Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ارغندیوال: هیچ بخشی از وزارت مالیه جدا نخواهد شد

پس از انتقادهای نهاد‌های داخلی و خارجی از فرمان رییس جمهور در مورد تجزیه وزارت مالیه اکنون نامزد وزیر مالیه می‌گوید که رییس جمهور در یک فرمان تازه گفته است که هیچ بخش وزارت مالیه از این وزارت جدا نخواهد شد.

عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر وزارت مالیه، در این باره گفت: « به اساس درخواست ما این فرمان هم صادر کرد که به هیچ صورت هیچ بخشی از وزارت مالیه جدا نخواهد شد.»

بر بنیاد فرمان رییس جمهور قرار بود ، وزارت مالیه به سه اداره مستقل از قبیل اداره عواید و گمرک‌ها، اداره خزانه داری و اداره مالی تقسیم شود.

سید قیاس سعیدی، استاد دانشگاه در این مورد گفت:« حکومت داری بر باور و اعتماد میشود و این قسم تصمیم‌ها اکثرا بر اساس بی اعتمادی گرفته میشود.»

از سویی هم، مقام‌های وزارت مالیه در نشستی، گسترش ویروس کرونا را بر عملی سازی پروژه‌های توسعه یی و کاهش عواید حکومت نگران کننده می دانند.

عبدالحبیب ځدران، معین مالی و اداری وزارت مالیه، در این باره گفت:« تا امروز به سطح حکومت ۲۲ درصد بودجه عادی و نه درصد بودجه توسعه یی مصرف شده است که مجموع مصرف بودجه ۱۸ درصد می‌شود.»

محمد عیسی قدرت، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، در این مورد گفت:« تا امروز ما ۵۵.۱ میلیارد افغانی عواید داشته ایم که هدف ما ۶۵.۴ میلیارد افغانی بوده است.»

پیش از این معاون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نیز فرمان رییس جمهور را در باره تجزیه وزارت مالیه نگران کننده گفته بود.

انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا نیز تصمیم رییس جمهور را برای تجزیه این وزارت به بی دست و پا سازی این وزارت تشبیه کرده بود.

ارغندیوال: هیچ بخشی از وزارت مالیه جدا نخواهد شد

بر بنیاد فرمان رییس جمهور قرار بود ، وزارت مالیه به اداره عواید و گمرک‌ها، اداره خزانه داری و اداره مالی تقسیم شود.

Thumbnail

پس از انتقادهای نهاد‌های داخلی و خارجی از فرمان رییس جمهور در مورد تجزیه وزارت مالیه اکنون نامزد وزیر مالیه می‌گوید که رییس جمهور در یک فرمان تازه گفته است که هیچ بخش وزارت مالیه از این وزارت جدا نخواهد شد.

عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر وزارت مالیه، در این باره گفت: « به اساس درخواست ما این فرمان هم صادر کرد که به هیچ صورت هیچ بخشی از وزارت مالیه جدا نخواهد شد.»

بر بنیاد فرمان رییس جمهور قرار بود ، وزارت مالیه به سه اداره مستقل از قبیل اداره عواید و گمرک‌ها، اداره خزانه داری و اداره مالی تقسیم شود.

سید قیاس سعیدی، استاد دانشگاه در این مورد گفت:« حکومت داری بر باور و اعتماد میشود و این قسم تصمیم‌ها اکثرا بر اساس بی اعتمادی گرفته میشود.»

از سویی هم، مقام‌های وزارت مالیه در نشستی، گسترش ویروس کرونا را بر عملی سازی پروژه‌های توسعه یی و کاهش عواید حکومت نگران کننده می دانند.

عبدالحبیب ځدران، معین مالی و اداری وزارت مالیه، در این باره گفت:« تا امروز به سطح حکومت ۲۲ درصد بودجه عادی و نه درصد بودجه توسعه یی مصرف شده است که مجموع مصرف بودجه ۱۸ درصد می‌شود.»

محمد عیسی قدرت، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، در این مورد گفت:« تا امروز ما ۵۵.۱ میلیارد افغانی عواید داشته ایم که هدف ما ۶۵.۴ میلیارد افغانی بوده است.»

پیش از این معاون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نیز فرمان رییس جمهور را در باره تجزیه وزارت مالیه نگران کننده گفته بود.

انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا نیز تصمیم رییس جمهور را برای تجزیه این وزارت به بی دست و پا سازی این وزارت تشبیه کرده بود.

هم‌رسانی کنید