Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت: روابط بازرگانی افغانستان با آذربایجان گسترش یافته است

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎گویند که روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با آذربایجان گسترش یافته و این، افغانستان را کمک می‏ کند تا با استفاده از این راه، کالاهایش را به کشورهای اروپایی صادر کند.

صیام پسرلی، سخن‎گوی اتاق تجارت و صنایع می‎گوید که در حال حاضر، حجم داد و  ستد بازرگانی افغانستان و آذربایجان در حدود چهارده میلیون دالر در سال است و این رقم در حال افزایش است.

وی در این باره افزود: «از موقعیت استراتیژیک آذربایجان استفاده می کنیم و اموال خود را از آذربایجان ترانزیت کرده به کشورهای دیگر می فرستیم.»

با این وجود، شماری از آگاهان اقتصادی تأکید دارند حکومت باید بیشتر از این تلاش کند تا راه های ترانزیتی دیگر را نیز به روی بازرگانان افغان باز کند. آنان همچنان می افزایند که باید راهکارهای روشن برای مدیریت درست روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با کشورهای همسایه و آسیای میانه، روی دست گرفته گرفته شوند.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «پیش از این که یک کشور تعاملات خود را با کشور دیگر آغاز می کند باید مطالعات استراتیژیک کند، مطالعات دقیق بکند.»

افغانستان از آذربایجان ماشین آلات، مواد نفتی و آهن وارد می‎کند. در مقابل اما، صادرات افغانستان به این کشور اندک گفته می شود.

اتاق تجارت: روابط بازرگانی افغانستان با آذربایجان گسترش یافته است

آذربایجان یکی از کشورهای مهم ترانزیتی آسیای میانه برای افغانستان است که افغانستان را با بازارهای اروپا و روسیه پیوند می‎‌دهد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎گویند که روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با آذربایجان گسترش یافته و این، افغانستان را کمک می‏ کند تا با استفاده از این راه، کالاهایش را به کشورهای اروپایی صادر کند.

صیام پسرلی، سخن‎گوی اتاق تجارت و صنایع می‎گوید که در حال حاضر، حجم داد و  ستد بازرگانی افغانستان و آذربایجان در حدود چهارده میلیون دالر در سال است و این رقم در حال افزایش است.

وی در این باره افزود: «از موقعیت استراتیژیک آذربایجان استفاده می کنیم و اموال خود را از آذربایجان ترانزیت کرده به کشورهای دیگر می فرستیم.»

با این وجود، شماری از آگاهان اقتصادی تأکید دارند حکومت باید بیشتر از این تلاش کند تا راه های ترانزیتی دیگر را نیز به روی بازرگانان افغان باز کند. آنان همچنان می افزایند که باید راهکارهای روشن برای مدیریت درست روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با کشورهای همسایه و آسیای میانه، روی دست گرفته گرفته شوند.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «پیش از این که یک کشور تعاملات خود را با کشور دیگر آغاز می کند باید مطالعات استراتیژیک کند، مطالعات دقیق بکند.»

افغانستان از آذربایجان ماشین آلات، مواد نفتی و آهن وارد می‎کند. در مقابل اما، صادرات افغانستان به این کشور اندک گفته می شود.

هم‌رسانی کنید