تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

افزایش بهای کالاهای بهداشتی در کشور درپی شیوع ویروس کرونا

در پی ثبت یک رویداد مثبت ویروس کشندۀ کرونا در افغانستان و نگرانی‌ها از شیوع این ویروس، بهای کالاها به ویژه کالاهای بهداشتی در بازارهای کشور، چند برابر شده‌است. 

از این میان، بهای ماسک و شوینده‌های ضد عفونی کننده به‌گونۀ سرسام‌آوری در بازارهای کشور افزایش داشته‌است. چنا‌نکه، یک بسته ماسک که یک هفته پیش دربازارهای پایتخت ۴۰ افغانی به فروش می‌رسید، اکنون بهای آن به یک‌هزار افغانی رسیده‌است.

شماری از باشنده‌گان پایتخت، بازرگانان را به استفادۀ سوء و حکومت را به بی‌پروایی در نظارت از بازارهای کشور متهم می‌سازند.

خواجه منصور صدیقی، باشندۀ شهر کابل در این باره گفت: «دیروز به یک داروخانه رفتم تا یک دانه ماسک بگیرم، گفت ۲۵ افغانی؛ نتوانستم بخرم!»

الله داد رحیمزی، باشندۀ دیگر شهر کابل نیز افزود: «حالا سرپرست هم نداریم، رییس‌جمهور هم نداریم، رهبران ما اول در بین توافق کنند، بعد از آن غم ما را بخورند.»

بهای این کالاها در حالی افزایش می‌یابند که پزشکان توصیه کرده‌اند که برای پیشگیری از مبتلاشدن به ویروس کرونا، شهروندان باید ماسک بپوشند، دست‌های شان را مرتب با شوینده‌های ضد عفونی کننده بشویند و نیز میوه‌ها و غذاهایی که ویتامین سی دارند، استفاده کنند.

نعمت الله، فروشندۀ در کابل بیان داشت: «یک کیلو لیمو ۳۰ افغانی بود؛ حالا ۱۲۰افغانی است.»

فروشنده‌گان کالاهای بهداشتی، می‌گویند که این کالاها هیچ‌گاهی دربازارهای کشور به پیمانۀ زیاد وجود نداشته‌اند از همین‌رو افزایش یکباره‌گی تقاضا به آن‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شده‌است.
سید جلیل، فروشندۀ کالاهای بهداشتی در کابل بیان داشت: «قبلأ ما کالاها را از بیرون وارد می‌کردیم، حالا از بیرون اجازه نمی‌دهند که همین کالاها را بیاوریم. مثلأ دُبی و ایران اجازه نمی‌دهد که کالا را بخریم چون خودشان استفاده می‌کنند.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید که به‌زودی این مشکل حل خواهد شد.

جان آقا نوید،  مسؤول روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «علت افزایش قیمت‌ها، افزایش تقاضا است. تقاضا هم در اینجا و هم در کشورهای همسایه و کشورهایی که از آنجاها ماسک و کالاهای بهداشتی وارد می‌شوند، افزایش یافته‌است. این تقاضاها به‌زودی مشبوع می‌شوند و امکان کاهش قیمت‌ها در افغانستان وجود دارد.»

دیدگاۀ وزارت صنعت و تجارت را در این باره بدست آورده نتوانستیم.

بازرگانی

افزایش بهای کالاهای بهداشتی در کشور درپی شیوع ویروس کرونا

شماری از باشنده‌گان پایتخت، بازرگانان را به استفادۀ سوء و حکومت را به بی‌پروایی در نظارت از بازارهای کشور متهم می‌سازند.

تصویر بندانگشتی

در پی ثبت یک رویداد مثبت ویروس کشندۀ کرونا در افغانستان و نگرانی‌ها از شیوع این ویروس، بهای کالاها به ویژه کالاهای بهداشتی در بازارهای کشور، چند برابر شده‌است. 

از این میان، بهای ماسک و شوینده‌های ضد عفونی کننده به‌گونۀ سرسام‌آوری در بازارهای کشور افزایش داشته‌است. چنا‌نکه، یک بسته ماسک که یک هفته پیش دربازارهای پایتخت ۴۰ افغانی به فروش می‌رسید، اکنون بهای آن به یک‌هزار افغانی رسیده‌است.

شماری از باشنده‌گان پایتخت، بازرگانان را به استفادۀ سوء و حکومت را به بی‌پروایی در نظارت از بازارهای کشور متهم می‌سازند.

خواجه منصور صدیقی، باشندۀ شهر کابل در این باره گفت: «دیروز به یک داروخانه رفتم تا یک دانه ماسک بگیرم، گفت ۲۵ افغانی؛ نتوانستم بخرم!»

الله داد رحیمزی، باشندۀ دیگر شهر کابل نیز افزود: «حالا سرپرست هم نداریم، رییس‌جمهور هم نداریم، رهبران ما اول در بین توافق کنند، بعد از آن غم ما را بخورند.»

بهای این کالاها در حالی افزایش می‌یابند که پزشکان توصیه کرده‌اند که برای پیشگیری از مبتلاشدن به ویروس کرونا، شهروندان باید ماسک بپوشند، دست‌های شان را مرتب با شوینده‌های ضد عفونی کننده بشویند و نیز میوه‌ها و غذاهایی که ویتامین سی دارند، استفاده کنند.

نعمت الله، فروشندۀ در کابل بیان داشت: «یک کیلو لیمو ۳۰ افغانی بود؛ حالا ۱۲۰افغانی است.»

فروشنده‌گان کالاهای بهداشتی، می‌گویند که این کالاها هیچ‌گاهی دربازارهای کشور به پیمانۀ زیاد وجود نداشته‌اند از همین‌رو افزایش یکباره‌گی تقاضا به آن‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شده‌است.
سید جلیل، فروشندۀ کالاهای بهداشتی در کابل بیان داشت: «قبلأ ما کالاها را از بیرون وارد می‌کردیم، حالا از بیرون اجازه نمی‌دهند که همین کالاها را بیاوریم. مثلأ دُبی و ایران اجازه نمی‌دهد که کالا را بخریم چون خودشان استفاده می‌کنند.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید که به‌زودی این مشکل حل خواهد شد.

جان آقا نوید،  مسؤول روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «علت افزایش قیمت‌ها، افزایش تقاضا است. تقاضا هم در اینجا و هم در کشورهای همسایه و کشورهایی که از آنجاها ماسک و کالاهای بهداشتی وارد می‌شوند، افزایش یافته‌است. این تقاضاها به‌زودی مشبوع می‌شوند و امکان کاهش قیمت‌ها در افغانستان وجود دارد.»

دیدگاۀ وزارت صنعت و تجارت را در این باره بدست آورده نتوانستیم.

هم‌رسانی کنید