تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان سالانه تا ۲۸۰میلیون دالر برای خرید برق هزینه می‌کند

آمارهای شرکت برشنا نشان می‌دهند که افغانستان سالانه تا ۲۸۰میلیون دالر را برای خرید برق وارداتی هزینه می‌کند.

به گفتۀ مسؤولان این شرکت در بدل این مبلغ سالانه بیش از ۶۷۰ میگاوات برق وارداتی از کشورهای ایران، ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان خریداری می‌شود.

با این هم، آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر تنها در حدود ۳۵درصد شهروندان افغانستان به برق دست‌رسی دارند.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «سالانه ۲۶۰ تا ۲۸۰ میلیون دالر – نظر به ظرفیت جذب – برق می‌گیریم.»

پیش از این، حکومت افغانستان به‌ویژه شرکت برشنا متعهد شده بود که تا سال ۲۰۱۵میلادی میزان دست‌رسی مردم به برق را در شهرها تا ۸۰ درصد و در روستاهای کشور تا ۳۰درصد می‌رسانند.

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در کنار نارسایی‌های شرکت برشنا برای تأمین برق به شهروندان کشور، در حال حاضر کمبود برق برای صنایع از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این بخش است.

رحیم‌الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق صنایع و معادن بیان داشت: «در کابل ۱۱۰میگاوات برق است که ۹۰میگاوات برق را ما مصرف می‌کنیم، اما ۱۵۰میگاوات برق در کابل نیاز داریم.»

شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که حکومت باید با از منابع بزرگ تولید برق در کشور استفاده کند.

آنان می‌گویند اگر در هژده سال گذشته یک بند بزرگ تولید برق در کشور ساخته می‌شد نیاز نبود که سالانه صدها میلیون دالر برای خرید برق به کشورهای همسایه سرازیر شود.

افغانستان سالانه تا ۲۸۰میلیون دالر برای خرید برق هزینه می‌کند

با این هم، آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر تنها در حدود ۳۵درصد شهروندان افغانستان به برق دست‌رسی دارند.

تصویر بندانگشتی

آمارهای شرکت برشنا نشان می‌دهند که افغانستان سالانه تا ۲۸۰میلیون دالر را برای خرید برق وارداتی هزینه می‌کند.

به گفتۀ مسؤولان این شرکت در بدل این مبلغ سالانه بیش از ۶۷۰ میگاوات برق وارداتی از کشورهای ایران، ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان خریداری می‌شود.

با این هم، آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر تنها در حدود ۳۵درصد شهروندان افغانستان به برق دست‌رسی دارند.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «سالانه ۲۶۰ تا ۲۸۰ میلیون دالر – نظر به ظرفیت جذب – برق می‌گیریم.»

پیش از این، حکومت افغانستان به‌ویژه شرکت برشنا متعهد شده بود که تا سال ۲۰۱۵میلادی میزان دست‌رسی مردم به برق را در شهرها تا ۸۰ درصد و در روستاهای کشور تا ۳۰درصد می‌رسانند.

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در کنار نارسایی‌های شرکت برشنا برای تأمین برق به شهروندان کشور، در حال حاضر کمبود برق برای صنایع از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این بخش است.

رحیم‌الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق صنایع و معادن بیان داشت: «در کابل ۱۱۰میگاوات برق است که ۹۰میگاوات برق را ما مصرف می‌کنیم، اما ۱۵۰میگاوات برق در کابل نیاز داریم.»

شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که حکومت باید با از منابع بزرگ تولید برق در کشور استفاده کند.

آنان می‌گویند اگر در هژده سال گذشته یک بند بزرگ تولید برق در کشور ساخته می‌شد نیاز نبود که سالانه صدها میلیون دالر برای خرید برق به کشورهای همسایه سرازیر شود.

هم‌رسانی کنید