Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفتمان سکتور خصوصی؛ افغانستان در تولید ۱۳۳ قلم مواد خودبسنده شده است

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت امروز (دوشنبه) در نشست سکتور خصوصی و نماینده‌های سازمان‌های جهانی در کابل گفته است که هم‌اکنون افغانستان در تولید ۱۳۳ قلم مواد به خودبسندگی رسیده است.

آقای عزیزی در این نشست از جهان خواسته است تا برای از میان برداشتن فقر و بی‌کاری، به جای کمک‌های زودگذر، کارهای بنیادی در افغانستان انجام دهند.

او افزوده است که این وزارت در این اواخر برای هزار شرکت صنعتی جواز فعالیت داده و بزودی برای کارخانه‌داران و سرمایه‌گذاران زمین نیز توزیع خواهد شد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت: «در ۱۳۳ قلم خودکفا هستیم و در یک مقدار بزرگ دیگر نیمه خودکفا هستیم و هم‌چنان در حدود ۵۰۰ قلم از جمله ادویه تولید داریم.»

آقای عزیزی در این نشست هم‌چنان افزوده است که امارت اسلامی سیاست اقتصادمحور در پیش گرفته است و پشتیبانی از بازرگانان و صنعت‌کاران را در محراق توجه خود قرار داده است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افزود: «تلاش می‌ورزیم تا نتایج حاصله از بحث و گفتمان امروزی را در پالیسی‌های اقتصادی امارت اسلامی افغانستان در نظر بگیریم.»

در همین حال اندریکا راتوات معاون بشری و انکشافی سازمان ملل در افغانستان، گفته است که نهادهای سازمان ملل برای توانمندسازی زنان و جوانان در افغانستان کارهای را انجام داده و پس از این نیز برنامه‌هایی را برای راه‌یابی سکتور خصوصی افغانستان به بازارهای جهان و فراهم ساختن تسهیلات بانکی برای آن‌ها روی دست می‌گیرد.

آقای راتوات، پشتیبانی از سکتور خصوصی را مسوولیت جمعی دانشته است.

اندریکا راتوات در این برنامه افزود: «دست‌رسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی هم‌چنان چیزی است که بسیاری از متشبثان افغان چه در سطح کوچک متوسط و یا بزرگ می‌گویند که چطور بتوانیم آن را توسعه دهیم. همه بخش‌ها باید به سکتور خصوصی کمک کنند تا آن‌ها به مارکیت بین‌المللی دست‌رسی داشته باشند و این کار جمعی است و مسوولیت همه‌ی ماست.»

در سوی دیگر محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با آن‌که از حمایت مسوولان امارت اسلامی در راستای ایجاد سهولت‌ها برای بازرگانان و صنعت‌کاران ستایش کرده؛ اما چالش‌های انتقال پول از طریق بانک و عدم صدور ویزای کشورها به بازرگانان را از جمله موانع مهم در برابر رشد و توسعه تجارت و صنعت در کشور عنوان کرده است.

آقای مومند گفت: «در بخش ویزای بازرگان، باید همرای ما همکاری لازم صورت گیرد. اتاق تجارت پیشنهاد کرده و شاید وزارت خارجه همرای ما موافق باشد که ما می‌خواهیم که یک ویزا سنتر عمومی داشته باشیم.»

این نشست زیر نام گفتمان سکتور خصوصی، فرصت‌ها و چالش‌ها از سوی یک نهاد خصوصی و با شرکت سرپرست وزارت صنعت و تجارت، نماینده‌های سازمان‌های بین‌المللی و کشورها در کابل برگزار شده است.

گفتمان سکتور خصوصی؛ افغانستان در تولید ۱۳۳ قلم مواد خودبسنده شده است

آقای عزیزی افزوده است که ا.ا سیاست اقتصادمحور در پیش گرفته است و پشتیبانی از بازرگانان و صنعت‌کاران را در محراق توجه قرار داده است.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت امروز (دوشنبه) در نشست سکتور خصوصی و نماینده‌های سازمان‌های جهانی در کابل گفته است که هم‌اکنون افغانستان در تولید ۱۳۳ قلم مواد به خودبسندگی رسیده است.

آقای عزیزی در این نشست از جهان خواسته است تا برای از میان برداشتن فقر و بی‌کاری، به جای کمک‌های زودگذر، کارهای بنیادی در افغانستان انجام دهند.

او افزوده است که این وزارت در این اواخر برای هزار شرکت صنعتی جواز فعالیت داده و بزودی برای کارخانه‌داران و سرمایه‌گذاران زمین نیز توزیع خواهد شد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت: «در ۱۳۳ قلم خودکفا هستیم و در یک مقدار بزرگ دیگر نیمه خودکفا هستیم و هم‌چنان در حدود ۵۰۰ قلم از جمله ادویه تولید داریم.»

آقای عزیزی در این نشست هم‌چنان افزوده است که امارت اسلامی سیاست اقتصادمحور در پیش گرفته است و پشتیبانی از بازرگانان و صنعت‌کاران را در محراق توجه خود قرار داده است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افزود: «تلاش می‌ورزیم تا نتایج حاصله از بحث و گفتمان امروزی را در پالیسی‌های اقتصادی امارت اسلامی افغانستان در نظر بگیریم.»

در همین حال اندریکا راتوات معاون بشری و انکشافی سازمان ملل در افغانستان، گفته است که نهادهای سازمان ملل برای توانمندسازی زنان و جوانان در افغانستان کارهای را انجام داده و پس از این نیز برنامه‌هایی را برای راه‌یابی سکتور خصوصی افغانستان به بازارهای جهان و فراهم ساختن تسهیلات بانکی برای آن‌ها روی دست می‌گیرد.

آقای راتوات، پشتیبانی از سکتور خصوصی را مسوولیت جمعی دانشته است.

اندریکا راتوات در این برنامه افزود: «دست‌رسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی هم‌چنان چیزی است که بسیاری از متشبثان افغان چه در سطح کوچک متوسط و یا بزرگ می‌گویند که چطور بتوانیم آن را توسعه دهیم. همه بخش‌ها باید به سکتور خصوصی کمک کنند تا آن‌ها به مارکیت بین‌المللی دست‌رسی داشته باشند و این کار جمعی است و مسوولیت همه‌ی ماست.»

در سوی دیگر محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با آن‌که از حمایت مسوولان امارت اسلامی در راستای ایجاد سهولت‌ها برای بازرگانان و صنعت‌کاران ستایش کرده؛ اما چالش‌های انتقال پول از طریق بانک و عدم صدور ویزای کشورها به بازرگانان را از جمله موانع مهم در برابر رشد و توسعه تجارت و صنعت در کشور عنوان کرده است.

آقای مومند گفت: «در بخش ویزای بازرگان، باید همرای ما همکاری لازم صورت گیرد. اتاق تجارت پیشنهاد کرده و شاید وزارت خارجه همرای ما موافق باشد که ما می‌خواهیم که یک ویزا سنتر عمومی داشته باشیم.»

این نشست زیر نام گفتمان سکتور خصوصی، فرصت‌ها و چالش‌ها از سوی یک نهاد خصوصی و با شرکت سرپرست وزارت صنعت و تجارت، نماینده‌های سازمان‌های بین‌المللی و کشورها در کابل برگزار شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره