تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش فرآورده‌های شفتالو در بلخ و نگرانی‌ها از نبود بازار

کشاورزان در ولایت بلخ ازافزایش حاصلات شفتالو در این ولایت خبرمی‌دهند و می‌افزایند که از هر جریب باغ شفتالو، به ارزش ۱۵۰هزار افغانی فرآورده‌های باغی را به دست می‌آورند.

مایکرس، آلمانی زودرس و ترکی از گونه‌های مهم باغ شفتالو در بلخ هستند که دربازارهای داخلی میوه‎های این باغ ها شهره‌اند.

نظرمحمد، باغ‌دار در ولسوالی دهدادی بلخ که بر گُستره‌ی بیش از یک و نیم جریب زمین‌اش باغ‌های شفتالو ایجاد کرده‌است، می‌گوید: «سه قسم شفتالو داریم، شفتالوها امسال بسیار خوب بار کرده‌اند. خیلی حاصل دارند، بار دارند.»

غلام‌محمد  یکی دیگر از باغ‌داران این ولسوالی می‌گوید: «از هر درخت پنج کریت، شش کریت، بعضی‌های‌شان که کم بار دارند چهار کریت می‌گیریم. هر کریت را پنجصد، پنجصد و پنجاه تا ششصد افغانی می‌فروشیم.»

کشاورزان می‌گویند که حکومت باید درکنار توسعۀ باغداری درکشور، روی جستجوی بازارها برای فراورده های باغی کارکند.

میرویس، باغ‌دار در ولسوالی دهدادی بلخ در این باره می‎گوید: «چون ما سردخانه نداریم، بازار فروش این میوه‌ها آنقدر خوب نیست، حاصل خوب می‌گیریم، زحمت میشه، اما بازار یک مقدار بهای شان پائین است.»

در سال‌های پسین باغ‌داری زندگی شماری از کشاورزان را در بلخ دگرگون کرده‌است.

آنها می‌گویند که زندگی‌شان از نظر اقتصادی رونق گرفته‌است.

عبدالله رحمانی، مسؤول پروژه ملی باغداری در ولسوالی دهدادی بلخ بیان داشت: «سال‌های قبل که دهقانان غله‌جات و سبزی‌جات کشت می‌کردند که اینجا هنوز باغ نبودند، اینها با وجود آنکه زحمت زیاد هم می‌کردند اما از یک جریب زمین‌شان حدود سی‌هزار تا سی‌وپنج‌هزار حاصل می‌گرفتند اما فعلا در یک جریب زمین باغ شفتالو ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار افغانی حاصل می‌گیرند.»

عبدالفهیم جباری، مسؤوول پروژه ملی باغداری وزارت زراعت وآبیاری در شمال ‌کشور می‌گوید که آنها از سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی تا کنون بیش از ۱۵ هزارجریب زمین را در بلخ باغ‌های میوه ایجاد کرده‌اند.

او افزود: «میوه‌جات که در بلخ روی حاصل می‌آید عموما میوه‌جات زودرس است که در مناطق سردسیر میوه‌جات با کیفیت که قابلیت مارکیت را داشته باشد صادر می‌شوند در این شب و روز میوه‌های شفتالو و زردالو از بلخ به کابل می‌رود.»

محمدسالم ساعی، رییس زراعت و آبیاری بلخ نیز می‌گوید: «ما در فصل بهره‌برداری میوه‌های شفتالو، زردالو و آلوی فارمسای یا آلوی سیاه به او اطلاق می‌کنند، که این سه میوه فعلا به بازار عرضه می‌شوند و حاصلات هر سه میوه هم خوشبختانه خیلی بلند است که بالا بیست درصد افزایش را عملا دیده می‌توانیم.»

در حال حاضر، شفتالو در بازارهای مزارشریف و دیگر ولایت‌های شمال‌ کشور هر کیلوگرام بین ۸۰ تا ۱۰۰ افغانی به‌فروش می‌رسد.

افزایش فرآورده‌های شفتالو در بلخ و نگرانی‌ها از نبود بازار

کشاورزان می‌گویند که از هر جریب باغ شفتالو، به ارزش ۱۵۰هزار افغانی فرآورده‌های باغی را به دست می‌آورند.

Thumbnail

کشاورزان در ولایت بلخ ازافزایش حاصلات شفتالو در این ولایت خبرمی‌دهند و می‌افزایند که از هر جریب باغ شفتالو، به ارزش ۱۵۰هزار افغانی فرآورده‌های باغی را به دست می‌آورند.

مایکرس، آلمانی زودرس و ترکی از گونه‌های مهم باغ شفتالو در بلخ هستند که دربازارهای داخلی میوه‎های این باغ ها شهره‌اند.

نظرمحمد، باغ‌دار در ولسوالی دهدادی بلخ که بر گُستره‌ی بیش از یک و نیم جریب زمین‌اش باغ‌های شفتالو ایجاد کرده‌است، می‌گوید: «سه قسم شفتالو داریم، شفتالوها امسال بسیار خوب بار کرده‌اند. خیلی حاصل دارند، بار دارند.»

غلام‌محمد  یکی دیگر از باغ‌داران این ولسوالی می‌گوید: «از هر درخت پنج کریت، شش کریت، بعضی‌های‌شان که کم بار دارند چهار کریت می‌گیریم. هر کریت را پنجصد، پنجصد و پنجاه تا ششصد افغانی می‌فروشیم.»

کشاورزان می‌گویند که حکومت باید درکنار توسعۀ باغداری درکشور، روی جستجوی بازارها برای فراورده های باغی کارکند.

میرویس، باغ‌دار در ولسوالی دهدادی بلخ در این باره می‎گوید: «چون ما سردخانه نداریم، بازار فروش این میوه‌ها آنقدر خوب نیست، حاصل خوب می‌گیریم، زحمت میشه، اما بازار یک مقدار بهای شان پائین است.»

در سال‌های پسین باغ‌داری زندگی شماری از کشاورزان را در بلخ دگرگون کرده‌است.

آنها می‌گویند که زندگی‌شان از نظر اقتصادی رونق گرفته‌است.

عبدالله رحمانی، مسؤول پروژه ملی باغداری در ولسوالی دهدادی بلخ بیان داشت: «سال‌های قبل که دهقانان غله‌جات و سبزی‌جات کشت می‌کردند که اینجا هنوز باغ نبودند، اینها با وجود آنکه زحمت زیاد هم می‌کردند اما از یک جریب زمین‌شان حدود سی‌هزار تا سی‌وپنج‌هزار حاصل می‌گرفتند اما فعلا در یک جریب زمین باغ شفتالو ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار افغانی حاصل می‌گیرند.»

عبدالفهیم جباری، مسؤوول پروژه ملی باغداری وزارت زراعت وآبیاری در شمال ‌کشور می‌گوید که آنها از سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی تا کنون بیش از ۱۵ هزارجریب زمین را در بلخ باغ‌های میوه ایجاد کرده‌اند.

او افزود: «میوه‌جات که در بلخ روی حاصل می‌آید عموما میوه‌جات زودرس است که در مناطق سردسیر میوه‌جات با کیفیت که قابلیت مارکیت را داشته باشد صادر می‌شوند در این شب و روز میوه‌های شفتالو و زردالو از بلخ به کابل می‌رود.»

محمدسالم ساعی، رییس زراعت و آبیاری بلخ نیز می‌گوید: «ما در فصل بهره‌برداری میوه‌های شفتالو، زردالو و آلوی فارمسای یا آلوی سیاه به او اطلاق می‌کنند، که این سه میوه فعلا به بازار عرضه می‌شوند و حاصلات هر سه میوه هم خوشبختانه خیلی بلند است که بالا بیست درصد افزایش را عملا دیده می‌توانیم.»

در حال حاضر، شفتالو در بازارهای مزارشریف و دیگر ولایت‌های شمال‌ کشور هر کیلوگرام بین ۸۰ تا ۱۰۰ افغانی به‌فروش می‌رسد.

هم‌رسانی کنید