تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: آغاز کار دایمی اتاق تجارت و صنایع زنان

پس از دو سال کار آزمایشی، اتاق تجارت وصنایع زنان با توشیح قانون جدید تنظیم امور اتاق‌ها از سوی رییس جمهور غنی، به کار دایمی خود آغاز کرد. 

رولاغنی، نخست بانوی کشور در مراسم بزرگداشت از دومین سالروز ایجاد این نهاد، بر توسعه سرمایه گذاری‌های زنان و حفظ دست آوردهای آنان تأکید می‌ورزد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با منیژه وافق، رییس اتاق تجارت وصنایع زنان بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: آغاز کار دایمی اتاق تجارت و صنایع زنان

همزمان با این سفیر اتحادیه اروپا از تخصیص هفت میلیون یورو در همکاری با بانک جهانی برای تقویت سرمایه گذاری‌های زنان کشور خبر میدهد. 

Thumbnail

پس از دو سال کار آزمایشی، اتاق تجارت وصنایع زنان با توشیح قانون جدید تنظیم امور اتاق‌ها از سوی رییس جمهور غنی، به کار دایمی خود آغاز کرد. 

رولاغنی، نخست بانوی کشور در مراسم بزرگداشت از دومین سالروز ایجاد این نهاد، بر توسعه سرمایه گذاری‌های زنان و حفظ دست آوردهای آنان تأکید می‌ورزد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با منیژه وافق، رییس اتاق تجارت وصنایع زنان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید