Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ کار روی پروژۀ انتقال سیم برق از ترکمنستان به کشور

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند با وجود تأخیر در کار پروژۀ انتقال سیم پنج‌صد کیلوولت برق ترکمنستان به کشور، این پروژه تا پایان سال آینده میلادی، به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.
 
به گفتۀ آنان اکنون در سه‌بخش، کار این پروژه به‌شدت جریان دارد.
 
وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا، می‌گوید: «در سه‌ بخش کار بر این پروژه جریان دارد و ما تلاش داریم که باوجود تأخیر در کار این پروژه، آن‌رابه زودترین فرصت عملی سازیم.»

پروژۀ «توتا» که بربنیاد آن یک‌هزار میگاوت برق ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به افغانستان خواهد رسید، یکی‌از پروژه‌های جنجالی در کشور بوده‌است.
 
با بهره‌برداری از این پروژه، درکنار پایتخت ولایت‌های مرکزی، جنوبی و جنوب‌شرقی کشور از داشتن برق دوامدار نیز بهره‌مند خواهند شد.
 
در همین‌حال، شماری‌از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که حکومت باید برای تأمین برق دوامدار در پایتخت، راه‌های بدیل برق وارداتی را نیز، جستجو کند.
 
محمدذبیر، باشندۀ پایتخت، می‌گوید: «ما همین‌اکنون باوجود پرداخت هزینه‌هایی گزاف برای برق، از برق دوامدار بهره‌مند نیستیم.»
 
با عملی‌شدن این پروژه، برق وارداتی به شماری از ولایت‌های کشور که تاکنون برق نداشتند، نیز برق‌دارخواهند شد.
 
شرکت برشنا می‌گوید که ادارۀ توسعه‌یی ایالات متحده امریکا هم‌اکنون پروژه‌های تمدید سیم برق وارداتی را از کابل به کندهار و از کابل به پکتیا و خوست عملی می‌سازد.
 
گفته می‌شود که قراراست با رسیدن سیم برق این پروژه به کابل، کار انتقال سیم برق به بامیان نیز آغاز شود.

ادامۀ کار روی پروژۀ انتقال سیم برق از ترکمنستان به کشور

تا پایان سال ۲۰۱۹میلادی، یک‌هزار میگاوات برق وارداتی به شبکۀ پایتخت خواهد رسید.

Thumbnail

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند با وجود تأخیر در کار پروژۀ انتقال سیم پنج‌صد کیلوولت برق ترکمنستان به کشور، این پروژه تا پایان سال آینده میلادی، به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.
 
به گفتۀ آنان اکنون در سه‌بخش، کار این پروژه به‌شدت جریان دارد.
 
وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا، می‌گوید: «در سه‌ بخش کار بر این پروژه جریان دارد و ما تلاش داریم که باوجود تأخیر در کار این پروژه، آن‌رابه زودترین فرصت عملی سازیم.»

پروژۀ «توتا» که بربنیاد آن یک‌هزار میگاوت برق ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به افغانستان خواهد رسید، یکی‌از پروژه‌های جنجالی در کشور بوده‌است.
 
با بهره‌برداری از این پروژه، درکنار پایتخت ولایت‌های مرکزی، جنوبی و جنوب‌شرقی کشور از داشتن برق دوامدار نیز بهره‌مند خواهند شد.
 
در همین‌حال، شماری‌از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که حکومت باید برای تأمین برق دوامدار در پایتخت، راه‌های بدیل برق وارداتی را نیز، جستجو کند.
 
محمدذبیر، باشندۀ پایتخت، می‌گوید: «ما همین‌اکنون باوجود پرداخت هزینه‌هایی گزاف برای برق، از برق دوامدار بهره‌مند نیستیم.»
 
با عملی‌شدن این پروژه، برق وارداتی به شماری از ولایت‌های کشور که تاکنون برق نداشتند، نیز برق‌دارخواهند شد.
 
شرکت برشنا می‌گوید که ادارۀ توسعه‌یی ایالات متحده امریکا هم‌اکنون پروژه‌های تمدید سیم برق وارداتی را از کابل به کندهار و از کابل به پکتیا و خوست عملی می‌سازد.
 
گفته می‌شود که قراراست با رسیدن سیم برق این پروژه به کابل، کار انتقال سیم برق به بامیان نیز آغاز شود.

هم‌رسانی کنید