Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از ۱۵میلیون افراد واجد شرایط کار درحدود ۹میلیون تن آنان بیکار اند

وزارت اقتصاد می‌گوید که از ۱۵ میلیون افراد واجد شرایط کار در کشور، در حدود نُه میلیون آنان بیکار استند.

به گفتۀ مسؤولان این وزارت، تنها شش اعشاریه هشت میلیون تن از افراد واجد شرایط کار در کشور، کار دارند.

محمد اسماعیل رحیمی، معین این وزارت می‌گوید که حکومت زمینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌سازد اما در عمل، بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌هایش بیکاری را در کشور کاهش دهد.

به گفتۀ او با عملی شدن طرح «افغانستان مؤلد» این وزارت در پنج سال آینده تغییرات شگرفی در بازار کار و رشد اقتصادی کشور به میان خواهد آمد: «از بُعد اقتصادی تقریبأ نیم نفوس سن کار علاقه مند به کار نیستند و علاقه مند این نیستند که در مارکیت کار به جستجو کاری بپردازند.»

الهام عمر هوتکی، رییس ادارۀ تدارکات ملی نیز بیان داشت: «اگر می‌خواهیم که صلح را بنیادی کنیم، باید برای بنیادی کردن صلح کار و زمینه های کار توجه کنیم.»

مسؤولان وزارت اقتصاد و ادارۀ تدارکات ملی، این سخنان شان را امروز در ششمین نشست سازمان آیسک که زیرنام«جوانان به سوی تجارت» در کابل برگزار شده بود، بیان کردند.

عبدالباسط مواج، رییس سازمان جهانی آیسک در افغانستان نیز در این نشست گفت: «جوانان فقط یک سند پوهنتون ضرورت ندارند، بلکه جوانان ضرورت دارند در پهلوی سند پوهنتون، فکری داشته باشند که نه تنها به خود بلکه به دیگران فکر کنند و دست دیگران را بگیرند قسمی که ما امروز این کار را کردیم.»

در پایان این نشست، از میان طرح‌های سرمایه‌گذاری ۲۵۰ جوانی که از بخش‌های گوناگون کشور شرکت کرده بودند، سه طرح برتر شناسایی خواهند شد و ادارۀ تدارکات ملی و شماری از بانک‌های خصوصی زمینه‌های تمویل و عملی‌سازی آن‌ها را فراهم خواهند ساخت.

از ۱۵میلیون افراد واجد شرایط کار درحدود ۹میلیون تن آنان بیکار اند

محمد اسماعیل رحیمی، معین این وزارت می‌گوید که حکومت زمینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌سازد اما در عمل، بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌هایش بیکاری را در کشور کاهش دهد.

Thumbnail

وزارت اقتصاد می‌گوید که از ۱۵ میلیون افراد واجد شرایط کار در کشور، در حدود نُه میلیون آنان بیکار استند.

به گفتۀ مسؤولان این وزارت، تنها شش اعشاریه هشت میلیون تن از افراد واجد شرایط کار در کشور، کار دارند.

محمد اسماعیل رحیمی، معین این وزارت می‌گوید که حکومت زمینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌سازد اما در عمل، بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌هایش بیکاری را در کشور کاهش دهد.

به گفتۀ او با عملی شدن طرح «افغانستان مؤلد» این وزارت در پنج سال آینده تغییرات شگرفی در بازار کار و رشد اقتصادی کشور به میان خواهد آمد: «از بُعد اقتصادی تقریبأ نیم نفوس سن کار علاقه مند به کار نیستند و علاقه مند این نیستند که در مارکیت کار به جستجو کاری بپردازند.»

الهام عمر هوتکی، رییس ادارۀ تدارکات ملی نیز بیان داشت: «اگر می‌خواهیم که صلح را بنیادی کنیم، باید برای بنیادی کردن صلح کار و زمینه های کار توجه کنیم.»

مسؤولان وزارت اقتصاد و ادارۀ تدارکات ملی، این سخنان شان را امروز در ششمین نشست سازمان آیسک که زیرنام«جوانان به سوی تجارت» در کابل برگزار شده بود، بیان کردند.

عبدالباسط مواج، رییس سازمان جهانی آیسک در افغانستان نیز در این نشست گفت: «جوانان فقط یک سند پوهنتون ضرورت ندارند، بلکه جوانان ضرورت دارند در پهلوی سند پوهنتون، فکری داشته باشند که نه تنها به خود بلکه به دیگران فکر کنند و دست دیگران را بگیرند قسمی که ما امروز این کار را کردیم.»

در پایان این نشست، از میان طرح‌های سرمایه‌گذاری ۲۵۰ جوانی که از بخش‌های گوناگون کشور شرکت کرده بودند، سه طرح برتر شناسایی خواهند شد و ادارۀ تدارکات ملی و شماری از بانک‌های خصوصی زمینه‌های تمویل و عملی‌سازی آن‌ها را فراهم خواهند ساخت.

هم‌رسانی کنید