Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها برای تسریع عملی‌سازی پروژه‌های راه‌آهن در کشور

مسوولان در اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری و صنایع و معادن افغانستان بر تسریع عملی‌سازی پروژه‌های راه‌آهن در کشور تاکید ورزیده‌اند.

آنان گفته‌اند که ساخت‌وساز پروژه‌های راه‌آهن در کشور به‌ویژه پروژه افغان - ترانس، افزون بر فراهم‌سازی انتقال سریع و کم‌هزینه کالاهای بازرگانی و ترانزیتی، سود فراوانی را به خزانه کشور واریز خواهد آورد.

بنا بر گفته‌های مسوولان در این اتاق‌ها، بسیاری کشورهای همسایه و منطقه در حال حاضر بیشترین انتقالات خود را از طریق راه‌آهن انجام می‌دهند.

خانجان الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در این منطقه هیچ کشوری جز افغانستان وجود ندارد که خط آهن نداشته باشد هم همسایه‌ها هم آسیای مرکزی ومیانه، کشورهای سارک وغیره از خط آهن استفاده می‌کنند.»

شیرباز کمین‌زاده رییس عمومی اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «ما باید خطوط آهن را داشته باشیم اگر نداشته باشیم ما نمی‌توانیم کالاهای خود را پروسس و صادر کنیم این حق اولویت دارد امیدواریم امارت اسلامی به آن توجه جدی داشته باشد.»

در همین حال وزارت فواید عامه گفته است که در سال جاری خورشیدی کار بررسی و مطالعات تفصیلی سه پروژه بزرگ راه‌آهن افغانستان را در بخش‌های گوناگون کشور تکمیل خواهد کرد.

این سه پروژه شامل راه‌آهن قندهار - سپین بولدک، اندخوی - شبرغان و همچنین بررسی تخنیکی پروژه افغان - ترانس از مزار شریف تا خرلاچی پاکستان می‌شوند.

اشرف حق شناس سخن‌گوی وزارت فواید عامه گفته است: «کار ساختمان فاز نخست و دوم قطعه چهام راه‌آهن هرات - خواف جریان دارد و در عین حال، دیزان تفصیلی مسیر قندهار - سپین بولدک به درازای ۹۶ کیلومتر و دیزاین تفصیلی مسیر اندخوی - شبرغان به طول ۶۷ کیلومتر و سروی تخنیکی پروژه راه‌آهن افغان - ترانس از مزارشریف تا خرلاچی پاکستان به طول ۶۵۰ کیلومتر شامل برنامه راه‌آهن وزارت فواید عامه برای سال روان خورشیدی است.»

در سوی دیگر برخی آگاهان به این باور اند که سرمایه‌گذاری روی توسعه راه‌آهن در کشور می‌تواند در پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان نقش برجسته داشته باشد.

شمس‌الرحمن احمدزی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این یک گام مهم است هر قدری که زود شود خیلی خوب است. باید این راه مواصلاتی باید با آسیای مرکزی ایجاد شود تا ما عایدات خود را توسعه بدهیم.»

بر بنیاد آمارهای وزارت فواید عامه، در حال حاضر افغانستان ۲۶۰ کیلومتر راه‌آهن فعال در چهار بندر در حیرتان، آقینه، تورغندی و خواف هرات دارد که افغانستان را از طریق کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان، ایران به سایر کشورها وصل می‌کند.

خواست‌ها برای تسریع عملی‌سازی پروژه‌های راه‌آهن در کشور

این سه پروژه شامل راه‌آهن قندهار - سپین بولدک، اندخوی - شبرغان و همچنین بررسی تخنیکی پروژه افغان - ترانس از مزار شریف تا خرلاچی پاکستان می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری و صنایع و معادن افغانستان بر تسریع عملی‌سازی پروژه‌های راه‌آهن در کشور تاکید ورزیده‌اند.

آنان گفته‌اند که ساخت‌وساز پروژه‌های راه‌آهن در کشور به‌ویژه پروژه افغان - ترانس، افزون بر فراهم‌سازی انتقال سریع و کم‌هزینه کالاهای بازرگانی و ترانزیتی، سود فراوانی را به خزانه کشور واریز خواهد آورد.

بنا بر گفته‌های مسوولان در این اتاق‌ها، بسیاری کشورهای همسایه و منطقه در حال حاضر بیشترین انتقالات خود را از طریق راه‌آهن انجام می‌دهند.

خانجان الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در این منطقه هیچ کشوری جز افغانستان وجود ندارد که خط آهن نداشته باشد هم همسایه‌ها هم آسیای مرکزی ومیانه، کشورهای سارک وغیره از خط آهن استفاده می‌کنند.»

شیرباز کمین‌زاده رییس عمومی اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «ما باید خطوط آهن را داشته باشیم اگر نداشته باشیم ما نمی‌توانیم کالاهای خود را پروسس و صادر کنیم این حق اولویت دارد امیدواریم امارت اسلامی به آن توجه جدی داشته باشد.»

در همین حال وزارت فواید عامه گفته است که در سال جاری خورشیدی کار بررسی و مطالعات تفصیلی سه پروژه بزرگ راه‌آهن افغانستان را در بخش‌های گوناگون کشور تکمیل خواهد کرد.

این سه پروژه شامل راه‌آهن قندهار - سپین بولدک، اندخوی - شبرغان و همچنین بررسی تخنیکی پروژه افغان - ترانس از مزار شریف تا خرلاچی پاکستان می‌شوند.

اشرف حق شناس سخن‌گوی وزارت فواید عامه گفته است: «کار ساختمان فاز نخست و دوم قطعه چهام راه‌آهن هرات - خواف جریان دارد و در عین حال، دیزان تفصیلی مسیر قندهار - سپین بولدک به درازای ۹۶ کیلومتر و دیزاین تفصیلی مسیر اندخوی - شبرغان به طول ۶۷ کیلومتر و سروی تخنیکی پروژه راه‌آهن افغان - ترانس از مزارشریف تا خرلاچی پاکستان به طول ۶۵۰ کیلومتر شامل برنامه راه‌آهن وزارت فواید عامه برای سال روان خورشیدی است.»

در سوی دیگر برخی آگاهان به این باور اند که سرمایه‌گذاری روی توسعه راه‌آهن در کشور می‌تواند در پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان نقش برجسته داشته باشد.

شمس‌الرحمن احمدزی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این یک گام مهم است هر قدری که زود شود خیلی خوب است. باید این راه مواصلاتی باید با آسیای مرکزی ایجاد شود تا ما عایدات خود را توسعه بدهیم.»

بر بنیاد آمارهای وزارت فواید عامه، در حال حاضر افغانستان ۲۶۰ کیلومتر راه‌آهن فعال در چهار بندر در حیرتان، آقینه، تورغندی و خواف هرات دارد که افغانستان را از طریق کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان، ایران به سایر کشورها وصل می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره