تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان یک‌هزار تُن جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین صادر کرده

پس از آغاز روند صادارت جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین، تاکنون یک‌هزار تُن جلغوزه در ۵۰ پرواز به این کشور صادر شده اند.

مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری، می‌گویند که در حال حاضر هرکیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان تا سه‌هزار افغانی به فروش می‌رسد.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت آبیاری بیان داشت: «مراکز پروسس را وزارت زراعت به اعلان داده – دو مرکز پروسس که با وزارت زراعت همکاری تخنیکی بکند.»

در همین حال، معین وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که جلغوزه افغانستان تقاضا کنندۀ زیاد در بازارهای جهانی دارد و از همین رو، این وزارت در صدد ایجاد دهلیزهای هوایی با دیگر کشورهای دیگر به هدف افزایش صادرات جلغوزه است.

اجمل حمید عبدالرحیم زی افزود: «جلغوزه از جمله اقلام مهم صادراتی افغانستان به کشورهای منطقه است که هم جایگاه خوبی دارد و هم تقاضای خوب برایش وجود دارد.»

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت آبیاری و مالداری، حاصلات جلغوزه در افغانستان به ۲۳هزار تُن رسیده است. در حال حاضر خوست، پکتیا و پکتیکا بیش ترین حاصلات جلغوزه را دارا استند.

افغانستان یک‌هزار تُن جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین صادر کرده

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت آبیاری و مالداری، حاصلات جلغوزه در افغانستان به ۲۳هزار تُن رسیده است. در حال حاضر خوست، پکتیا و پکتیکا بیش ترین حاصلات جلغوزه را دارا استند.

تصویر بندانگشتی

پس از آغاز روند صادارت جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین، تاکنون یک‌هزار تُن جلغوزه در ۵۰ پرواز به این کشور صادر شده اند.

مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری، می‌گویند که در حال حاضر هرکیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان تا سه‌هزار افغانی به فروش می‌رسد.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت آبیاری بیان داشت: «مراکز پروسس را وزارت زراعت به اعلان داده – دو مرکز پروسس که با وزارت زراعت همکاری تخنیکی بکند.»

در همین حال، معین وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که جلغوزه افغانستان تقاضا کنندۀ زیاد در بازارهای جهانی دارد و از همین رو، این وزارت در صدد ایجاد دهلیزهای هوایی با دیگر کشورهای دیگر به هدف افزایش صادرات جلغوزه است.

اجمل حمید عبدالرحیم زی افزود: «جلغوزه از جمله اقلام مهم صادراتی افغانستان به کشورهای منطقه است که هم جایگاه خوبی دارد و هم تقاضای خوب برایش وجود دارد.»

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت آبیاری و مالداری، حاصلات جلغوزه در افغانستان به ۲۳هزار تُن رسیده است. در حال حاضر خوست، پکتیا و پکتیکا بیش ترین حاصلات جلغوزه را دارا استند.

هم‌رسانی کنید