تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد سفیر امریکا از ادارۀ تدارکات ملی در پی بی‌برقی‌های کابل

در پی بی‌برقی‌های چندین روزه در کابل و ده ولایت دیگر، جان‌بس، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل، می‌گوید گزارش‌هایی را شنیده‌است که ادارۀ تدارکات ملی، خرید سوخت را به دستگاۀ تولید برق حرارتی در کابل منظور نمی‌کند.

آقای بس، افزوده‌است که این در اوضاعی است که حتا امریکا و مأموریت پشتیبانی قاطع به بازسازی سیم‌های انتقال برق کمک می‌کنند.

منابعی به طلوع‌نیوز، می‌گویند که شرکت برشنا، پنج ماه پیش درخواست خرید سوخت لازم را برای دستگاۀ تولید برق حرارتی تره خیل به ادارۀ تدارکات ملی فرستاده بود، اما تاهنوز منظور نشده‌است.

ادارۀ تدارکات ملی اما، می‌گوید که شرکت برشنا این صلاحیت را دارد که روزانه به‌گونۀ پرچون تا پنج میلیون افغانی نفت بخرد.

اما، رییس شرکت برشنا می‌گوید که این شرکت هم‌اکنون با استفاده از امکاناتش تنها می‌تواند روزانه سه تا چهار ساعت دستگاۀ برق حرارتی تره خیل را فعال سازد و تنها از پنجاه درصد ظرفیت آن کار گیرد، و در صورتی‌که اگر نفت لازم خریداری می‌شد، می‌توانست که از تمامی ظرفیت این دستگاه به‌گونۀ بیست و چهار ساعته در این شب‌ها و روزها کار گیرد.

این در حالی است که به روز یک‌شنبه (۲۴سنبله) در پی مهندم شدن پایه‌های برق وارداتی تاجیکستان و ازبیکستان در ولایت بغلان، برق ولایت کابل و ده ولایت دیگر قطع شدند.

شرکت برشنا، پس از چاشت امروز (چهارشنبه، ۲۷سنبله) اعلام کرد که ساعت یک کار روی ترمیم این پایه برق را آغاز کرده‌است.

تاکنون معلوم نیست که چه زمانی کابل و ولایت‌های دیگر صاحب برق خواهند شد.

انتقاد سفیر امریکا از ادارۀ تدارکات ملی در پی بی‌برقی‌های کابل

شرکت برشنا، پس از چاشت امروز (چهارشنبه، ۲۷سنبله) اعلام کرد که ساعت یک کار روی ترمیم این پایه برق را آغاز کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

در پی بی‌برقی‌های چندین روزه در کابل و ده ولایت دیگر، جان‌بس، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل، می‌گوید گزارش‌هایی را شنیده‌است که ادارۀ تدارکات ملی، خرید سوخت را به دستگاۀ تولید برق حرارتی در کابل منظور نمی‌کند.

آقای بس، افزوده‌است که این در اوضاعی است که حتا امریکا و مأموریت پشتیبانی قاطع به بازسازی سیم‌های انتقال برق کمک می‌کنند.

منابعی به طلوع‌نیوز، می‌گویند که شرکت برشنا، پنج ماه پیش درخواست خرید سوخت لازم را برای دستگاۀ تولید برق حرارتی تره خیل به ادارۀ تدارکات ملی فرستاده بود، اما تاهنوز منظور نشده‌است.

ادارۀ تدارکات ملی اما، می‌گوید که شرکت برشنا این صلاحیت را دارد که روزانه به‌گونۀ پرچون تا پنج میلیون افغانی نفت بخرد.

اما، رییس شرکت برشنا می‌گوید که این شرکت هم‌اکنون با استفاده از امکاناتش تنها می‌تواند روزانه سه تا چهار ساعت دستگاۀ برق حرارتی تره خیل را فعال سازد و تنها از پنجاه درصد ظرفیت آن کار گیرد، و در صورتی‌که اگر نفت لازم خریداری می‌شد، می‌توانست که از تمامی ظرفیت این دستگاه به‌گونۀ بیست و چهار ساعته در این شب‌ها و روزها کار گیرد.

این در حالی است که به روز یک‌شنبه (۲۴سنبله) در پی مهندم شدن پایه‌های برق وارداتی تاجیکستان و ازبیکستان در ولایت بغلان، برق ولایت کابل و ده ولایت دیگر قطع شدند.

شرکت برشنا، پس از چاشت امروز (چهارشنبه، ۲۷سنبله) اعلام کرد که ساعت یک کار روی ترمیم این پایه برق را آغاز کرده‌است.

تاکنون معلوم نیست که چه زمانی کابل و ولایت‌های دیگر صاحب برق خواهند شد.

هم‌رسانی کنید