Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش درآمدهای ادارۀ هوانوردی ملکی پس از افزایش پروازهای عبوری

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ هوانوردی کشور روز دوشنبه (۳۰جدی) گفته‌است که با افزایش پرواز‌های عبوری از فضای کشور، درآمدهای ادارۀ هوانوردی ملکی روزانه به‌گونۀ میانگین ۱۰۰هزار دالر، افزایش یافته‌اند.

پروازهای عبوری از فضای افغانستان در دوازده روز پسین پس از آماج قرار گرفتن یک هواپیمای اوکرایینی در ایران و تغییر مسیر بسیاری از پروازها، رو به افزایش بوده‌است.

آقای وفایی‌زاده گفت که در حال حاضر روزانه بیش از ۴۰۰ هواپیما از فضای افغانستان، عبور می‌کنند.

وی می‌افزاید که اگر فضای منطقه دوباره به حالت عادی هم برگردد، شماری از شرکت‌های هوانوردی به کارگیری از فضای افغانستان به‌جای فضای شمار دیگری از کشورهای منطقه، ادامه خواهند داد.

اکنون، این اداره از هر هواپیمایی که از فضای کشور عبور می‌کند، ۷۰۰ دالر درآمد دارد.

به گفتۀ مقام‌های ادارۀ هوانوردی ملکی، اخیرأ دو مسیر نو را در فضای کشور ایجاد کرده‌است و این مسیرها در افزایش پروازهای عبوری از فضای کشور هشت درصد سهم داشته‌اند.

اتحادیه شرکت‌های سیاحتی می‌گویند که با توجه به درآمدهای هنگفتی که ادارۀ هوانوردی کشور به دست می‌آورد، نیاز است که از این درآمدها در بهبود خدمات هوانوردی و معیاری سازی زیربناها و میدان‌های هوایی کشور کار گرفته شود.

مسعود بینا، معاون اتحادیه شرکت‌های سیاحتی در این باره گفت: "میدان‌‎های هوایی افغانستان معیاری نیستند و این یک چالش بسیار کلان است. شرکت‌هایی که علاقمند استند به افغانستان بیایند، به علت نبود معیارهای جهانی و حد اقل در حدی که آنها تقاضا دارند، نمی آیند."

از سویی هم، مسؤولان ادارۀ هوانوردی کشوری کسب اعتماد شرکت‌های هوانوردی گونه‌گون و انجمن جهانی حمل و نقل هوایی را در دوازده روز پسین مهم‎تر از افزایش درآمدهای کشور از پروازهای عبوری می داند.

رییس ادارۀ هوانوردی ملکی گفت که با این تغییر، سالانه به‌‎گونۀ عادی درآمدهای کشور از پروازهای عبوری ۳۰ میلیون دالر بیشتر خواهد شد.

این در حالی‌ست که در یک سال پسین، ادارۀ هوانوردی کشور نتوانسته‎است به هدف تعیین شده‌اش در بخش درآمدها، دست یابد.

قرار بود این اداره در سال مالی ۱۳۹۸، ده میلیارد افغانی درآمد داشته باشد، اما توانست تنها هفت میلیارد و ۲۳۸ میلیون افغانی گرداوری کند.

افزایش درآمدهای ادارۀ هوانوردی ملکی پس از افزایش پروازهای عبوری

هزینۀ عبور از فضای کشور که در حال حاضر ۷۰۰ صد دالر است از ماه جولای سال روان میلادی به ۹۵۰ دالر افزایش خواهد یافت.

Thumbnail

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ هوانوردی کشور روز دوشنبه (۳۰جدی) گفته‌است که با افزایش پرواز‌های عبوری از فضای کشور، درآمدهای ادارۀ هوانوردی ملکی روزانه به‌گونۀ میانگین ۱۰۰هزار دالر، افزایش یافته‌اند.

پروازهای عبوری از فضای افغانستان در دوازده روز پسین پس از آماج قرار گرفتن یک هواپیمای اوکرایینی در ایران و تغییر مسیر بسیاری از پروازها، رو به افزایش بوده‌است.

آقای وفایی‌زاده گفت که در حال حاضر روزانه بیش از ۴۰۰ هواپیما از فضای افغانستان، عبور می‌کنند.

وی می‌افزاید که اگر فضای منطقه دوباره به حالت عادی هم برگردد، شماری از شرکت‌های هوانوردی به کارگیری از فضای افغانستان به‌جای فضای شمار دیگری از کشورهای منطقه، ادامه خواهند داد.

اکنون، این اداره از هر هواپیمایی که از فضای کشور عبور می‌کند، ۷۰۰ دالر درآمد دارد.

به گفتۀ مقام‌های ادارۀ هوانوردی ملکی، اخیرأ دو مسیر نو را در فضای کشور ایجاد کرده‌است و این مسیرها در افزایش پروازهای عبوری از فضای کشور هشت درصد سهم داشته‌اند.

اتحادیه شرکت‌های سیاحتی می‌گویند که با توجه به درآمدهای هنگفتی که ادارۀ هوانوردی کشور به دست می‌آورد، نیاز است که از این درآمدها در بهبود خدمات هوانوردی و معیاری سازی زیربناها و میدان‌های هوایی کشور کار گرفته شود.

مسعود بینا، معاون اتحادیه شرکت‌های سیاحتی در این باره گفت: "میدان‌‎های هوایی افغانستان معیاری نیستند و این یک چالش بسیار کلان است. شرکت‌هایی که علاقمند استند به افغانستان بیایند، به علت نبود معیارهای جهانی و حد اقل در حدی که آنها تقاضا دارند، نمی آیند."

از سویی هم، مسؤولان ادارۀ هوانوردی کشوری کسب اعتماد شرکت‌های هوانوردی گونه‌گون و انجمن جهانی حمل و نقل هوایی را در دوازده روز پسین مهم‎تر از افزایش درآمدهای کشور از پروازهای عبوری می داند.

رییس ادارۀ هوانوردی ملکی گفت که با این تغییر، سالانه به‌‎گونۀ عادی درآمدهای کشور از پروازهای عبوری ۳۰ میلیون دالر بیشتر خواهد شد.

این در حالی‌ست که در یک سال پسین، ادارۀ هوانوردی کشور نتوانسته‎است به هدف تعیین شده‌اش در بخش درآمدها، دست یابد.

قرار بود این اداره در سال مالی ۱۳۹۸، ده میلیارد افغانی درآمد داشته باشد، اما توانست تنها هفت میلیارد و ۲۳۸ میلیون افغانی گرداوری کند.

هم‌رسانی کنید