Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد ۱۲۱ کارخانه و ورود ۲۱۷ ماشین تولیدی در افغانستان در سال جاری

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفته که در سال جاری خورشیدی ۱۲۱ کارخانه در بخش‌های گوناگون در کشور ایجاد شده‌اند.

آخندزاده عبدالسلام جواد افزوده که در همین مدت ۲۱۷ ماشین تولیدی نیز در سکتورهای صنایع ثقیله، خفیفه و اولیه از سوی صنعت‌کاران وارد کشور شده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت اضافه کرد: «از ابتدای سال ۱۴۰۳ خورشیدی تا اکنون ۱۲۱ فابریکه جدید تاسیس شده است و ۲۱۷ ماشین‌آلات وارد افغانستان شده است. این در حالی است که در سال گذشته، ۶۱۴ فابریکه ایجاد و یک‌هزار و ۹۸ ماشین نیز وارد کشور شده بود. این موضوع نشان دهنده افزایش سرمایه‌گذاری و بیشتر شدن و تولید در داخل کشور است. این ماشین‌آلات در سکتورهای ثقیله، صنایع خفیفه و صنایع اولیه می‌باشد.»

اتاق صنایع و معادن افغانستان باور دارد که اگر سهولت‌های بیشتری برای صنعت‌کاران در کشور ایجاد شود، صنایع داخلی رشد چشم‌گیری را شاهد خواهد بود.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن در این باره به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «خوشبختانه در سال جاری ما شاهد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بودیم در افغانستان صنایع سنگین خفیه هر اندازه که حمایت شود صنعت افغانستان چی در تامین انرژی، توزیع زمین و هم‌چنان واردات کالاهای بالمثل که تعرفه اش بلند برود مهم است برای رشد صنعت افغانستان.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی نیز بر پشتیبانی از صنعت‌کاران در کشور تاکید ورزیده و گفته‌اند که یک بخش بزرگی از نیازمندی افغانستان را تولیدات صنایع گوناگون در کشور تامین می‌کنند.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کارخانه‌ها تولیدی در نبود امکانات وافر اقتصادی بسر می‌برند در صورتی‌که بعضی امکانات و سهولت‌ها برای کارخانه‌های دولتی به شمول کمک‌های بلاعوض، تامین نیازمندی‌های چون انرژی و قرضه‌های کوچک فراهم شود در تقویت کارخانه‌های تولیدی ما نقش مهم دارد.»

شمس‌الرحمن احمدزی یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: « کارخانه‌های تولیدی ما اکنون زمین ندارند در نبود زمین و برق با مشکلات زیادی روبه‌رو اند.»

بر بنیاد آمارهای اتاق صنایع و معادن، بیش از ۵هزار کارخانه در سکتورهای گوناگون در ۱۸ پارک صنعتی در کشور فعالیت دارند که افغانستان را در برخی از سکتورها به خودبسندگی و نیمه خودبسندگی رسانده‌اند.

ایجاد ۱۲۱ کارخانه و ورود ۲۱۷ ماشین تولیدی در افغانستان در سال جاری

اتاق صنایع و معادن افغانستان باور دارد که اگر سهولت‌های بیشتری برای صنعت‌کاران در کشور ایجاد شود، صنایع داخلی رشد چشم‌گیری را شاهد خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفته که در سال جاری خورشیدی ۱۲۱ کارخانه در بخش‌های گوناگون در کشور ایجاد شده‌اند.

آخندزاده عبدالسلام جواد افزوده که در همین مدت ۲۱۷ ماشین تولیدی نیز در سکتورهای صنایع ثقیله، خفیفه و اولیه از سوی صنعت‌کاران وارد کشور شده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت اضافه کرد: «از ابتدای سال ۱۴۰۳ خورشیدی تا اکنون ۱۲۱ فابریکه جدید تاسیس شده است و ۲۱۷ ماشین‌آلات وارد افغانستان شده است. این در حالی است که در سال گذشته، ۶۱۴ فابریکه ایجاد و یک‌هزار و ۹۸ ماشین نیز وارد کشور شده بود. این موضوع نشان دهنده افزایش سرمایه‌گذاری و بیشتر شدن و تولید در داخل کشور است. این ماشین‌آلات در سکتورهای ثقیله، صنایع خفیفه و صنایع اولیه می‌باشد.»

اتاق صنایع و معادن افغانستان باور دارد که اگر سهولت‌های بیشتری برای صنعت‌کاران در کشور ایجاد شود، صنایع داخلی رشد چشم‌گیری را شاهد خواهد بود.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن در این باره به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «خوشبختانه در سال جاری ما شاهد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بودیم در افغانستان صنایع سنگین خفیه هر اندازه که حمایت شود صنعت افغانستان چی در تامین انرژی، توزیع زمین و هم‌چنان واردات کالاهای بالمثل که تعرفه اش بلند برود مهم است برای رشد صنعت افغانستان.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی نیز بر پشتیبانی از صنعت‌کاران در کشور تاکید ورزیده و گفته‌اند که یک بخش بزرگی از نیازمندی افغانستان را تولیدات صنایع گوناگون در کشور تامین می‌کنند.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کارخانه‌ها تولیدی در نبود امکانات وافر اقتصادی بسر می‌برند در صورتی‌که بعضی امکانات و سهولت‌ها برای کارخانه‌های دولتی به شمول کمک‌های بلاعوض، تامین نیازمندی‌های چون انرژی و قرضه‌های کوچک فراهم شود در تقویت کارخانه‌های تولیدی ما نقش مهم دارد.»

شمس‌الرحمن احمدزی یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: « کارخانه‌های تولیدی ما اکنون زمین ندارند در نبود زمین و برق با مشکلات زیادی روبه‌رو اند.»

بر بنیاد آمارهای اتاق صنایع و معادن، بیش از ۵هزار کارخانه در سکتورهای گوناگون در ۱۸ پارک صنعتی در کشور فعالیت دارند که افغانستان را در برخی از سکتورها به خودبسندگی و نیمه خودبسندگی رسانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره