تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایران نفت و گاز را با بهای کمتر به افغانستان صادر می‌کند

رییس اتحادیه وارد کننده‌گان مواد نفتی و گاز مایع افغانستان می‌گوید که ازبهر کاهش تقاضا به نفت و گاز ایران، این کشور نفت و گازش را برای افغانستان و شمار دیگری از کشور های منطقه ارزانتر می‎‌فروشد.

این در حالی است که بربنیاد آمارهای این اتحادیه، افغانستان سالانه به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دالر نفت از ایران می‌خرد.

آذرخش حافظی، رییس اتحادیه واردکننده‌گان نفت و گاز در این باره افزود: «به خاطر موجودیت عرضه و کمبود تقاضا، قمیت‌ها در آن‌جا پائین آمده است . و نظر به قبل از تحریم‌ها{ی امریکا بر ایران} آن‌ها {ایرانی‌ها} یک و نیم میلیون بشکه روزانه کمتر صادر می‌کنند، از همین خاطر به کشورهای همسایه با شرایط سهل‌تر و ارزان‌تر می‌فروشند.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با معافیت افغانستان از تحریم های وضع شده بر ایران، انتظار می رود که روابط بازرگانی و ترانزیتی با ایران که در ماه‌های پسین کاهش یافته بود، دوباره افزایش یابد.

بربنیاد آمارهای این نهاد، افغانستان سالانه به ارزش در حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر کالاهای گوناگون از ایران وارد می‌کند.

خانجان الکوزی، معاون هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان اظهار داشت: «تعزیراتی که بوده تدثیرات منفی داشته است و تجارت روز به روز کم شده می‌رفت و همین فیصله و چراغ سبز که امریکا نشان داده است، قابل استقبال است و حالا باید از همین ظرفیت  حکومت استفاده کند.»

بربنیاد آمارهای اتحادیه وارد کننده‌گان مواد نفتی و گاز مایع، افغانستان سالانه به دومیلیون و ۷۰۰ هزار تُن نفت نیاز دارد که ۱۸ تا ۲۰ درصد آن‌را از ایران و متباقی آن‌را از ترکمنستان، کازاخستان، ازبیکستان و روسیه وارد می‌کند.

ایران نفت و گاز را با بهای کمتر به افغانستان صادر می‌کند

پس از آن‌که ایالات متحده امریکا، افغانستان را از تحریم واردات نفت از ایران معاف کرد، اکنون اتحادیه وارد کننده‌گان مواد نفتی می‌گوید که با برگشت تحریم‌ها بر ایران، این کشور ازبهر افزایش صادرات نفت و گازش به شماری از کشورهای منطقه، بهای نفت و گازش را برای این کشور کاهش داده است.

Thumbnail

رییس اتحادیه وارد کننده‌گان مواد نفتی و گاز مایع افغانستان می‌گوید که ازبهر کاهش تقاضا به نفت و گاز ایران، این کشور نفت و گازش را برای افغانستان و شمار دیگری از کشور های منطقه ارزانتر می‎‌فروشد.

این در حالی است که بربنیاد آمارهای این اتحادیه، افغانستان سالانه به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دالر نفت از ایران می‌خرد.

آذرخش حافظی، رییس اتحادیه واردکننده‌گان نفت و گاز در این باره افزود: «به خاطر موجودیت عرضه و کمبود تقاضا، قمیت‌ها در آن‌جا پائین آمده است . و نظر به قبل از تحریم‌ها{ی امریکا بر ایران} آن‌ها {ایرانی‌ها} یک و نیم میلیون بشکه روزانه کمتر صادر می‌کنند، از همین خاطر به کشورهای همسایه با شرایط سهل‌تر و ارزان‌تر می‌فروشند.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با معافیت افغانستان از تحریم های وضع شده بر ایران، انتظار می رود که روابط بازرگانی و ترانزیتی با ایران که در ماه‌های پسین کاهش یافته بود، دوباره افزایش یابد.

بربنیاد آمارهای این نهاد، افغانستان سالانه به ارزش در حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر کالاهای گوناگون از ایران وارد می‌کند.

خانجان الکوزی، معاون هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان اظهار داشت: «تعزیراتی که بوده تدثیرات منفی داشته است و تجارت روز به روز کم شده می‌رفت و همین فیصله و چراغ سبز که امریکا نشان داده است، قابل استقبال است و حالا باید از همین ظرفیت  حکومت استفاده کند.»

بربنیاد آمارهای اتحادیه وارد کننده‌گان مواد نفتی و گاز مایع، افغانستان سالانه به دومیلیون و ۷۰۰ هزار تُن نفت نیاز دارد که ۱۸ تا ۲۰ درصد آن‌را از ایران و متباقی آن‌را از ترکمنستان، کازاخستان، ازبیکستان و روسیه وارد می‌کند.

هم‌رسانی کنید