Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایران از کندی کار در بندر چابهار انتقاد کرد

علی چگنی، سفیر ایران در دهلی‌نو، از آن‌چه که کندی کار در بندر چابهار می‌گوید، انتقاد می‌کند.

او می‌گوید که کارهای هند در بندر چهابهار به مراتب کندتر بوده‌اند و روند بارزگانی با افغانستان نیز پایین‌تر از آن میزانی بوده‌است که باید می‌بود.

سفیر ایران در هند، می‌افزاید که قرار است خط ریل بندر چابهار تا زاهدان ایران در مرز افغانستان را، ایران از هزینۀ خودش بسازد؛ هرچند که قرار بود این کار از سوی هند صورت بگیرد.

چگنی تأکید کرده‌است که این خط ریل، تا سال ۲۰۲۱ ساخته خواهد شد.

همزمان با این، ایران روی پایپلاین گاز با چین در حال گفت‌وگو است. قرار است این پایپلاین از طریق پروژۀ اقتصادی چین و پاکستان انجام شود که هند در آن سهم نخواهد گرفت.

سفیر ایران در هند افزود: «اگر هند خواهان امنیت در بخش انرژی است، باید ایران را به‌عنوان یک تأمین کنندۀ [انرژی] ترجیح دهد.»

او تصریح کرد: «ما مردم هند را دوست داریم، اما نمی‌توانیم کسی را به‌زور وادار کنیم ما را دوست داشته باشند. حکومت هند، همانند چین، باید بر مبنای منافعش تصمیم بگیرد.»

توافق‌نامۀ سه‌جانبۀ بندر چهابهار، در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی میان افغانستان، هند و ایران امضا شد.

ایران از کندی کار در بندر چابهار انتقاد کرد

توافق‌نامۀ سه‌جانبۀ بندر چهابهار، در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی میان افغانستان، هند و ایران امضا شد.

Thumbnail

علی چگنی، سفیر ایران در دهلی‌نو، از آن‌چه که کندی کار در بندر چابهار می‌گوید، انتقاد می‌کند.

او می‌گوید که کارهای هند در بندر چهابهار به مراتب کندتر بوده‌اند و روند بارزگانی با افغانستان نیز پایین‌تر از آن میزانی بوده‌است که باید می‌بود.

سفیر ایران در هند، می‌افزاید که قرار است خط ریل بندر چابهار تا زاهدان ایران در مرز افغانستان را، ایران از هزینۀ خودش بسازد؛ هرچند که قرار بود این کار از سوی هند صورت بگیرد.

چگنی تأکید کرده‌است که این خط ریل، تا سال ۲۰۲۱ ساخته خواهد شد.

همزمان با این، ایران روی پایپلاین گاز با چین در حال گفت‌وگو است. قرار است این پایپلاین از طریق پروژۀ اقتصادی چین و پاکستان انجام شود که هند در آن سهم نخواهد گرفت.

سفیر ایران در هند افزود: «اگر هند خواهان امنیت در بخش انرژی است، باید ایران را به‌عنوان یک تأمین کنندۀ [انرژی] ترجیح دهد.»

او تصریح کرد: «ما مردم هند را دوست داریم، اما نمی‌توانیم کسی را به‌زور وادار کنیم ما را دوست داشته باشند. حکومت هند، همانند چین، باید بر مبنای منافعش تصمیم بگیرد.»

توافق‌نامۀ سه‌جانبۀ بندر چهابهار، در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی میان افغانستان، هند و ایران امضا شد.

هم‌رسانی کنید