Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان تفاهمنامۀ استخراج ذخایر نفتی آمو دریا را با یک شرکت چینی امضا کرد

وزارت معادن افغانستان روز چهارشنبه تفاهمنامه استخراج ذخایر نفتی آمو دریا و ایجاد یک پالایشگاه در این ساحه، با شرکت چینی امضا کرد.

وزارت معادن گفته است که شرکت سی ان پی سی چین، ۷۰۰ میلیون دالر را تا پنج سال آینده در ساحه نفتی آمو دریا سرمایه گذاری می کند.

وزارت معادن افزود که قرار است این شرکت استخراج نفت وگاز را از ساحه نفتی آمو دریا در سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز کند.

تلاش ها برای به داوطلبی گذاشتن ذخایر نفتی ساحۀ آمو دریا از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و سر انجام در سال ۲۰۰۹ میلادی به داوطلبی گذاشته شد و شرکت سی ان پی سی چین با پیشنهاد پرداخت بیشتر حق الامتیاز نسبت به دیگرشرکت ها برندۀ این داوطلبی شد.

به گفتۀ وزارت معادن این شرکت مکلف است ۱۵ در صد حق الامتیاز ۲۰ در صد مالیات بر عایدات و ۷۰ در صد مفاد از استخراج این ذخایر نفتی به دولت افغانستان به پردازد.

وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان گفت: «کار استخراج نفت در ماۀ اکتوبر ۲۰۱۲ شروع می شود، البته کار موبلایزیشن، برمه کاری، اکتشاف و ساختن کمپ های کاری در ظرف ۳۰ روز بعد از عقد قرار داد می شود.»

حوزه نفتی آمو دریا در ولایت سرپل در شمال افغانستان موقعیت دارد که دامنۀ این حوزه تا ولایت فاریاب ادامه می یابد.

گفتنی ست که این ساحه نفتی در سال ۱۹۳۲ میلادی از سویی سویدنی ها کشف شد.

افغانستان تفاهمنامۀ استخراج ذخایر نفتی آمو دریا را با یک شرکت چینی امضا کرد

وزارت معادن افغانستان روز چهارشنبه تفاهمنامه استخراج ذخایر نفتی آمو دریا و ایجاد یک پالایشگاه در ا

Thumbnail

وزارت معادن افغانستان روز چهارشنبه تفاهمنامه استخراج ذخایر نفتی آمو دریا و ایجاد یک پالایشگاه در این ساحه، با شرکت چینی امضا کرد.

وزارت معادن گفته است که شرکت سی ان پی سی چین، ۷۰۰ میلیون دالر را تا پنج سال آینده در ساحه نفتی آمو دریا سرمایه گذاری می کند.

وزارت معادن افزود که قرار است این شرکت استخراج نفت وگاز را از ساحه نفتی آمو دریا در سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز کند.

تلاش ها برای به داوطلبی گذاشتن ذخایر نفتی ساحۀ آمو دریا از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و سر انجام در سال ۲۰۰۹ میلادی به داوطلبی گذاشته شد و شرکت سی ان پی سی چین با پیشنهاد پرداخت بیشتر حق الامتیاز نسبت به دیگرشرکت ها برندۀ این داوطلبی شد.

به گفتۀ وزارت معادن این شرکت مکلف است ۱۵ در صد حق الامتیاز ۲۰ در صد مالیات بر عایدات و ۷۰ در صد مفاد از استخراج این ذخایر نفتی به دولت افغانستان به پردازد.

وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان گفت: «کار استخراج نفت در ماۀ اکتوبر ۲۰۱۲ شروع می شود، البته کار موبلایزیشن، برمه کاری، اکتشاف و ساختن کمپ های کاری در ظرف ۳۰ روز بعد از عقد قرار داد می شود.»

حوزه نفتی آمو دریا در ولایت سرپل در شمال افغانستان موقعیت دارد که دامنۀ این حوزه تا ولایت فاریاب ادامه می یابد.

گفتنی ست که این ساحه نفتی در سال ۱۹۳۲ میلادی از سویی سویدنی ها کشف شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره