تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: آغاز روند صادرات لبنیات کشور به پاکستان

اتاق صنایع و معادن از آغاز روند صادرات لبنیات کشور به پاکستان خبر میدهد. 
 
رییس هیات عامل این نهاد می‌گوید که با افزایش سرمایه گذاری‌ها در این بخش، اکنون یکی از شرکت‌های پروسس شیر و تولید لبنیات در کندهار بخشی از تولیداتش را به پاکستان صادر می‌کند. 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رحیم الله سمندر، رییس هیات عامل اتاق معادن وصنایع بحث کرده است. 

بازار: آغاز روند صادرات لبنیات کشور به پاکستان

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که بارندگی‌ها و فراهم زمینه‌ها برای توسعه دامداری، تولید لبنیات را در کشور بیشتر ساخته است.

Thumbnail

اتاق صنایع و معادن از آغاز روند صادرات لبنیات کشور به پاکستان خبر میدهد. 
 
رییس هیات عامل این نهاد می‌گوید که با افزایش سرمایه گذاری‌ها در این بخش، اکنون یکی از شرکت‌های پروسس شیر و تولید لبنیات در کندهار بخشی از تولیداتش را به پاکستان صادر می‌کند. 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رحیم الله سمندر، رییس هیات عامل اتاق معادن وصنایع بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید