تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

آغاز کمپاین نهال شانی؛ ۲۰میلیون نهال به کشاورزان توزیع می‌‌شوند

در آستانۀ فرارسیدن فصل بهار، وزارت زراعت و آب‌یاری، امروز (دوشنبه، ۲۷حوت) کمپاین نهال شانی را زیر نام «صلح و سرسبزی» در کشور آغاز کرد.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و آب‌یاری در مراسم افتتاح این کمپاین در بادام باغ کابل گفت که قرار است ۲۰میلیون اصله نهال برای کشاورزان در کشور توزیع شوند.

وزیر زراعت و آب‌یاری، افزود که افزون بر توزیع نهال، در سال آیندۀ هجری خورشیدی، قرار است برنامه‌هایی برای توسعۀ جنگل‌ها در کشور نیز عملی شوند: «با عملی‌شدن این پلان ساحۀ جنگلات کشور از دو اعشاریه هشاد و دو فیصد به سه فیصد مساحت کل کشور توسعه می‌یابد.»

به گفتۀ وزیر زراعت، امسال با اعلام درۀ شاه فولادی در بامیان و کول حشمت خان در کابل همچون بخش‌های حفاظت شده، ۱۴۰هزار تن از این بخش‌ها دیدن کرده‌اند.

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه که نیز در مراسم افتتاح این کمپاین حضور داشت، بر نگهداشت جنگل‌ها در کشور تأکید کرد و گفت که نهادهای امنیتی و وزارت زراعت و آب‌یاری باید در این بخش به‌گونۀ هماهنگ کار کنند.

آقای عبدالله افزود: «غرص نهال از یک طرف و حفظ منابع جنگلی کشور از طرف دیگر، مسؤولیت تمامی شهروندان است، تنها کاری نیست که وزارت زراعت بتواند.»

رییس اجراییه هم‌چنان گفت که افغانستان در نتیجۀ تغییرات اقلیمی سخت متأثر شده‌است و نیاز است که تمامی شهروندان کشور در نگهداشت و بهبود محیط زیست کشور سهیم شوند.

یکی از برنامه‌های وزارت زراعت و آب‌یاری در فصل نهال شانی، توسعۀ کمربند سبز شهر کابل است که تپۀ بادام باغ بخشی از آن است.

وزیر زراعت و آب‌یاری می‌گوید که تا کنون۵۲۴ هزار اصله نهال در کمربند سبز شهر کابل شانده شده‌اند. این در حالی است که بخش‌هایی از این کمربند غصب شده‌اند.

بازرگانی

آغاز کمپاین نهال شانی؛ ۲۰میلیون نهال به کشاورزان توزیع می‌‌شوند

وزیر زراعت و آب‌یاری می‌گوید که تا کنون۵۲۴ هزار اصله نهال در کمربند سبز شهر کابل شانده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ فرارسیدن فصل بهار، وزارت زراعت و آب‌یاری، امروز (دوشنبه، ۲۷حوت) کمپاین نهال شانی را زیر نام «صلح و سرسبزی» در کشور آغاز کرد.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و آب‌یاری در مراسم افتتاح این کمپاین در بادام باغ کابل گفت که قرار است ۲۰میلیون اصله نهال برای کشاورزان در کشور توزیع شوند.

وزیر زراعت و آب‌یاری، افزود که افزون بر توزیع نهال، در سال آیندۀ هجری خورشیدی، قرار است برنامه‌هایی برای توسعۀ جنگل‌ها در کشور نیز عملی شوند: «با عملی‌شدن این پلان ساحۀ جنگلات کشور از دو اعشاریه هشاد و دو فیصد به سه فیصد مساحت کل کشور توسعه می‌یابد.»

به گفتۀ وزیر زراعت، امسال با اعلام درۀ شاه فولادی در بامیان و کول حشمت خان در کابل همچون بخش‌های حفاظت شده، ۱۴۰هزار تن از این بخش‌ها دیدن کرده‌اند.

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه که نیز در مراسم افتتاح این کمپاین حضور داشت، بر نگهداشت جنگل‌ها در کشور تأکید کرد و گفت که نهادهای امنیتی و وزارت زراعت و آب‌یاری باید در این بخش به‌گونۀ هماهنگ کار کنند.

آقای عبدالله افزود: «غرص نهال از یک طرف و حفظ منابع جنگلی کشور از طرف دیگر، مسؤولیت تمامی شهروندان است، تنها کاری نیست که وزارت زراعت بتواند.»

رییس اجراییه هم‌چنان گفت که افغانستان در نتیجۀ تغییرات اقلیمی سخت متأثر شده‌است و نیاز است که تمامی شهروندان کشور در نگهداشت و بهبود محیط زیست کشور سهیم شوند.

یکی از برنامه‌های وزارت زراعت و آب‌یاری در فصل نهال شانی، توسعۀ کمربند سبز شهر کابل است که تپۀ بادام باغ بخشی از آن است.

وزیر زراعت و آب‌یاری می‌گوید که تا کنون۵۲۴ هزار اصله نهال در کمربند سبز شهر کابل شانده شده‌اند. این در حالی است که بخش‌هایی از این کمربند غصب شده‌اند.

هم‌رسانی کنید