تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: افزایش ظرفیت برق در بندهای کشور

با افزایش آب‌های روان، ظرفیت تولید برق دربندهای کشورتا سه صد میگاوات درساعت رسیده است.

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که درحال حاضر سهم تولید برق ازبندهای کشوردر شبکه برق به سه صد میگاوات رسیده است و در بسیاری از حالات تولید برق دراین بندها در مقایسه با سال پار دو برابر شده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با حجت‌الله مجددی، مشاور مطبوعاتی شرکت برشنا بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: افزایش ظرفیت برق در بندهای کشور

شماری ازباشنده‌گان پایتخت ازحکومت میخواهند که برای فراهم شدن برق دوامدار در کشورطرح ساخت بندهای تولید برق را بسازد.

Thumbnail

با افزایش آب‌های روان، ظرفیت تولید برق دربندهای کشورتا سه صد میگاوات درساعت رسیده است.

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که درحال حاضر سهم تولید برق ازبندهای کشوردر شبکه برق به سه صد میگاوات رسیده است و در بسیاری از حالات تولید برق دراین بندها در مقایسه با سال پار دو برابر شده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با حجت‌الله مجددی، مشاور مطبوعاتی شرکت برشنا بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید