تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز فصل برداشت انگور درهلمند با افزایش ده‌درصدی تولیدات این میوه

همزمان با فرا رسیدن فصل برداشت انگور در ولایت هلمند، ریاست زراعت و آب‌یاری این ولایت از افزایش ده درصدی تولیدات این میوه در این ولایت خبر می‌دهد.

زلمی الکو، رییس زراعت و آب‎یاری ولایت هلمند می‌گوید که انتظار می‌رود امسال از تاکستان‌های این ولایت نزدیک به نود هزار تُن انگور برداشت شود.

زلمی الکو، افزود: «در مرکز هلمند در قلعۀ بُست و در کاریز، نهر سراج، واشیر، گرمسیر و نادعلی ما باغ‌های انگور داریم. ما هر سال سه‌صد باغ دیگر انگور در هلمند ایجاد می‌کنیم.»

رییس زراعت و آب‌یاری هلمند، می‌گوید از آن‌جایی‌که انگور این ولایت زودتر از ولایت‌های دیگر برداشت می‌شود، هم در داخل و هم در بیرون از کشور بازار خوبی دارد.

برداشت انگور در ولایت هلمند آغاز شده‌است، هرچند این فراورده‌ها هنوز آمادۀ عرضه به بازارها نشده‌اند.

اما باغداران این ولایت نگران نبود بازار مناسب فروش و نبود سردخانه‌ها برای نگهداری فرآورده‌های شان استند.

سردار محمد، یکی از باغداران در هلمند گفت: «امسال، باغ‌های ما بسیار خوب حاصل داده‌اند. حالا گپ این است که بازار ندارد؛ معلوم نیست (یک سیر آن) به صد افغانی فروخته خواهد شد یا به پنجاه افغانی.»

عبدالله، باغدار دیگر نیز افزود: «حکومت یک کاری کند که مثل کشورهای خارجی که جاهای یخچالی دارند، جاهایی را جور کند تا اگر بازار مناسب نباشد انگور ما نگهداری شود.»

در ولایت هلمند بر گسترۀ ۶۴۱۰ هکتار زمین، باغ‌های انگور ایجاد شده‌اند. انتظار می‌رود امسال ۸۹۷۰۰ تُن انگور از این باغ‌ها برداشت شوند.

در حال حاضر،۲۱گونه انگور در ولایت هلمند تولید می‌شوند. توسعۀ باغ‌های انگور در این ولایت یکی از برنامه‌هایی است که افزون برای بهبود زنده‌گی باغداران، به هدف جایگزین ساختن کشت کوکنار عملی می‌‎شود.

آغاز فصل برداشت انگور درهلمند با افزایش ده‌درصدی تولیدات این میوه

در ولایت هلمند بر گسترۀ ۶۴۱۰ هکتار زمین، باغ‌های انگور ایجاد شده‌اند. انتظار می‌رود امسال ۸۹۷۰۰ تُن انگور از این باغ‌ها برداشت شوند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با فرا رسیدن فصل برداشت انگور در ولایت هلمند، ریاست زراعت و آب‌یاری این ولایت از افزایش ده درصدی تولیدات این میوه در این ولایت خبر می‌دهد.

زلمی الکو، رییس زراعت و آب‎یاری ولایت هلمند می‌گوید که انتظار می‌رود امسال از تاکستان‌های این ولایت نزدیک به نود هزار تُن انگور برداشت شود.

زلمی الکو، افزود: «در مرکز هلمند در قلعۀ بُست و در کاریز، نهر سراج، واشیر، گرمسیر و نادعلی ما باغ‌های انگور داریم. ما هر سال سه‌صد باغ دیگر انگور در هلمند ایجاد می‌کنیم.»

رییس زراعت و آب‌یاری هلمند، می‌گوید از آن‌جایی‌که انگور این ولایت زودتر از ولایت‌های دیگر برداشت می‌شود، هم در داخل و هم در بیرون از کشور بازار خوبی دارد.

برداشت انگور در ولایت هلمند آغاز شده‌است، هرچند این فراورده‌ها هنوز آمادۀ عرضه به بازارها نشده‌اند.

اما باغداران این ولایت نگران نبود بازار مناسب فروش و نبود سردخانه‌ها برای نگهداری فرآورده‌های شان استند.

سردار محمد، یکی از باغداران در هلمند گفت: «امسال، باغ‌های ما بسیار خوب حاصل داده‌اند. حالا گپ این است که بازار ندارد؛ معلوم نیست (یک سیر آن) به صد افغانی فروخته خواهد شد یا به پنجاه افغانی.»

عبدالله، باغدار دیگر نیز افزود: «حکومت یک کاری کند که مثل کشورهای خارجی که جاهای یخچالی دارند، جاهایی را جور کند تا اگر بازار مناسب نباشد انگور ما نگهداری شود.»

در ولایت هلمند بر گسترۀ ۶۴۱۰ هکتار زمین، باغ‌های انگور ایجاد شده‌اند. انتظار می‌رود امسال ۸۹۷۰۰ تُن انگور از این باغ‌ها برداشت شوند.

در حال حاضر،۲۱گونه انگور در ولایت هلمند تولید می‌شوند. توسعۀ باغ‌های انگور در این ولایت یکی از برنامه‌هایی است که افزون برای بهبود زنده‌گی باغداران، به هدف جایگزین ساختن کشت کوکنار عملی می‌‎شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره