Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جریان کار پروژه‌ها به هدف مدیریت آب و تغذیه زمین‌های کشاورزی

وزارت انرژی و آب گفته است که کار بازسازی شش پروژه بزرگ و بیست پروژه دیگر به هدف تحکیم ساحات دریای آمو که ارزش این بیست پروژه به ۴۰۰میلیون افغانی می‌رسد، جریان دارد.

مطیع‌الله عابد سخن‌گوی وزارت انرژی و آب، این پروژه‌ها را در زمینه مدیریت آب‌های کشور، تغذیه زمین‌های کشاورزی و تولید برق مهم ‌خوانده است.

پروژه‌های بزرگ شامل بازسازی بند کمال خان، بند پاشدان، بند شاه و عروس، بند کجکی و بخش‌آباد می‌شود.

سخن‌گوی وزارت انرژی و آب در این باره گفت: «از طرف وزارت انرژی و آب برای تحکیم ساحات دریای آمو به هدف مدیریت آب، کار بیست پروژه در ساحه به هزینه حدود چهارصد میلیون افغانی جریان دارد که از میان این پروژه‌ها یک تعداد آن به بهره‌برداری هم رسیده است.»

با این حال برخی آگاهان مسایل اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر روی بندهای آبی را در افزایش فرآورده‌های کشاورزی و تولید انرژی سودمند می‌دانند. به گفته آگاهان، اگر سرمایه‌گذاری‌های بیشتر روی ساخت بندهای آبی و مدیریت آب در کشور انجام نشود، افغانستان بیشتر با بحران کم‌آبی روبه‌رو خواهد شد.

تاج محمد تلاش آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «سکتور زراعت ما را با مشکل روبه‌رو می‌کند، سکتور انرژی را هم با مشکل روبه‌رو می‌کند،  به‌خاطری‌که سطح آب روان که ما در افغانستان داریم، پایین‌تر می‌شود و بندهای برق با مشکل مواجه می‌شود.»

عبدالنصیر رشتیا یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: «بنا بر نبود بندهای آب‌گردان یا چکدم‌ها، آب‌ها به هدر می‌رود، بر علاوه باعث فرسایش زمین و باعث سیلاب‌ها شده که همیشه زمین‌های زراعتی را تخریب کرده و خسارات جانی و مالی به مردم ایجاد کرده است.»

پیش از این وزارت انرژی و آب گفته بود که در سال روان خورشیدی در همکاری با نهادهای خارجی ۱۰۰ چکدم را به هدف تغذیه آب‌های زیرزمینی در ولایت‌های گوناگون ایجاد خواهند کرد.

جریان کار پروژه‌ها به هدف مدیریت آب و تغذیه زمین‌های کشاورزی

به گفته آگاهان، اگر سرمایه‌گذاری‌های بیشتر روی ساخت بندهای آبی و مدیریت آب انجام نشود، افغانستان بیشتر با بحران کم‌آبی روبه‌رو خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت انرژی و آب گفته است که کار بازسازی شش پروژه بزرگ و بیست پروژه دیگر به هدف تحکیم ساحات دریای آمو که ارزش این بیست پروژه به ۴۰۰میلیون افغانی می‌رسد، جریان دارد.

مطیع‌الله عابد سخن‌گوی وزارت انرژی و آب، این پروژه‌ها را در زمینه مدیریت آب‌های کشور، تغذیه زمین‌های کشاورزی و تولید برق مهم ‌خوانده است.

پروژه‌های بزرگ شامل بازسازی بند کمال خان، بند پاشدان، بند شاه و عروس، بند کجکی و بخش‌آباد می‌شود.

سخن‌گوی وزارت انرژی و آب در این باره گفت: «از طرف وزارت انرژی و آب برای تحکیم ساحات دریای آمو به هدف مدیریت آب، کار بیست پروژه در ساحه به هزینه حدود چهارصد میلیون افغانی جریان دارد که از میان این پروژه‌ها یک تعداد آن به بهره‌برداری هم رسیده است.»

با این حال برخی آگاهان مسایل اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر روی بندهای آبی را در افزایش فرآورده‌های کشاورزی و تولید انرژی سودمند می‌دانند. به گفته آگاهان، اگر سرمایه‌گذاری‌های بیشتر روی ساخت بندهای آبی و مدیریت آب در کشور انجام نشود، افغانستان بیشتر با بحران کم‌آبی روبه‌رو خواهد شد.

تاج محمد تلاش آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «سکتور زراعت ما را با مشکل روبه‌رو می‌کند، سکتور انرژی را هم با مشکل روبه‌رو می‌کند،  به‌خاطری‌که سطح آب روان که ما در افغانستان داریم، پایین‌تر می‌شود و بندهای برق با مشکل مواجه می‌شود.»

عبدالنصیر رشتیا یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: «بنا بر نبود بندهای آب‌گردان یا چکدم‌ها، آب‌ها به هدر می‌رود، بر علاوه باعث فرسایش زمین و باعث سیلاب‌ها شده که همیشه زمین‌های زراعتی را تخریب کرده و خسارات جانی و مالی به مردم ایجاد کرده است.»

پیش از این وزارت انرژی و آب گفته بود که در سال روان خورشیدی در همکاری با نهادهای خارجی ۱۰۰ چکدم را به هدف تغذیه آب‌های زیرزمینی در ولایت‌های گوناگون ایجاد خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره