Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سود ۳۰۰ میلیون دالری صندوق امانی افغانستان در سویس

شاه محمد محرابی عضو هیات مدیره صندوق امانی افغانستان، به طلوع‌نیوز می‌گوید که این صندوق تا اکنون حدود ۳۰۰ میلیون دالر مفاد کرده است.

آقای محرابی هدف از ایجاد این صندوق را حفظ ثبات مالی در کشور می‌داند.

صندوق امانی افغانستان در بیست‌وچهارم سنبله سال ۱۴۰۱ خورشیدی، به منظور نگهداری ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های کشور در سوئیس ایجاد شد.

شاه محمد محرابی در این باره گفت: «به عنوان امانت‌دار و راهنمای صندوق افغانستان، نقش من حفاظت از این پول، از جمله هرگونه سودی که تولید می‌کند و اطمینان از این‌که مطابق با هدف اصلی حفظ ثبات مالی استفاده می‌شوند، می‌باشد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که مفاد دارایی‌های افغانستان باید روی پروژه‌های توسعه‌ای هزینه شود تا در رشد اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار باشد.

عبدالنصر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «اگر این پول به مقاصد غیر اقتصادی به مصرف برسد می‌تواند ارزش پول افغانی را کاهش دهد و در پهلوی آن، این پول می‌تواند افغانستان را در اعتباردهی تجارت بین‌المللی کمک کند.»

عبدالظهور مدبر آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «صندوق امانی افغانستان عاید داشته این خوب است که به خود مردم افغانستان برگردانیده شود و خود مردم افغانستان مطابق سلیقه خود در جاهای مناسب البته در زیر ساخت‌ها، سکتور زراعت، سکتور برق و آب و امثال آن سرمایه‌گذاری کند.»

در سوی دیگر، وزارت اقتصادی بار دیگر از ایالات متحده امریکا می‌خواهد که دارایی‌های افغانستان را بدون قید و شرط آزاد بسازد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «منجمد ماندن دارایی مردم افغانستان در مغایرت با قوانین بین‌الملل است، امیدوار هستم که هرچه زودتر این دارایی در اختیار مردم عزیز ما قرار بگیرد و قطعن آزاد شدن این دارایی می‌تواند در رشد و انکشاف اقتصادی کشور مفید واقع شود.»

پس از تحولات سیاسی در آگست ۲۰۲۱ میلادی در کشور، بیش از نه میلیارد دالر دارایی‌های کشور در بانک‌های ایالات متحده و بانک‌های اروپایی منجمد شده است.

سود ۳۰۰ میلیون دالری صندوق امانی افغانستان در سویس

صندوق امانی افغانستان در بیست‌وچهارم سنبله سال ۱۴۰۱ خورشیدی، به منظور نگهداری ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های کشور در سوئیس ایجاد شد.

تصویر بندانگشتی

شاه محمد محرابی عضو هیات مدیره صندوق امانی افغانستان، به طلوع‌نیوز می‌گوید که این صندوق تا اکنون حدود ۳۰۰ میلیون دالر مفاد کرده است.

آقای محرابی هدف از ایجاد این صندوق را حفظ ثبات مالی در کشور می‌داند.

صندوق امانی افغانستان در بیست‌وچهارم سنبله سال ۱۴۰۱ خورشیدی، به منظور نگهداری ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های کشور در سوئیس ایجاد شد.

شاه محمد محرابی در این باره گفت: «به عنوان امانت‌دار و راهنمای صندوق افغانستان، نقش من حفاظت از این پول، از جمله هرگونه سودی که تولید می‌کند و اطمینان از این‌که مطابق با هدف اصلی حفظ ثبات مالی استفاده می‌شوند، می‌باشد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که مفاد دارایی‌های افغانستان باید روی پروژه‌های توسعه‌ای هزینه شود تا در رشد اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار باشد.

عبدالنصر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «اگر این پول به مقاصد غیر اقتصادی به مصرف برسد می‌تواند ارزش پول افغانی را کاهش دهد و در پهلوی آن، این پول می‌تواند افغانستان را در اعتباردهی تجارت بین‌المللی کمک کند.»

عبدالظهور مدبر آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «صندوق امانی افغانستان عاید داشته این خوب است که به خود مردم افغانستان برگردانیده شود و خود مردم افغانستان مطابق سلیقه خود در جاهای مناسب البته در زیر ساخت‌ها، سکتور زراعت، سکتور برق و آب و امثال آن سرمایه‌گذاری کند.»

در سوی دیگر، وزارت اقتصادی بار دیگر از ایالات متحده امریکا می‌خواهد که دارایی‌های افغانستان را بدون قید و شرط آزاد بسازد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «منجمد ماندن دارایی مردم افغانستان در مغایرت با قوانین بین‌الملل است، امیدوار هستم که هرچه زودتر این دارایی در اختیار مردم عزیز ما قرار بگیرد و قطعن آزاد شدن این دارایی می‌تواند در رشد و انکشاف اقتصادی کشور مفید واقع شود.»

پس از تحولات سیاسی در آگست ۲۰۲۱ میلادی در کشور، بیش از نه میلیارد دالر دارایی‌های کشور در بانک‌های ایالات متحده و بانک‌های اروپایی منجمد شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره