Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اصلاحات لازم در مدیریت حوزهای آبی کشور به‌جود خواهندآمد

علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، می‌گوید که برای شدت‌گرفتن کار پروژه‌های مهار آب‌های کشور، این وزارت اصلاحات لازم را در مدیریت حوزه‌های آبی کشور، به‌وجود خواهد آورد.
 
او در گفت‌وگوی با طلوع‌نیوز می‌گوید که نیاز است روند قرارداددهی پروژه‌های آبی کشور، ساده و مدیریت از روند پروژه‌ها توانمند شود.
 
آقای عثمانی با تأکید به ساخت‌وساز بندهای کشور می‌گوید که در بخش مدیریت آب‌های روان کشور، این وزارت برنامه‌های مهمی را روی‌دست گرفته‌است.
 
او افزود: «ما اصلاحات را برای بهبود کارهای پروژه‌های‌مان در سه‌بخش آغاز کرده‌ایم، با مدیران حوزه‌های آبی ما کار از پیش آغاز شده‌است و در بخش ساده‌سازی روند قرارداددهی پروژه‌های توسعه‌یی به شرکت‌های پیمان‌کار نیز، جز برنامه‌های‌مان است.»
 
ازسویی‌هم، آگاهان اقتصاد برای عملی‌شدن بهتر پروژه‌های بزرگ مهار آب‌های روان، وجود سیاست روشن و توانمند آب را در کشور نیاز اساسی می‌دانند.
 
در همین‌حال، آگاهان اقتصاد از حکومت می‌خواهند که برای بهبود کار پروژه‌های بندسازی در کشور، نیاز است که سیاست آب کشور روشن و توانمند ساخته شود.
 
آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصادی، در این باره گفت: «حکومت باید برای بهبود وضیعت آب‌های روان ما برنامه‌های بزرگ را طراحی کند و این برنامه‌ها را در چارچوب سیاست آب کشور عملی سازد تا زمانی‌که ما یک سیاست توانمند مدیریتی آب‌ها را در کشور نسازیم، مشکلات در این بخش‌ها پابرجا خواهند بود.»
 
در آغاز کار حکومت وحدت ملی، تلاش‌ها برای ایجاد بیش‌از بیست‌وپنج بند روی رودخانه‌های گونه‌گون در کشور برنامه‌های طراحی شدند، اما تاکنون دیده می‌شود که هنوز شماری زیادی از این پروژه‌ها حتا آغاز نشده‌اند.

اصلاحات لازم در مدیریت حوزهای آبی کشور به‌جود خواهندآمد

وزیر انرژی و آب می‌گوید که با شدت‌گرفتن کار پروژه‌های آبی کشور، مشکلات کمبود آب حل خواهند شد.

Thumbnail

علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، می‌گوید که برای شدت‌گرفتن کار پروژه‌های مهار آب‌های کشور، این وزارت اصلاحات لازم را در مدیریت حوزه‌های آبی کشور، به‌وجود خواهد آورد.
 
او در گفت‌وگوی با طلوع‌نیوز می‌گوید که نیاز است روند قرارداددهی پروژه‌های آبی کشور، ساده و مدیریت از روند پروژه‌ها توانمند شود.
 
آقای عثمانی با تأکید به ساخت‌وساز بندهای کشور می‌گوید که در بخش مدیریت آب‌های روان کشور، این وزارت برنامه‌های مهمی را روی‌دست گرفته‌است.
 
او افزود: «ما اصلاحات را برای بهبود کارهای پروژه‌های‌مان در سه‌بخش آغاز کرده‌ایم، با مدیران حوزه‌های آبی ما کار از پیش آغاز شده‌است و در بخش ساده‌سازی روند قرارداددهی پروژه‌های توسعه‌یی به شرکت‌های پیمان‌کار نیز، جز برنامه‌های‌مان است.»
 
ازسویی‌هم، آگاهان اقتصاد برای عملی‌شدن بهتر پروژه‌های بزرگ مهار آب‌های روان، وجود سیاست روشن و توانمند آب را در کشور نیاز اساسی می‌دانند.
 
در همین‌حال، آگاهان اقتصاد از حکومت می‌خواهند که برای بهبود کار پروژه‌های بندسازی در کشور، نیاز است که سیاست آب کشور روشن و توانمند ساخته شود.
 
آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصادی، در این باره گفت: «حکومت باید برای بهبود وضیعت آب‌های روان ما برنامه‌های بزرگ را طراحی کند و این برنامه‌ها را در چارچوب سیاست آب کشور عملی سازد تا زمانی‌که ما یک سیاست توانمند مدیریتی آب‌ها را در کشور نسازیم، مشکلات در این بخش‌ها پابرجا خواهند بود.»
 
در آغاز کار حکومت وحدت ملی، تلاش‌ها برای ایجاد بیش‌از بیست‌وپنج بند روی رودخانه‌های گونه‌گون در کشور برنامه‌های طراحی شدند، اما تاکنون دیده می‌شود که هنوز شماری زیادی از این پروژه‌ها حتا آغاز نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید