشور فقیر است و به علت تاثیرات منفی بر اقتصاد، بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان برای ادامه زندگی به کمک‌های بین‌المللی متکی هستند.

سازمان ملل: تهدید هجوم ملخ‌ها در شمال افغانستان افزایش یافته

این کشاورز همچنین از نهادهای مددرسان و مسوولان می‌خواهد که برای جلوگیری از تخریب بیش‌تر زمین کشت‌شده‌اش با او هم‌کاری کنند.

تصویر بندانگشتی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از تهدید افزایش هجوم ملخ‌ها در مناطق حاصل‌خیز شمال افغانستان هشدار می‌دهد.

این سازمان افزوده است که زمین‌های کشاورزی شمال افغانستان برای دومین سال پیاپی با هجوم ملخ‌ها روبه‌رو شده است.

ریچارد ترنچارد نماینده سازمان خواربار و کشاورزی در افغانستان، گفت: «دو یا سه روز پیش، این یک مزرعه گندم بود که گندم در آن به خوبی رشد می‌کرد. اکنون، ملخ‌ها، حتی ملخ‌های جوان، اینجا آمده و همه چیز را برداشته‌اند. این غذای یک خانواده را تأمین می‌کرد و درآمد آنها برای چند ماه آینده حالا از بین رفته است.»

ترنچارد تأکید کرد که برای رسیدگی به هجوم ملخ‌ها در زمین‌های کشاورزی باید تلاش‌های بیش‌تری صورت گیرد.

او افزود: «ملخ مراکشی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات جهانی به گیاهان است. اینجا می‌توانیم هزاران تازه متولد شده از آن‌ها که فقط یک یا دو هفته سن دارند را ببینیم که می‌توانند روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر پیش‌روی کنند. گندم‌ها حالا کاملاً از بین رفته‌اند. به همین دلیل بسیار مهم است که وزارت زراعت، به ویژه بخش مدیریت حفاظت گیاهان، یک کارزار بزرگ را در اینجا آغاز کند تا مناطق حاصل‌خیز شمال افغانستان از این تهدید نجات یابند.»

برخی از کشاورزان می‌گویند به علت هجوم ملخ‌ها، حاصلات کشت‌زارهای‌شان از بین رفته است.

محمد ابراهیم کشاورز گفت: «ببینید از این طرفی که کشت کرده بودم ملخ‌ها شروع به خوردن کرده‌اند و هیچ‌چیز باقی نمانده است. برگ‌ها را که این ملخ‌ها بخورند، اکنون فصلش است و به ما چیزی نمی‌ماند.»

این کشاورز همچنین از نهادهای مددرسان و مسوولان می‌خواهد که برای جلوگیری از تخریب بیش‌تر زمین کشت‌شده‌اش با او هم‌کاری کنند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «من در اینجا ۲۰ جریب زمین کشت دارم. ۱۱ جریب تخریب شده و ۹ جریب مانده است. گندم کشت کرده بودم. اگر فصلش بگذرد، من هزینه خانواده‌ام را چگونه تأمین کنم؟»

بر اساس اطلاعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، افغانستان در حال حاضر یک کشور فقیر است و به علت تاثیرات منفی بر اقتصاد، بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان برای ادامه زندگی به کمک‌های بین‌المللی متکی هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره