تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادارۀ احصاییه افزایش صادرات به یک میلیارد دالر را تأیید نمی‌کند

در حالی که وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که ارزش صادرات در سال ۲۰۱۹ میلادی به یک میلیارد دالر رسیده‌است، اما ادارۀ ملی احصاییه و معلومات این آمار را تأیید نمی‌کند.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که تاهنوز ارزش صادرات سه ماۀ اخیر سال مالی گذشته سنجش نشده‌است، اما در نُه ماه این سال، ارزش صادرات کشور ۵۳۵ میلیون دالر بوده‌است.

این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت، پیش از این از دادن آمار در پیوند با بازرگانی کشور خودداری می‌کرد و آن را از مسؤولیت‌های ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌دانست.

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت روز گذشته در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای این وزارت گفت که ارزش صادرات کشور در سال گذشته میلادی به بلندترین اندازه آن در تاریخ کشور رسیده‌است: «صادارت افغانستان برای نخستین‌بار، در سال ۲۰۱۹میلادی به یک میلیارد دالر امریکایی رسید، که برای مردم و بازرگانان افغانستان تبریک می‌گویم.»

چند روز پیش، مجلس نماینده‌گان، بودجۀ وزارت صنعت و تجارت را به حالت تعلیق درآورد. نماینده‌گان پس از آن این تصمیم را گرفتند که اجمل احمدی، سرپرست این وزارت حاضر به پاسخ‌گویی به مجلس نشد.

مسؤولان وزارت صنعت و تجارت اما می‌گویند که آقای احمدی به علت بیماری نتوانست به مجلس نماینده‌گان برود.

اما شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، این گفته‌ها را بهانه می‌دانند.

رمضان بشردوست، یکی از نماینده‌‎گان مجلس گفت: «مقام‌های این وزارت که گفته‌اند آقای اجمل احمدی از خاطر مریض بودن در شورای ملی حاضر نشده‌است، یک دورغ محض است.»

اما مرتضی رحیمی، سرپرست ریاست موافقت‌نامه‌های بازرگانی و ترانزیتی در این باره گفت: «تمامی تقرری‌هایی‌که در یک سال گذشته در وزارت صنعت و تجارت صورت گرفته‌است مطابق به قانون خدمات ملکی افغانستان بوده‌است.»

ادارۀ احصاییه افزایش صادرات به یک میلیارد دالر را تأیید نمی‌کند

وزارت صنعت و تجارت، پیش از این از دادن آمار در پیوند با بازرگانی کشور خودداری می‌کرد و آن را از مسؤولیت‌های ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌دانست.

تصویر بندانگشتی

در حالی که وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که ارزش صادرات در سال ۲۰۱۹ میلادی به یک میلیارد دالر رسیده‌است، اما ادارۀ ملی احصاییه و معلومات این آمار را تأیید نمی‌کند.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که تاهنوز ارزش صادرات سه ماۀ اخیر سال مالی گذشته سنجش نشده‌است، اما در نُه ماه این سال، ارزش صادرات کشور ۵۳۵ میلیون دالر بوده‌است.

این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت، پیش از این از دادن آمار در پیوند با بازرگانی کشور خودداری می‌کرد و آن را از مسؤولیت‌های ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌دانست.

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت روز گذشته در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای این وزارت گفت که ارزش صادرات کشور در سال گذشته میلادی به بلندترین اندازه آن در تاریخ کشور رسیده‌است: «صادارت افغانستان برای نخستین‌بار، در سال ۲۰۱۹میلادی به یک میلیارد دالر امریکایی رسید، که برای مردم و بازرگانان افغانستان تبریک می‌گویم.»

چند روز پیش، مجلس نماینده‌گان، بودجۀ وزارت صنعت و تجارت را به حالت تعلیق درآورد. نماینده‌گان پس از آن این تصمیم را گرفتند که اجمل احمدی، سرپرست این وزارت حاضر به پاسخ‌گویی به مجلس نشد.

مسؤولان وزارت صنعت و تجارت اما می‌گویند که آقای احمدی به علت بیماری نتوانست به مجلس نماینده‌گان برود.

اما شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، این گفته‌ها را بهانه می‌دانند.

رمضان بشردوست، یکی از نماینده‌‎گان مجلس گفت: «مقام‌های این وزارت که گفته‌اند آقای اجمل احمدی از خاطر مریض بودن در شورای ملی حاضر نشده‌است، یک دورغ محض است.»

اما مرتضی رحیمی، سرپرست ریاست موافقت‌نامه‌های بازرگانی و ترانزیتی در این باره گفت: «تمامی تقرری‌هایی‌که در یک سال گذشته در وزارت صنعت و تجارت صورت گرفته‌است مطابق به قانون خدمات ملکی افغانستان بوده‌است.»

هم‌رسانی کنید