تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امضای توافقنامه تعدیل پیمان پروژه نفت از سوی حکومت

پس از گذشت نزدیک به دو سال از درخواست پیمان کار پروژه نفت مزار شریف و صندوقلی برای آوردن تعدیلات در پیمان این پروژه توافقنامه تعدیل این پروژه روز دوشنبه میان وزارت معادن و پترولیم و کنسرسیوم پیمان کار آن امضاء شد.

بربنیاد این تعدیلات، زمان مطالعات فنی و اکتشافی این پروژه تمدید شده است و شمار چاه‌های اکتشافی‌ که باید حفر شوند و نیز سهم شریک افغانی کنسرسیوم پیمان کار این پروژه کاهش یافته اند.

بربنیاد توافقنامه تعدیل پیمان نفت مزار شریف و صندوقلی جوزجان در ارگ ریاست جمهور امضاء شد، کنسرسیوم پیمان کار آن که پیش از این مکلف بود بررسی‌های لرزه نگاری یا «سیزمیکی» دو هزار و ۴۷۰ کیلومتر را همراه با حفر چهار چاه اکتشافی تا هشت اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی به پایان برساند، اکنون مکلف است تا ۳۰ جون سال ۲۰۲۰ میلادی بررسی‎های لرزه نگاری را در یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر انجام دهد و تنها یک چاه اکتشافی حفر کند.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «بربنیاد این توافقنامه کنسرسیوم ۶۰ میلیون دالر سرمایه گذاری می‎کند و برای ۴۰۰ تن زمینه‎های کار را فراهم می‎کند و برای پیشبرد کارهای اکتشافی چاه‎های سیزمیکی حفر می‎شود. این در مقابل آن تعدیلی بود که در این اواخر بربنیاد فیصله‎های شورای عالی اقتصادی و کابینه به میان آمدند.»

شرکت غضنفر گروپ از افغانستان، شرکت ترکیش پترولیم از ترکیه و شرکت دراگن آیل از امارات متحده عرب اعضای کنسرسیومی استند که پروژه نفت مزار شریف و صندوقلی را به پیش میبرند.

تغییر اوضاع بازرگانی و راهبرد داخلی پیمان کار از علت هایی گفته شده‌اند که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی این کنسرسیوم را خواهان تعدیل پیمان این پروژه کرد.

سیدزمان هاشمی، آگاه بخش حقوق معادن، گفت: «مشکلات فنی وجود داشت و در ضمن پایین آمدن بهای نفت و گاز در بازارهای جهانی بسیار تأثیرگذار بود روی این مسئله. آنان تحت شرایطی که قبلاً پیمان امضاء شده بود، وقتی قیمت‌ها پایان آمد، علاقه شان کمتر شد و شرایط قبلی برای شان منفعت آور نبود. از همین روز آمدند و شرایط جدید را به حکومت افغانستان پیشنهاد کردند.»

نفت مزار شریف و صندوقلی دو بخش یا بلاک از دوازده بخش حوزه نفتی افغان-تاجیک استند که پیمان آن بار نخست در سال ۱۳۹۲ خورشیدی امضاء شد.

این پروژه برای ۳۳ سال است که هشت سال آن به بررسی‎های اکتشافی و ۲۵ سال آن به بهره‎برداری اختصاص داده شده است.

امضای توافقنامه تعدیل پیمان پروژه نفت از سوی حکومت

مزار شریف و صندوقلی دو بخش یا بلاک از ۱۲ بخش حوزه نفتی افغان-تاجیک استند که پیمان آن بار نخست در سال ۱۳۹۲ خورشیدی امضاء شد.

تصویر بندانگشتی

پس از گذشت نزدیک به دو سال از درخواست پیمان کار پروژه نفت مزار شریف و صندوقلی برای آوردن تعدیلات در پیمان این پروژه توافقنامه تعدیل این پروژه روز دوشنبه میان وزارت معادن و پترولیم و کنسرسیوم پیمان کار آن امضاء شد.

بربنیاد این تعدیلات، زمان مطالعات فنی و اکتشافی این پروژه تمدید شده است و شمار چاه‌های اکتشافی‌ که باید حفر شوند و نیز سهم شریک افغانی کنسرسیوم پیمان کار این پروژه کاهش یافته اند.

بربنیاد توافقنامه تعدیل پیمان نفت مزار شریف و صندوقلی جوزجان در ارگ ریاست جمهور امضاء شد، کنسرسیوم پیمان کار آن که پیش از این مکلف بود بررسی‌های لرزه نگاری یا «سیزمیکی» دو هزار و ۴۷۰ کیلومتر را همراه با حفر چهار چاه اکتشافی تا هشت اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی به پایان برساند، اکنون مکلف است تا ۳۰ جون سال ۲۰۲۰ میلادی بررسی‎های لرزه نگاری را در یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر انجام دهد و تنها یک چاه اکتشافی حفر کند.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «بربنیاد این توافقنامه کنسرسیوم ۶۰ میلیون دالر سرمایه گذاری می‎کند و برای ۴۰۰ تن زمینه‎های کار را فراهم می‎کند و برای پیشبرد کارهای اکتشافی چاه‎های سیزمیکی حفر می‎شود. این در مقابل آن تعدیلی بود که در این اواخر بربنیاد فیصله‎های شورای عالی اقتصادی و کابینه به میان آمدند.»

شرکت غضنفر گروپ از افغانستان، شرکت ترکیش پترولیم از ترکیه و شرکت دراگن آیل از امارات متحده عرب اعضای کنسرسیومی استند که پروژه نفت مزار شریف و صندوقلی را به پیش میبرند.

تغییر اوضاع بازرگانی و راهبرد داخلی پیمان کار از علت هایی گفته شده‌اند که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی این کنسرسیوم را خواهان تعدیل پیمان این پروژه کرد.

سیدزمان هاشمی، آگاه بخش حقوق معادن، گفت: «مشکلات فنی وجود داشت و در ضمن پایین آمدن بهای نفت و گاز در بازارهای جهانی بسیار تأثیرگذار بود روی این مسئله. آنان تحت شرایطی که قبلاً پیمان امضاء شده بود، وقتی قیمت‌ها پایان آمد، علاقه شان کمتر شد و شرایط قبلی برای شان منفعت آور نبود. از همین روز آمدند و شرایط جدید را به حکومت افغانستان پیشنهاد کردند.»

نفت مزار شریف و صندوقلی دو بخش یا بلاک از دوازده بخش حوزه نفتی افغان-تاجیک استند که پیمان آن بار نخست در سال ۱۳۹۲ خورشیدی امضاء شد.

این پروژه برای ۳۳ سال است که هشت سال آن به بررسی‎های اکتشافی و ۲۵ سال آن به بهره‎برداری اختصاص داده شده است.

هم‌رسانی کنید