تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ابهام در چگونگی کارکرد سامانۀ «ریل تایم» در وزارت مخابرات

با گذشت چهار روز از نصب و فعال‌شدن سامانۀ زمان واقعی یا «ریل تایم» در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تا هنوز در توانایی‌های این سامانه در نظارت از روند گردآوری محصول استفاده از خدمات مخابراتی، ابهام وجود دارد.

در حالی‌که سرپرست وزارت مخابرات، می‌گوید که مانعی فرا راه نظارت از این سامانه و بررسی روند گردآوری ده درصد محصول استفاده از خدمات مخابراتی وجود ندارد، اما ریاست ریل تایم وزارت مخابرات می‌گوید که به علت محرم بودن اطلاعات نمی‌تواند گردآوری لحظه به لحظه ده درصد محصول خدمات مخابراتی را همگانی بسازد.

فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات گفت: «کدام ممانعتی وجود ندارد و اگر شما بخواهید در این جا هم می توانید ببینید. موضوع محرمیتش مهم است اما به رسانه‌ها ممکن است که ببینند.»

همایون غفوری، رییس بخش ریل تایم، می‌گوید که در چهار روز پسین با استفاده از سامانه ریل تایم گزارش یک ماهه‌یی از گردآوری محصول خدمات مخابراتی از سیم کارت‌های «سلام» آماده شده‌است: «من برای شما گفتم که فعلأ نه، ما به شما و تمام رسانه‌های یک بار (این اطلاعات را) نشان دادیم، در آینده دوباره می‌توانیم که باز هم به شما نشان بدهیم، حالا نه.»

رییس بخش ریل تایم می‌گوید که پنجاه درصد پروژۀ ریل تایم تکمیل شده‌است، در حالی که امکانات نظارت از درآمدهای گوناگون شرکت‌های مخابراتی تا هنوز فراهم نشده‌اند و بانک اطلاعات سامانه ریل تایم نیز ایجاد نشده‌است.

امروز خواستیم که از چگونکی کارکرد سامانۀ ریل تایم، گزارشی بسازیم، اما به پرسش‌های اصلی مردم نتوانستیم پاسخ هایی دریافت کنیم؛ بگونه مثال خواستیم تا کریدت کارت در حساب خود افزود نماییم و ببینیم که وزارت مخابرات چگونه گردآوری ده درصد محصول را نظارت می‌کند و هم چنان خواستیم بدانیم که در یک ساعت گذشته چند کریدت کارت سلام استفاده شده و چقدر محصول گردآوری شده است، این امکانات فراهم نبودند.

حلیمه صدف کریمی، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «حق هر شهروند است که وقتی از کریدت او مالیات وضع می‌شود، برایش روشن باشد که چقدر آن به جیب دولت می رود و  چقدر آن به جیب شبکه ها می‌رود.»

تاهنوز تنها شرکت مخابراتی دولتی سلام به سامانه ریل تایم وزارت مخابرات پیوند شده است.
 

ابهام در چگونگی کارکرد سامانۀ «ریل تایم» در وزارت مخابرات

تاهنوز تنها شرکت مخابراتی دولتی سلام به سامانه ریل تایم وزارت مخابرات پیوند شده است.

تصویر بندانگشتی

با گذشت چهار روز از نصب و فعال‌شدن سامانۀ زمان واقعی یا «ریل تایم» در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تا هنوز در توانایی‌های این سامانه در نظارت از روند گردآوری محصول استفاده از خدمات مخابراتی، ابهام وجود دارد.

در حالی‌که سرپرست وزارت مخابرات، می‌گوید که مانعی فرا راه نظارت از این سامانه و بررسی روند گردآوری ده درصد محصول استفاده از خدمات مخابراتی وجود ندارد، اما ریاست ریل تایم وزارت مخابرات می‌گوید که به علت محرم بودن اطلاعات نمی‌تواند گردآوری لحظه به لحظه ده درصد محصول خدمات مخابراتی را همگانی بسازد.

فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات گفت: «کدام ممانعتی وجود ندارد و اگر شما بخواهید در این جا هم می توانید ببینید. موضوع محرمیتش مهم است اما به رسانه‌ها ممکن است که ببینند.»

همایون غفوری، رییس بخش ریل تایم، می‌گوید که در چهار روز پسین با استفاده از سامانه ریل تایم گزارش یک ماهه‌یی از گردآوری محصول خدمات مخابراتی از سیم کارت‌های «سلام» آماده شده‌است: «من برای شما گفتم که فعلأ نه، ما به شما و تمام رسانه‌های یک بار (این اطلاعات را) نشان دادیم، در آینده دوباره می‌توانیم که باز هم به شما نشان بدهیم، حالا نه.»

رییس بخش ریل تایم می‌گوید که پنجاه درصد پروژۀ ریل تایم تکمیل شده‌است، در حالی که امکانات نظارت از درآمدهای گوناگون شرکت‌های مخابراتی تا هنوز فراهم نشده‌اند و بانک اطلاعات سامانه ریل تایم نیز ایجاد نشده‌است.

امروز خواستیم که از چگونکی کارکرد سامانۀ ریل تایم، گزارشی بسازیم، اما به پرسش‌های اصلی مردم نتوانستیم پاسخ هایی دریافت کنیم؛ بگونه مثال خواستیم تا کریدت کارت در حساب خود افزود نماییم و ببینیم که وزارت مخابرات چگونه گردآوری ده درصد محصول را نظارت می‌کند و هم چنان خواستیم بدانیم که در یک ساعت گذشته چند کریدت کارت سلام استفاده شده و چقدر محصول گردآوری شده است، این امکانات فراهم نبودند.

حلیمه صدف کریمی، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «حق هر شهروند است که وقتی از کریدت او مالیات وضع می‌شود، برایش روشن باشد که چقدر آن به جیب دولت می رود و  چقدر آن به جیب شبکه ها می‌رود.»

تاهنوز تنها شرکت مخابراتی دولتی سلام به سامانه ریل تایم وزارت مخابرات پیوند شده است.
 

هم‌رسانی کنید