تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

' احتمال دارد ماه آینده برق ازبیکستان به افغانستان قطع شود'

شرکت برشنا می‌گوید که این شرکت نیمی از پول صرفیه برق ماه جاری میلادی را به ازبیکستان پرداخته‌است اما این کشور خواهان پرداخت پول برق ماه آیندۀ میلادی نیز شده‌است.

شرکت برشنا، می‌گوید در شرایطی که این شرکت با کمبود منابع برای پرداخت پول برق وارداتی روبه‌رو است، مشکل است که پول برق وارداتی را پرداخت کند.

افغانستان درحال حاضر چهارصد میگاوات برق از ازبیکستان می‌خرد و برای خرید این برق ماهانه تا سیزده میلیون دالر به این کشور می‌پردازد.

شرکت برشنا می‌پذیرد که اگر پول صرفیه برق به ازبیکستان داده نشود برق وارداتی این کشور به افغانستان قطع می‌شود.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا اما می‌گوید که این مشکل را می‌شود حل کرد: «ما نیمی از پول صرفیه برق وارداتی ماه اپریل را به ازبیکستان پرداختیم اما آن‌ها یک مکتوب فرستاده‌اند که صرفیه ماه آینده را نیز بپردازید.»

نماینده‌گان افغانستان و ازبیکستان با نشست‌های‌شان تاکنون قادر نشده‌اند راه حل برای تأخیر در پرداخت هزینه‌های برق به ازبیکستان را جستجو کنند.
منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که احتمال دارد از ماه آینده میلادی برق ازبیکستان به افغانستان قطع شود.

شماری از باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از احتمال قطع شدن برق وارداتی، می‌گویند که قطع شدن برق وارداتی مشکلات آنان را بیشتر خواهد ساخت.

حمیدالله، باشندۀ کابل گفت: «قانون تنها بالای مردم غریب تطبیق می‌شود. حکومت باید فشار بیارد به زورمندان که پول برق شان را بپردازند.»

شماری از آگاهان بخش انرژی با انتقاد از شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت در گردآوری درآمدهایش کندی می‌کند.

میرویس عالمی، رییس پیشین تجارتی شرکت برشنا در این باره اظهار داشت: «از حکومت می‌خواهیم که صرفیه برق نهادهای دولتی و افراد را به شرکت برشنا بگیرد؛ چون نیاز است تا شرکت برشنا از بحران بیرون شود.»
 
مسؤولان شرکت برشنا می‌پذیرند که نهادهای دولتی تاکنون برای پرداخت در حدود دو میلیارد وهشت صد میلیون افغانی صرفیه برق سه ماه نخست امسال شان اقدام نکرده‌اند.

' احتمال دارد ماه آینده برق ازبیکستان به افغانستان قطع شود'

شرکت برشنا پیش از این از کمبود منابع برای پرداخت پول برق وارداتی خبر داده‌است و در این بخش خواهان بدهی‌های صرفیه برق از نهادهای دولتی شده‌است.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‌گوید که این شرکت نیمی از پول صرفیه برق ماه جاری میلادی را به ازبیکستان پرداخته‌است اما این کشور خواهان پرداخت پول برق ماه آیندۀ میلادی نیز شده‌است.

شرکت برشنا، می‌گوید در شرایطی که این شرکت با کمبود منابع برای پرداخت پول برق وارداتی روبه‌رو است، مشکل است که پول برق وارداتی را پرداخت کند.

افغانستان درحال حاضر چهارصد میگاوات برق از ازبیکستان می‌خرد و برای خرید این برق ماهانه تا سیزده میلیون دالر به این کشور می‌پردازد.

شرکت برشنا می‌پذیرد که اگر پول صرفیه برق به ازبیکستان داده نشود برق وارداتی این کشور به افغانستان قطع می‌شود.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا اما می‌گوید که این مشکل را می‌شود حل کرد: «ما نیمی از پول صرفیه برق وارداتی ماه اپریل را به ازبیکستان پرداختیم اما آن‌ها یک مکتوب فرستاده‌اند که صرفیه ماه آینده را نیز بپردازید.»

نماینده‌گان افغانستان و ازبیکستان با نشست‌های‌شان تاکنون قادر نشده‌اند راه حل برای تأخیر در پرداخت هزینه‌های برق به ازبیکستان را جستجو کنند.
منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که احتمال دارد از ماه آینده میلادی برق ازبیکستان به افغانستان قطع شود.

شماری از باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از احتمال قطع شدن برق وارداتی، می‌گویند که قطع شدن برق وارداتی مشکلات آنان را بیشتر خواهد ساخت.

حمیدالله، باشندۀ کابل گفت: «قانون تنها بالای مردم غریب تطبیق می‌شود. حکومت باید فشار بیارد به زورمندان که پول برق شان را بپردازند.»

شماری از آگاهان بخش انرژی با انتقاد از شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت در گردآوری درآمدهایش کندی می‌کند.

میرویس عالمی، رییس پیشین تجارتی شرکت برشنا در این باره اظهار داشت: «از حکومت می‌خواهیم که صرفیه برق نهادهای دولتی و افراد را به شرکت برشنا بگیرد؛ چون نیاز است تا شرکت برشنا از بحران بیرون شود.»
 
مسؤولان شرکت برشنا می‌پذیرند که نهادهای دولتی تاکنون برای پرداخت در حدود دو میلیارد وهشت صد میلیون افغانی صرفیه برق سه ماه نخست امسال شان اقدام نکرده‌اند.

هم‌رسانی کنید