تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

امضاء قرارداد کمک ۳۲۵ میلیون دالری بانک جهانی با وزارت مالیه

وزارت مالیه و بانک جهانی امروز (چهارشنبه ۱۷ دلو) موافقتنامۀ کمک بلاعوض به ارزش مجموعی ۳۲۵ میلیون دالر امریکایی را به منظور رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری در افغانستان، به امضاء رسانیدند.
 
وزارت مالیه دریک اعلامیه گفته‌است که موافقتنامۀ میان محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی برای افغانستان، امضاء شده‌است.
 
آقای قیومی در این باره گفت: «موافقتنامه‌های تمویل سه پروژه که امروز با مسؤولین محترم بانک جهانی امضاء می‌گردد، ارزش مجموعی آن بالغ بر ۳۲۵ میلیون دالر امریکایی می‌باشد که بادرنظرداشت نیازمندی‌ها و اولویت‌های حکومت و مردم افغانستان، در راستای تقویت رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری، تطبیق خواهد شد. »
 
وی افزود:«از جملۀ این بستۀ مالی، مبلغ ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی به پروژۀ کارموندنه یا اشتغالزایی، مبلغ ۵۰ میلیون دالر امریکایی به پروژه سرمایه گذاری در شهرها و مبلغ ۷۵ میلیون دالر به پروژه تغییر، اختصاص داده شده‌است.»
 
این بستۀ جدید کمک مالی شامل بخش‌های ذیل است:
 
•         در ۲۰۰ میلیون دالر این کمک بلاعوض از طریق پروژه اشتغال زایی –به هدف تقویت و توانمند سازی محیط مناسب به منظور ایجاد فرصت‌های اقتصادی در محلات نهایت آسیب پذیر برای بیجا شده‌گان داخلی و مردم نیازمند اختصاص داده شده‌است. این کمک بلاعوض در برگیرندۀ ۱۵۰ میلیون دالر سهم اداره انکشاف بین‌المللی بانک جهانی (بخش فراهم کننده منابع برای فقیر ترین کشورهای جهان) و ۵۰ میلیون دالر سهم صندوق بازسازی افغانستان که از سوی ۳۴ تمویل کننده بین‌المللی حمایت و توسط بانک جهانی مدیریت میگردد، می‌باشد.
 
•         ۵۰ میلیون دالر این بستۀ کمک بلاعوض برای پروژه سرمایه گذاری در شهرها به منظور انکشاف پایدار و بهبود محیط و شرایط زندگی در مراکز ۹ ولایت از طریق توانمند سازی ظرفیت شاروالی‌ها، بهبود مدیریت و ایجاد زیربناء ها اختصاص یابد. مبلغ ۲۵ میلیون دالر این کمک مالی سهم ادارۀ انکشاف بین‌المللی بانک جهانی و ۲۵ میلیون دالر دیگر آن سهم صندوق بازسازی افغانستان می‌باشد.
 
•         ۷۵ میلیون دالر این کمک مالی برای برنامه اصلاحات منابع بشری و اداری دولت افغانستان (پروژه تغییر) به هدف ارتقاء ظرفیت وزارتخانه‌ها و ادارات ذیربط دولتی اختصاص می‌یابد. این کمک بلاعوض مالی در مشمول ۲۵ میلیون دالر سهم اداره انکشاف بین‌المللی بانک جهانی و ۵۰ میلیون دالر بقیۀ آن از وجوه تمویلی صندوق بازسازی افغانستان پرداخت می‌شود.
 
از سوی دیگر، رییس بانک جهانی برای افغانستان دراین باره گفت: «در حال حاضر دسترسی به فرصت‌های کاری و خدمات بهتر از جمله نیازمندی‌های مبرم مردم افغانستان، بویژه بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان پنداشته می‌شود. این تعهدات مالی جدید ظرفیت ادارات حکومتی را در راستای طرح و تطبیق پلان‌ها به هدف ارایه خدمات بهتر و دست یافتن به اهداف کلیدی پالیسی‌های انکشافی از طریق تقویت اصلاحات اداری بهبود می بخشد.»

بازرگانی

امضاء قرارداد کمک ۳۲۵ میلیون دالری بانک جهانی با وزارت مالیه

۷۵ میلیون دالر این کمک مالی برای برنامه اصلاحات منابع بشری و اداری دولت افغانستان (پروژه تغییر) به هدف ارتقاء ظرفیت وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، اختصاص یافته‌است.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه و بانک جهانی امروز (چهارشنبه ۱۷ دلو) موافقتنامۀ کمک بلاعوض به ارزش مجموعی ۳۲۵ میلیون دالر امریکایی را به منظور رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری در افغانستان، به امضاء رسانیدند.
 
وزارت مالیه دریک اعلامیه گفته‌است که موافقتنامۀ میان محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی برای افغانستان، امضاء شده‌است.
 
آقای قیومی در این باره گفت: «موافقتنامه‌های تمویل سه پروژه که امروز با مسؤولین محترم بانک جهانی امضاء می‌گردد، ارزش مجموعی آن بالغ بر ۳۲۵ میلیون دالر امریکایی می‌باشد که بادرنظرداشت نیازمندی‌ها و اولویت‌های حکومت و مردم افغانستان، در راستای تقویت رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری، تطبیق خواهد شد. »
 
وی افزود:«از جملۀ این بستۀ مالی، مبلغ ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی به پروژۀ کارموندنه یا اشتغالزایی، مبلغ ۵۰ میلیون دالر امریکایی به پروژه سرمایه گذاری در شهرها و مبلغ ۷۵ میلیون دالر به پروژه تغییر، اختصاص داده شده‌است.»
 
این بستۀ جدید کمک مالی شامل بخش‌های ذیل است:
 
•         در ۲۰۰ میلیون دالر این کمک بلاعوض از طریق پروژه اشتغال زایی –به هدف تقویت و توانمند سازی محیط مناسب به منظور ایجاد فرصت‌های اقتصادی در محلات نهایت آسیب پذیر برای بیجا شده‌گان داخلی و مردم نیازمند اختصاص داده شده‌است. این کمک بلاعوض در برگیرندۀ ۱۵۰ میلیون دالر سهم اداره انکشاف بین‌المللی بانک جهانی (بخش فراهم کننده منابع برای فقیر ترین کشورهای جهان) و ۵۰ میلیون دالر سهم صندوق بازسازی افغانستان که از سوی ۳۴ تمویل کننده بین‌المللی حمایت و توسط بانک جهانی مدیریت میگردد، می‌باشد.
 
•         ۵۰ میلیون دالر این بستۀ کمک بلاعوض برای پروژه سرمایه گذاری در شهرها به منظور انکشاف پایدار و بهبود محیط و شرایط زندگی در مراکز ۹ ولایت از طریق توانمند سازی ظرفیت شاروالی‌ها، بهبود مدیریت و ایجاد زیربناء ها اختصاص یابد. مبلغ ۲۵ میلیون دالر این کمک مالی سهم ادارۀ انکشاف بین‌المللی بانک جهانی و ۲۵ میلیون دالر دیگر آن سهم صندوق بازسازی افغانستان می‌باشد.
 
•         ۷۵ میلیون دالر این کمک مالی برای برنامه اصلاحات منابع بشری و اداری دولت افغانستان (پروژه تغییر) به هدف ارتقاء ظرفیت وزارتخانه‌ها و ادارات ذیربط دولتی اختصاص می‌یابد. این کمک بلاعوض مالی در مشمول ۲۵ میلیون دالر سهم اداره انکشاف بین‌المللی بانک جهانی و ۵۰ میلیون دالر بقیۀ آن از وجوه تمویلی صندوق بازسازی افغانستان پرداخت می‌شود.
 
از سوی دیگر، رییس بانک جهانی برای افغانستان دراین باره گفت: «در حال حاضر دسترسی به فرصت‌های کاری و خدمات بهتر از جمله نیازمندی‌های مبرم مردم افغانستان، بویژه بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان پنداشته می‌شود. این تعهدات مالی جدید ظرفیت ادارات حکومتی را در راستای طرح و تطبیق پلان‌ها به هدف ارایه خدمات بهتر و دست یافتن به اهداف کلیدی پالیسی‌های انکشافی از طریق تقویت اصلاحات اداری بهبود می بخشد.»

هم‌رسانی کنید